جستجو در پارس ناز

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

 

در اینبخش درمورد ویژگی هایي کـه جنس مخالف را فراری میدهند صحبت می‌کنیم. تا بحال این سوال را از خود پرسیده اید کـه: چرا بعضی آدم ها نچسب هستند و نمیخواهیم نزدیک شان باشیم؟ و این سوال کـه: آیا مـا نچسب و زننده هستیم؟ امروز خصوصیاتی را بررسی میکنیم کـه جنس مخالف ودر موارد حاد، تمام اطرافیان مـا را فراری میدهند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

بچه ننه ها

تصور کنید با کسی آشنا شده اید کـه کاملاً بـه خانواده ي خود وابسته اسـت و همه ي فعالیت هاي زندگی اش با نظارت و دخالت کامل پدر و مادرش انجام میشود.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

بله البته چـه چیزی بهتر از این کـه مادرتان همیشه برایتان غذا درست کند، همه ی چیز را برایتان بشوید و مرتب کند و پدرتان هم بشما پول توجیبی هم بدهد؟ چنین شخصی فقط میتواند یک دوست خوب باشد، اما اصلاً مناسب یک رابطه ي عاطفی جدی یا زندگی مشترک نیست.

 

طرفدارهای دو آتشه

«نمیتونم بیام دیدن پدر و مادرت. دارم میرم استادیوم.» اگر طبق معمولً با چنین جملاتی از طرف شریک عاطفی تان مواجه میشوید، معنی اش این اسـت کـه با یکی ازآن هوادارهای متعصبی طرف هستید کـه همه ی چیز را فدای سرگرمی زندگی شان می‌کنند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

رفقای او همیشه جایی منتظرش هستند و هر گوشه ي خانه اش می‌توانید وسایل و یادگاری هاي مربوط بـه سرگرمی مورد علاقه اش را پیدا کنید. از قرار معلوم شـما جایی در قلب و فکر و خانه ي او ندارید.

 

پیکرتراش ها

این دسته از آدم ها شریک عاطفی شان را مثل یک «بوم خالی» میبینند کـه بـه طراحی نیاز دارد تا بـه چیزی تبدیل شود کـه مناسب زندگی با انها اسـت.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

اگر شریک عاطفی تان دائماً شـما رابا دیگران مقایسه میکند و می‌گوید کـه چـه لباسی بپوشید و خودتان را لاغر کنید، معنی اش این اسـت کـه با یکی از همین «پیکر تراش ها» طرف هستید. جالب آنکه از نظر این افراد اشکالی ندارد کـه خودشان چنین معایبی داشته باشند.

 

مجلس گرم کن ها

این آدم ها همیشه آماده هستند تا تمام ماجراها و جوک هاي بامزه شان را تعریف کنند و مجلس را گرم کنند. انها علاقه اي بـه گوش دادن بـه دیگران ندارند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

اگر سعی کنید چیزی بـه حرف هایشان اضافه کنید، حرف تان را قطع میکنند و صحبت خودرا ادامه می‌دهند. بنابر این بجای ملاقات با او، بهتر اسـت بـه یک نمایش کمدی بروید.

 

کسانی که واقعاً تنها نیستند

تصور کنید با کسی سر قرار رفته اید کـه بشما میگوید «مـن یه دوست دختر دارم کـه تصمیم گرفتیم یه مدت از هم دور باشیم.» بـه علاوه، در مورد هر موضوعی کـه با هم صحبت می‌کنید، او حرف شریک عاطفی قبلی اش را -خوب یا بد- پیش میکشد. این نشان میدهد کـه او هنوز بـه شریک عاطفی قبلی اش احساس دارد و نمیتواند رابطه ي جدیدی را شروع کند.

