پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس 

علاقه به ورزش در بین دختران و بانوان ایرانی بسیار چندان و پرشور هست و در اساس رشته کنگ فوتوا نیز شمار زیادی از زنان مشغول فعالیت میباشند.همایش دختران کونگ فو توآ در فارس در این گزارش تصویری شاهد تصویر‌هاي قهرمانان و نخبگانکونگ فو توآ بانوان فارس خواهید بود.همایش قهرمانان و نخبگان کونگ فو توآ بانوان فارس روز سه شنبه با حضور مدال آوران و مربیان کونگفو توآ بانوان فارس در آلبوم ورزشی شهرک رکن آباد شیراز برگزار شد.

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

نمایش بی نظیر دختران کونگ فوکار ایرانی +عکس

به گزارش پارس ناز کونگ‌فو یک اصطلاح سرشناس چینی هست که اکثر برای اشاره ماهر بودن در یک کاری بهره گیری میشودـ اما در حال آماده اکثر برای هنرهای رزمی به کار میرود از جمله شکل نوین آن کونگ فوی چینی یاووشو ـ یا کونگ فو توآ به کار می رود. معنای اصلی کونگ فو در زبان چینی تا حدی از آن چه که این روزها از این لغت برداشت می شود متفاوت هست.

 

کونگ‌فو در اصل به معنای تخصص فرد در هر مهارتی ، نه لزوماً رزمی ، می باشد. تغییر معنایی این واژه شاید به علت ترجمه نامناسب فیلم‌هاي چینی رخداد افتاده هست.