پارس ناز پورتال

ورم مفاصل در کودکان و راه های درمان آن

ورم مفاصل در کودکان و راه های درمان آن

ورم مفاصل در کودکان و راه های درمان آن 

ورم مفاصل در کودکان باید توسط والدین تشخیص داده شود تا او را نزد دکتر ببرند ما در مقاله پیش رو علامت هاي این مریضی را معرفی می‌کنیم. شایع‌ترین تصور غلط درمورد ورم مفاصل این هست که آن را یک مریضی مختص به افراد پیر در نظر میگیرند.

 

هنگامی که اکثر مردم درمورد ورم مفاصل «آرتریت» فکر می‌کنند، این مریضی را با کودکان رابطه نمی‌دهند. اما شایع‌ترین تصور غلط درمورد ورم مفاصل این هست که آن را یک مریضی مختص به افراد پیر در نظر می‌گیرند. در واقعیت، ورم مفاصل هر فردی در هر سنی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد.

 

آیا کودکان نیز به ورم مفاصل مبتلا می شوند؟
در افراد جوان و کودکان زیر 16 سال، ورم مفاصل به صورت متفاوت از بزرگسالان دسته بندی می‌شود. دوره مریضی در کودکان به طور معمول متفاوت از بزرگسالان هست.کودکان علائمی متفاوت را تجربه می‌کنند و به طور کلی شرایط بهبودی در انها به واسطه پیش بینی مریضی دلخواه‌تر هست.ورم مفاصل دوران کودکی به اسم ورم مفاصل نوجوانی یا ورم مفاصل ایدیوپاتیک نوجوانی شناخته میشود.

 

زیرمجموعه هاي ورم مفاصل نوجوانی
برای دهه ها، ورم مفاصل نوجوانی به سه زیرمجموعه تقسیم شده بود که هر یک مفاصل گوناگون را با یک الگوی مشخص از علائم تحت تاثیر قرار میدهند:

 

ورم مفاصل نوجوانی پلی آرتیکولار
ورم مفاصل نوجوانی پوسی آرتیکولار
ورم مفاصل نوجوانی سیستمیک

 

در سال 2001، اتحادیه بین المللی انجمن هاي روماتولوژی «ILAR» ورم مفاصل نوجوانی را به زیرمجموعه هاي بیشتری تقسیم کرد، که اینکار عمدتا با اهداف پژوهشی انجام گرفت. به نظر می‌رسد هفت زیرمجموعه ورم مفاصل ایدیوپاتیک نوجوانی به تکامل و گسترش خود ادامه خواهند داد، زیرا هر چه اکثر از این شرایط اطلاعات کسب شده هست. برای ایجاد درک آغاز، اجازه دهید سه زیرمجموعه اصلی ورم مفاصل نوجوانی را دلخواه قرار دهیم.

 

مریضی پلی آرتیکولار
مریضی پلی آرتیکولار شمار زیادی از مفاصل را شامل می‌شود. این نوع از ورم مفاصل نوجوانی بیش از پنج مفصل را تحت تاثیر قرار میدهد و شبیه‌ترین همانند به آرتریت روماتوئید بزرگسالان هست. دختران نسبت به پسران دو برابر احتمال بیشتری دارد به این مریضی مبتلا شوند. مفاصل به طور معمول به صورت متقارن «در هر دو سمت» تحت تاثیر قرار میگیرند.

 

در این مریضی اغلب مفاصل کوچک دست ها و همین طور مفاصل دیگر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. تب خفیف، کاهش وزن، و کم خونی ممکن هست شکل بگیرند و در موارد شدید، احتمال مواجهه با دشواری های رشد وجود دارد.آزمایش عوامل روماتوئید در اکثر کودکان مبتلا به مریضی پلی آرتیکولار منفی هست و روند درمان و بهبودی به طور معمول مفید دنبال می‌شود.

 

اقلیتی از کودکان که عوامل روماتوئید در انها مثبت هست، به نظر میرسد در معرض خطر بیشتری برای ویرانی مزمن و پیشرونده و صدمه مفصلی قرار دارند.

 

مریضی پوسی آرتیکولار
مریضی پوسی آرتیکولار نوعی از ورم مفاصل نوجوانی هست که چهار مفصل یا کمتر را تحت تاثیر قرار میدهد. شایع‌ترین مفاصلی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند زانوها، آرنج ها، مچ ها و قوزک ها میباشند. به طور معمول، در این مریضی مفاصل به صورت نامتقارن تحت تاثیر قرار می‌گیرند «بعنوان مثال، مفصل در یک سمت بدن تحت تاثیر قرار میگیرد و نه هر دو سمت بدن».

 

مریضی پوسی آرتیکولار بعنوان شایع‌ترین نوع ورم مفاصل نوجوانی شناخته میشود. این نوع از ورم مفاصل نیز اکثر دختران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پاسخ آزمایش پادتن ضد انسدادی «ANA» در افراد مبتلا به این مریضی به طور معمول مثبت هست و مستعد یک مریضی التهابی چشم به اسم ایریدوسیکلیت میباشند. در دسته بندی اخیر، این نوع از ورم مفاصل نوجوانی به اسم ورم مفاصل ایدیوپاتیک نوجوانی الیگو ارتیکولار شناخته می‌شود

 

مریضی سیستمیک
مریضی سیستمیک با علائم عمومی که اندام ها و قسمت هاي باطنی بدن به غیر از مفاصل را تحت تاثیر قرار می‌دهند، آغاز میشود. این نوع از ورم مفاصل نوجوانی کمترین شیوع را داردبیماری سیستمیک اغلب با تب آغاز می‌شود که شکل گرفته و از بین می‌رود و برای چند هفته یا چند ماه ادامه می‌یابد.

 

همین طور، راش پوستی با رنگ روشن ممکن هست روی ران ها و سینه آشکار شود. کودکان مبتلا به مریضی سیستمیک ممکن هست موارد زیر را بروز دهند:

 

علامت هاي بزرگ شدن طحال و غدد لنفاوی
التهاب عضله قلب و بافت هاي اطراف آن
شمار بالای گلبول هاي سفید خون
کم خونی
خستگی
کاهش وزن

 

روند بهبودی مریضی سیستمیک دلخواه در نظر گرفته می‌شود. در 75 درصد موارد، این مریضی بدون اثرات طولانی مدت فروکش میکند.