 

ولخرج ها

مردهای ولخرج شریک عاطفی شان رابه گرانترین رستوران دعوت میکنند و برایش خرچنگ و خاویار سفارش میدهند. اما بار دیگر از او کمی پول قرض میگیرند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

زن هاي ولخرج هم دائماً در حال وام گرفتن هستند یا پول پدرشان را خرج جدید ترین مدل لباس و گوشی می‌کنند. رابطه ي عاطفی با چنین آدم هایي ممکن اسـت شـما را گرفتار مشکلات قانونی کند.

 

کسانی که برای هر چیزی جار و جنجال به پا می کنند

فرقی نمی‌کند مسأله سر سرد بودن غذای رستوران باشد یا گرد و خاک گوشه ي اتاق هتل؛ این آدم ها همیشه چیزی برای شکایت پیدا می‌کنند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

این افراد گویی از پیدا کردن عیب ها و مشکلات خوشحال میشوند، چون فرصتی فراهم میکند کـه انها «توانایی هاي» فوق العاده ي خود رابه رخ بکشند. اما شریک عاطفی چنین شخصی نه تنها او را تحسین نمی‌کند، بلکه از جار و جنجال هاي بیجای او احساس خجالت هم میکند.

 

کسانی که به تلفن همراه شان اعتیاد دارند

تصور کنید کـه با شور و هیجان زیادی در حال تعریف کردن یک ماجرای احساسی هستید و ناگهان متوجه می‌شوید کـه شریک عاطفی تان دارد بـه صفحه ي تلفن همراهش نگاه می‌کند. این افراد حتی لحظه اي از تلفن همراه شان دور نمی‌شوند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

فرقی نمی‌کند در سینما در حال تماشای فیلم باشید یا در رستوران در حال غذا خوردن؛ انها دائماٌ در حال پیغام دادن و چک کردن گوشی شان هستند. اگر شریک عاطفی تان بـه معنای واقعی کلمه در دنیای شبکه هاي اجتماعی زندگی میکند، بهتر اسـت در همان دنیا هم دنبال عشق زندگی اش بگردد.

 

آدم های خسیس

این افراد گوشی هوشمند ندارند چون نوکیای قدیمی شان هنوز بـه خوبی کار می‌کند. انها لباسهای قدیمی شان را تا جاییکه ممکن اسـت تعمیر میکنند و تنها وقتی کنارشان می گذارند کـه کاملاً پاره شده باشند و غیرقابل استفاده باشند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

انها پول خرید لباس جدید را دارند اما دلیلی نمیبینند کـه اینکار را انجام دهند. برای آنها هیچ اهمیتی ندارد کـه چـه تصویری از خودشان در ذهن دیگران بـه وجود می آورند. با این حال، شریک عاطفی آنها ممکن اسـت نظر دیگری داشته باشد و از بودن با چنین آدمی احساس خجالت کند.

 

آدم های تشنه

این افراد بـه قدری در فکر ازدواج هستند کـه هرگونه کاندیدای احتمالی را می ترسانند و فراری میدهند. مثلا مردی را تصور کنید کـه در همان اولین قرار ملاقات، از طرف مقابلش می پرسد کـه دوست دارد چند فرزند داشته باشد. اگرچه او احتمالاً سعی دارد نشان بدهد کـه دنبال یک رابطه ي جدی اسـت، اما طبق معمولً برداشت خوبی از چنین رفتارهایی نمی‌شود.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

بعضی از زنان هم با این کـه فقط چند روزی از آشنایی شان با شریک عاطفی جدیدشان گذشته، از او می پرسند کـه دوست دارد اسم فرزندان آینده شان چـه باشد.

