پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نیمی از مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند

نیمی از مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند

نیمی از مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند 

آمارها نشان مي دهد که نیمی از مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند که اکثر انها از طریق تلفن همراه و تبلت از خدمات اینترنتی بهره گیری مي نمایند. برمبنای پایش شاخص هاي توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور که به تازگی منتشر شده هست تا پایان سال ۹۵ ، شمار کاربران ایرانی که از اینترنت بهره گیری مي کنند به ۵۳.۲۳ درصد رسید.

 

مرکز آمار ایران، گزارش تخمینی خود در خصوص مقادیر نشانگرهای مورد بهره گیری در محاسبه «شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» راکه مربوط به اتمام سال ۹۵ مي شود، به تازگی اعلام کرد.این گزارش که از سوی پایگاه اطلاع رسانی نظام پایش شاخص هاي ICT بعنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، نشان مي دهد که ۶۱.۳۹ درصد خانوار ایرانی یعنی ۱۴ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۲۴ خانواده، دارای رایانه و کامپیوتر میباشند.

 

آمار ارائه شده تا پایان سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده و مشخص شده که در پایان سال ۹۴، میزان دسترسی خانوار ایرانی به رایانه ۵۷.۴ درصد بوده هست و این مقدار، رشد ۷ درصدی را نشان مي دهد.در همین حال برمبنای گزارش مرکز آمار ایران که به سازمان فناوری اطلاعات ایران، ارائه شده هست، ۶۲.۲۱ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند.

 

به این معنی که اینترنت در منزل ۱۵ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۴۸ ایرانی وجود دارد. این شاخص در سال ۹۴ حدود ۵۵.۵ درصد بود و در این اساس رشد ۱۲ درصدی حاصل شده هست.بر اساس تخمین اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در انتهای سال ۱۳۹۵، نسبت کاربران اینترنت در کشور نسبت به سال ۱۳۹۴، ۱۷.۵ درصد رشد داشته هست.

 

به نحوی که الان ۵۳.۲۳ درصد ایرانی ها از اینترنت بهره گیری مي کنند و شمار کاربران اینترنت بالای ۶ سال در کشور، ۳۸ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۴۸۰ نفر اعلام شده هست. این رقم در سال ۹۴ بالغ بر ۴۵.۳ درصد گزارش شده بود.براساس بررسی صورت گرفته از حیث برخورداری خانوار ایرانی از ابزارهای فناوری اطلاعات، کاربر اینترنت به افرادی اطلاق مي شود که حداقل در ۳ ماه قبل از اینترنت بهره گیری کرده باشند.

 

پایش شاخص هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، برمبنای نشانگرهای مورد تاکید اتحادیه بین المللی مخابرات «ITU » صورت گرفته هست به نحوی که دو نشانگر “نسبت خانوارهای دارای رایانه” و “نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت” در محاسبه زیرشاخص “دسترسی به ارتباطات” و نشانگر “نسبت افرادی که از اینترنت بهره گیری مي کنند.”

 

در محاسبه زیرشاخص «بهره گیری از ابزارهای ارتباطی» مربوط به شاخص جهانی اندازه‌گیری توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات «IDI » دیده مي شود.ضریب نفوذ خانوار دارای دسترسی به اینترنت از طریق شبکه هاي اثبات و سیار و ضریب نفوذ کاربران اینترنت، از جمله سنجه هاي بنیادین برای ارزیابی میزان پیشرفت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی محسوب مي شود

 

و هرچه این ضرایب نفوذ اکثر باشد، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری اکثر خواهد بود.بنابراین رشد ضریب نفوذ کاربران اینترنت در یک سال، نویدبخش حرکت مثبت کشور به سمت جامعه اطلاعاتی عنوان شده که با افزایش تعداد مشترکین پهن باند سیار در کشور و گسترش کاربردهای متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه تناسب دارد.

 

 به گزارش پارس ناز از سوی دیگر اندازه گیری در دسترس بودن رایانه در خانوارها، ابزار مهمی برای درک شکاف اجتماعی- اقتصادی هست. داشتن رایانه در منزل به معنی افزایش آگاهی و انجام وظایف محاسباتی و توسعه مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در اعضای خانوار تلقی مي شود. اضافه بر این، رایانه امکان اتصال به اینترنت و بهره مندی از کاربردهای پیشرفته را به وجود مي آورد.

 

این سه نشانگر به همراه ۱۸ نشانگر دیگر در طرح هاي “آمارگیری برخورداری خانوارها و بهره گیری افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات” توسط مرکز آمار ایران اندازه گیری مي شوند.سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری نظام پایش شاخص ­هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر این طرح­ ها بازرسی دارد و منابع مالی آن را تأمین مي‌کند.

 

مرکز آمار ایران در سالهای ۸۷، ۸۹، ۹۲ و ۹۴ طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات را انجام داد و نتایج آن را منتشر کرد. همین حالا نیز این مرکز و سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال برنامه ریزی برای انجام این طرح در سال ۱۳۹۶ میباشند.