پارس ناز پورتال

قاصدک 24

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

مجموعه : اخبار سینما
واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

 

دراین مقاله جالب ترین واکنش هاي چهره هاي مشهور بـه دوربین عکاس هاي فضول و مخفی را گردآوری کرده ایم. عکاس ها با تهیه این عکسهای پول هاي خوبی بـه جیب میزنند، انها چهره هاي مشهور را دنبال میکنند و مدام در حال تعقیب و عکاسی هستند، مثلاً: خیانت هاي خیلی از چهره هاي مشهور بـه همسران شان توسط این عکاسان لو رفته اسـت! در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

بندیکت کامبربچ

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

وی خودش را پوشانده و بر روی یک کاغذ نوشته اسـت بـه مصر بروید وموضوعی مهم رابه جهانیان نشان دهید.

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

داستین هافمن

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

بندیکت کامبربچ

 

اما استون و اندرو گارفیلد

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

بر روی کاغذها نوشته مـا فهمیدیم عکاس ها بیرون رستورانی کـه در آن غذا خوردیم حضور دارند. بنابر این چرا این فرصت رابه سازمان هایي ندهیم کـه شایسته آن هستند و بـه آن احتیاج دارند؟ سازمان جهانی آب و باشگاه بیماران سرطانی گیلدا در نیویورگ. روز خوبی داشته باشید.

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

لئوناردو دی کاپریو

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

گرانت گاستین

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

جرارد باتلر

 

اشلی سیمپسون و پیت ونتز

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

بر روی صورت آقای ونتز یک نقاشی قرار دارد کـه پایین آن نوشته شده تبلیغات شـما پذیرفته میشود.

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

دیوید بکهام

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

شکیل اونیل

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

الک بالدوین

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

رایان گاسلینگ

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

گرانت گاستین

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

کارا دلوین

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

پیت دوهرتی

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

آماندا سیفرید

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

لئوناردو دی کاپریو

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

لئوناردو دی کاپریو

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

جوزف گوردون لویت

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

هریسون فورد

 

شایا لابوف

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

بر روی ماسک نوشته مـن دیگر مشهور نیستم.

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

آدام لوین

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

کارا دلوین

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

دنیل ردکلیف

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

میشا کالینز

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

جک بلک

 

ان هتوی همراه با شوهرش آدام شولمن

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

اما استون و اندرو کارفیلد ایده خوبی داشتند. لطفا این سایت ها را چک کنید. چهارم جولای خوبی داشته باشید.

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

اد شیرن

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

اما تورمن

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

رایان گاسلینگ

واکنش جالب چهره های معروف به دوربین عکاس ها در خیابان و کافه

بروس ویلیس