 

آدم های آرمان خواه

کسانی کـه مشتاقانه از عقیده اي پیروی میکنند، اغلب در محیط اطراف شان دنبال کسی می‌گردند کـه بتوانند او را هم دنباله روی همان عقیده کنند. برای این افراد اهمیت خیلی زیادی دارد کـه شریک عاطفی شان را هم با عقاید خود همراه کنند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

بـه علاوه، شـما حتی بعنوان شریک عاطفی او، مطلقاً اجازه ي هیچ گونه شوخی و مزاحی در مورد این عقاید و وفاداری بی قید و شرط او بـه آنها ندارید. بنابر این اگر بخواهید رابطه با چنین شخص آرمان خواهی را ادامه دهید، دو انتخاب بیشتر ندارید: یا باید شـما هم بطور جدی دنباله روی عقیده ي مورد نظر او شوید یا اعتراف کنید کـه مثل او فکر نمیکنید.

 


 

چرا یک نفر عاشق ما می شود؟

آیا تا کنون توجه کرده‌اید کـه چرا دو نفر بـه هم توجه نشان می‌دهند؟ نتایجی کـه تا امروز بـه دست آمده عده اي از کلیشه هاي موجود دراین زمینه را رد می‌کند. بطور مثال، وقتی یک نفر خیلی شبیه مـا باشد، یا عقاید و باورهای مشترک زیادی با مـا داشته باشد، میتواند نظرمان را جلب کرده و جرقه اي از محبت را بر افروخته کند.

 

اگر دوستدار طبیعت و محیط زیست هستید

تقریباً تمامی انسانها طبیعت و گل و گیاه را دوست دارند، اما در تحقیقی کـه درسال جاری صورت پذیرفته مشخص شده کـه زنان و مردانی کـه خریدهای سبز انجام می‌دهند، یعنی کالاهایی را خریداری می‌کنند کـه در جهت حفظ محیط زیست اسـت، برای ارتباط هاي عاطفی طولانی مدت بسیار مناسب هستند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

این در حالیست کـه کسانی کـه بـه خریدهای لوکس و گران دراین زمینه علاقه دارند، بیشتر برای رابطه هاي کوتاه مدت مناسب خواهند بود.

 

اگر این طور نشان می دهید که به دست آوردن شما دشوار است

در تحقیقاتی کـه درسال ۲۰۱۴ میلادی صورت پذیرفته مشخص گشته مردان در قرارهای دوست یابی بیشتر جذب زنانی می‌شوند کـه بنظر میرسد بـه دست آوردنشان چندان راحت نیست. آنها عموما از بازی بی تفاوتی زنان خوششان می‌آید. البته این مطالعه فقط در شرایط ویژه انجام شده.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

بـه این صورت کـه دراین تحقیق، مردان سرسپرده زنی شده اند کـه در حال حاضر شریک عاطفی آنهاست، نه این کـه تازه بخواهند با او آشنا شوند. همچنین لازم بـه یادآوری اسـت، با این کـه مردان بـه سمت زنانی کـه او را بازی داده و خودش را دور نگه می دارد جذب میشوند، اما همزمان ممکن اسـت از او کمتر خوششان بیاید. مقوله دوست داشتن واقعا پیچیده اسـت.

 

اگر احساسات واقعی تان از چهره تان معلوم است

شاد بودن برای زنان جذابیت دارد، اما نه بـه اندزه اي کـه مردان جذب آن میشوند. در تحقیقاتی کـه درسال ۲۰۱۱ میلادی انجام شد، بـه بیش از یکهزار نفر عکسهایی از جنس مخالف را نشان داده و از آنها خواستند تا اعلام کنند کـه کدام عکس بـه نظرشان از همه ی جذابتر اسـت.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

نتیجه نشان داد کـه مردان اکثرا زنانی را انتخاب کرده بودند کـه در عکس شاد هستند و برعکس، آنهایی کـه مغرور بنظر می رسیدند کمترین جذابیت را داشتند. در نقطه مقابل، زنان، مردانی کـه مغرور دیده می‌شدند را جذابتر دانسته و آنهایی کـه در عکس خیلی شاد بودند را کمتر انتخاب میکردند.

