پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش 

کشور تونس اخیرا ماجراهای بسیار سیاسی را پشت سر گذاشت. این کشور از دیرباز محل رفت و آمد خارجیان نیز بوده است.  این کارت پستال های رنگی از تونس که خیابان های سرزنده و معماری جذاب و دیدنی آن را نمایش می دهند، بخشی از مجموعه فتوکروم کتابخانه کنگره هستند. این کارت پستال ها در سال 1899 تولید شده اند

 

و با استفاده از تکنیک فتوکروم محبوب که توسط چاپگر سوئیسی در سال 1880 اختراع شد، چاپ شده اند. این فرآیند برای تولید تصاویر رنگی از نگاتیوهای سیاه و سفید به خصوص قبل از عکاسی رنگی محبوب بود و اجازه می دهد نگاهی اجمالی به فرهنگ تونس در اوایل قرن بیستم داشته باشیم.

 

به عنوان یک کشور تحت الحمایه فرانسه در آن زمان، کارت پستال های تونس زندگی روزمره را در حدود 10 سال استعمار که تا زمان استقلال تونس در سال 1956 طول کشید به نمایش می گذارد. کارت پستال ها نفوإ فرانسه را با کلیسای جامع تقریبا به پایان رسیده که در پس زمینه یکی از تصاویر دیده می شود،

 

نشان می دهد. این کلیسای جامع کاتولیک به سبک بیزانس مور ساخته شده است. این سوغات حفظ شده در زمان ما را با خاطره ای ماندگار از تونس در آغاز قرن بیستم رها می کند.

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش

نگاهی به کشور تونس صد سال پیش