پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری 

آشوری ها یکی از قدیمی ترین تمدن هایی هستند که در سرزمین ایران زندگی می کرده اند و از آن ها اکنون آثار بسیاری به جا مانده  است. آشور نام دولتی باستانی است که در شمال بین النهرین قرار داشت. حدود چهار هزار سال پیش این دولت تشکیل شد و مدت هزار و سیصد و پنجاه سال دوام آورد. این امپراتوری بر سرزمینهای فنیقیه،

 

فلسطین ،مصر ،بابل،ایلام و غرب فلات ایران تا خلیج فارس حکمرانی میکرد. تاثیر هنر آشوری بر کشورهای همسایه خود از جمله ایران و هخامنشیان بسیار نمایان است. تصاویر زیر آثاری آشوری هستند که در موزه لندن قرار دارند.

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مرد آشوری در موزه لوور

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

گو ا دا بانوی لگاش ۲۱۲۰ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

لوح پیروزی نرام سین -۲۲۵۴ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مجسمه مرمری از معبد ایشتر – ۲۴۰۰ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مجسمه زن از معبد ایشتر حدود ۲۵۰۰ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

نوشته ای بر روی لوحی از خاک رس مربوط به کارهای اداری در معبد لگاش حدود ۲۳۷۰ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مراسم نذر شاه آشوری اور-نانشه در ۲۵۰۰پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

حیوان افسانه ای از کاخ نمرود – ۸۸۳ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مجسمه ابولهول – نینوا سده ۷ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

چنگ از معبد پو آبی در شهر اور

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

یک چنگ – ۲۶۰۰ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مجسمه سر یک چنگ – ۲۶۰۰ پ م

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

شیری به مردی حمله کرده – هنر آشوری

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

مجسمه ابولهول ریش دار با کلاه شاهی

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

آشوریان در حال بازگشت از شکار

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

شاه آشوری در حال شکار شیر

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

انانجمن شکارچیان

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

خط میخی آشوری

نگاهی به آثار باستانی به جا مانده از تمدن آشوری

نمایش بدعت با شاه