پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

همسر این مرد جوان یک مار کبری است

همسر این مرد جوان یک مار کبری است

همسر این مرد جوان یک مار کبری است 

دیدن مار کبری هراس انگیز است اما برخی افراد که با مارها دوستی دیرینه دارند شاید با آن ها زندگی هم کنند مانند جوان سنگاپوری که با مار ازدواج کرده است.  انتشار عکس هایی از یک مرد جوان سنگاپوری که ادعا می کند با یک مار کبری 3 متری خانگی ازدواج کرده همگان را در بهت و حیرت فرو برده است.

 

این مرد که هویتش فاش نشده باور دارد که روح همسرش در این مار حلول کرده است. همسر وی پنج سال پیش فوت کرد. وی حالا اکثر زمان زندگی اش را با این مار سپری می کند.”وورانان ساراسالین” اهل کانچانابوری تایلند که عکس های این مرد را منتشر کرده

 

در این خصوص می گوید: “عشق واقعی یک حقیقت محض است. این مرد باور دارد که همسرش دوباره در قالب این مار کبری زنده شده است. وی با این مار بازی می کند، حرف می زند و بسیار خوشحال به نظر می رسد.

 

 به گزارش پارس ناز این مرد سنگاپوری هرگز از این مار دور نمی شود و همه جا آن را با خود به همراه دارد حتی زمان خواب. با اینکه افراد زیادی به وی در خصوص خطرناک بودن این مار هشدار داده اند اما او به این حرفها توجهی نمی کند.”

همسر این مرد جوان یک مار کبری است

همسر این مرد جوان یک مار کبری است

همسر این مرد جوان یک مار کبری است

همسر این مرد جوان یک مار کبری است