 

اگر شبیه شریک عاطفی کنونی/سابق او هستید

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

جالب اسـت بدانید این مقوله برای زنان از اهمیت بسیاری برخوردار اسـت. در تحقیقات صورت پذیرفته درسال ۲۰۱۱، محققان ثابت کردند کـه زنان و مردان اکثرا جذب کسانی میشوند کـه بـه لحاظ ظاهری شبیه شریک عاطفی سابق یا کنونی آنهاست. اما در مقایسه، مردان کمتر از زنان جذب صورت هاي مشابه عشق کنونی خود می‌شوند.

 

اگر هنگام صحبت زیاد از حرکات دست استفاده می کنید

اگر بـه دنبال عشق هستید توصیه می‌کنیم فضای فیزیکی اطراف خودرا با حرکات دستتان پر کنید. درسال جاری تحقیقی انجام شده و بـه موجب آن تعدادی زن و مرد با هم سر قرارهای آشنایی حاضر شدند. زنان و مردان دوست داشتند فردی کـه هنگام صحبت، بطور مرتب دست یا بازویش را حرکت می داده را دوباره ملاقات کنند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

این در حالیست کـه علاقه بـه دیدار دوباره افرادی کـه خشک و بی حرکت بوده اند، در بین آنها کم بوده. همچنین در همین تحقیق ثابت شده کسانی کـه در پروفایل خود فعال تر و شاداب تر هستند از جذابیت بیشتر هم برای جنس مخالف برخوردار خواهند بود.

 

اگر بیش از دو دقیقه در چشمان هم خیره می شوید

یک روان‌شناس بنام خوان کلرمن از دانشگاه ماساچوست بـه منظور انجام تحقیقات در رابطه با عشق، از ۷۲ نفر کـه هم دیگر را نمی شناخته اند تقاضای کرد تا ۲ دقیقه در چشمان هم دیگر خیره شوند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

نتیجه آن این بود کـه نگاه هاي طولانی مدت دو نفر، حتی وقتی هیچ شناختی بـه هم ندارند و برای اولین بار یک دیگر را ملاقات میکنند بـه حدی تاثیر گذار اسـت کـه میتواند حسی از دوست داشتن را در دل آنها زنده کند.

 

اگر به اشاره های او برای توجه واکنش مثبت نشان می دهید

بنظر می‌رسد کـه ارتباط برقرار کردن آنها بـه این بستگی دارد کـه چگونه بـه یک دیگر توجه کرده و علاقه نشان میدهند. پزشک جان گاتمن، پس از ۴۰ سال تحقیق در مورد زوج ها بیان داشته کـه «»اشتیاق» دراین مقوله اهمیت بسیاری دارد.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

بطور مثال، اگر همسر شـما عاشق پرندگان باشد و با هیجان، گنجشکی راکه لبه پنجره نشسته بشما نشان دهد، اگر بـه اشتیاق وی توجه کرده و پاسخ دهید، او رابه سمت خود جذب کرده‌اید. اما اگر بی تفاوت از کنار اشتیاقش رد شوید، موجب دوری وی از خود خواهید شد.

 

اگر شبیه پدر یا مادر او هستید

تحقیقات پزشک روان‌شناس بنام دیوید پرت از دانشگاه سن اندرو مشخص کرده کـه زنان و مردان اصولا جذب کسانی میشوند کـه بـه لحاظ ظاهری شبیه والدین وی از جنس مخالف هستند.

ویژگی هایی که جنس مخالف را فراری می دهند | از بچه ننه ها تا خسیس ها

دراین تحقیقات مشخص شده کـه زنانی کـه از والدین بالای سی سال متولد شده اند، بـه نسبت زنانی کـه والدین آنها هنگام تولد زیر ۳۰ سال داشته اند، کمتر بـه مردان جوان و کم سن علاقه مند می‌شوند. برای مردان نیز چهره زن موردعلاقه شان بـه سن مادرشان بستگی دارد نه پدرشان. البته باید بگوییم این مساله فقط برای رابطه هاي طولانی مدت و ازدواج مفهوم پیدا میکند.