پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نکات مهم درباره استفاده از لنزهای چشمی

نکات مهم درباره استفاده از لنزهای چشمی

نکات مهم درباره استفاده از لنزهای چشمی 

نکاتی درمورد بهره گیری از لنزهای رنگی برایتان داریم که بسیار مهم میباشند و اگر میخواهید چشمانی تندرست داشته باشید باید هنگام بهره گیری از لنز مراقب باشید. بعضی ها نمیتوانند از عینک بهره گیری کنند و لنز،‌ این امید را برای آنان به‌وجود می‌آورد که بتوانند عینک خود را بردارند.

 

خاطر بهره گیری از لنز چیست؟
25 درصد افراد دارای عینک از لنز بهره گیری میکنند. درضمن، لنز کمک می کند میدان دید فرد اکثر شود چون عینک میدان دید فرد را کاهش می دهد. در مواردی که نمره دو چشم مساوی نباشد، لنز تماسی کمک‌کننده هست.

 

برای عیوب انکساری می توان از لنز بهره گیری کرد؟
آیا برای نزدیک‌بینی، دوربینی،‌پیرچشمی و آستیگماتیسم که از عیوب انکساری میباشند، می توان از لنز بهره گیری کرد؟آستیگماتیسم که به اشکال قرنیه مربوط هست، با لنز بهبود می یابد، اما اگر آستیگماتیسم مربوط به اشکالات داخل چشم باشد با لنز بهبود نمییابد و تشخیص آن با دکتر هست .در بعضی موارد، لنز میتواند هم در اصلاح آستیگماتیسم و هم در اصلاح نمره عینک کارساز باشد.

 

آیا برای سالمندان لنز مخصوص وجود دارد؟
بله، اما در ایران بهره گیری از آن شایع نیست. ما لنز‌هایي داریم که هم برای دید دور هست، هم برای مطالعه، مانند عینک دوکانونه. لنز دوکانونه هم داریم برای کسی که میخواهد دور و نزدیک را ببیند.

 

اگر فرد به‌طور اشتباه، لنز را بزند، چه مشکلی پیش می آید؟
با چند بار پلک زدن، لنز سر میخورد و سر جای خود می رود. اگر لنزهای دوکانونه و آستیگماتیسم اشتباه گذاشته شود، در عرض یک تا دو دقیقه با حرکات چشم به جای خودش برمی‌گردد.

 

آیا می توان لنز زیبایی یا رنگی را خودسرانه تهیه کرد؟
لنز تماسی به گونه‌اي هست که هنگام بهره گیری از خلل وفرج آن اکسیژن عبور می کند، چون اگر خون به قرنیه نرسد، ناراحتی در چشم ایجاد می شود، اما لنز‌هاي رنگی این‌طور نیستند یعنی از لنز رنگی اکسیژن عبور نمیکند. پس پیشنهاد میشود افراد از لنز رنگی کمتر بهره گیری کنند یا وقتی بهره گیری می کنند، مدت آن کوتاه باشد.

 

افراد باید بدانند لنز رنگی با لنز معمولی فرق میکند و باید زمان مصرف آن ر ا کوتاه کنند. لنز درمانی را میتوان صبح تا شب بهره گیری کرد و این مدت قابل بردباری هست، اما از لنز رنگی میتوان در مهمانی یا عروسی حداکثر به مدت چهار ساعت بهره گیری کرد. اگر از لنز رنگی اکثر از این بهره گیری شود، چشم صدمه می‌‌بیند.

 

ناراحتی ناشی از لنز چیست؟
لنزها میتوانند قرمزی، لک، عدم بردباری، خارش، سوزش و اشک ریزش ایجاد کنند. فردی که لنز دارد، باید هر سه ماه یک بار به دکتر مراجعه کند و معاینه شود و اگر دشوار دارد، بهره گیری از لنز را کم یا متوقف کند.

 

چطور میتوان از لنز نگه داری کرد؟
کسی که لنز دارد، باید در کیف خود جالنزی و مایع لنز داشته باشد زیرا در طول روز ممکن هست با باد و گردوغبار تماس داشته باشد و این‌ها داخل چشم برود. گردوغبار میتواند به قرنیه بچسبد و اگر کثیف و عفونی باشد در لنز عفونت ایجاد میکند. بنابراین باید این مواد همراه فرد باشد و هروقت احساس کرد

 

گردوغبار داخل چشم رفته، لنز را دربیاورد و شست‌وشو دهد، چشم را تمیز کند و مجدد لنز را داخل چشم بگذارد. اگر با این اقدام، دشوار رفع شد که هیچ، اما اگر مفید نشد، نشان میدهد، عفونتی در کار هست که در این حالت باید سریع به دکتر مراجعه کند.