پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان

ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان

ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان 

اگر دختری بخواهد تا عروس سلطنتی انگلستان شود،اصول خاص این خانواده سلطنتی را باید تمام و کمال رعایت کند تا در نقش یک پرنسس پذیرفته شود. زندگی به سبک شاهزادگان در کاخ باکینگهام شاید آرزوی خیلی‌ها باشد. تعداد زیاد فیلم‌های دیزنی‌لند که به سبک زندگی شاهانه شاخته و تولید شده‌اند گویای این واقعیت است.

 

اما آیا لبخندی که همیشه در عکس‌های کیت میدلتون یا پرنسس دیانا دیده می‌شود واقعی است؟ شاید قوانین سفت و سختی که عروس‌های این خاندان سلطنتی هنگام ورود به کاخ باکینگهام ملزم به رعایت آنها باشند خلاف این را بگوید. در اینجا به ۱۰ قانونی اشاره می‌شود که عروس‌های این خاندان موظف به رعایت آن هستند:

 

۱. قانون اول: زندگی طبق قوانین خانوادگی ملکه:در خانواده سلطنتی انگلیس این ملکه است که درباره امور مهم تصمیم‌گیری می‌کند. مثلاً هر وقت غذا خوردنش تمام شود بقیه اعضای خانواده حق ندارند چیزی بخورند، مهم نیست که هنوز گرسنه باشند یا نه.

ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان

۲. قانون دوم: کسی که وارد این خاندان می‌شود باید قبل از تاجگذاری تمام القابی را که پیش از آن داشته‌ است را کنار بگذارند.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۳. عروس خانواده سلطنتی حق رأی دادن ندارد.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۴. عروس این خاندان حق تصاحب هیچگونه پست و مقام دولتی را ندارد.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۵. عروس خانواده همیشه باید آراسته و مرتب باشد.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۶. تا حد امکان باید در کارهای خیریه شرکت کند.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۷. باید تا می‌تواند به زبان‌های خارجی مسلط باشد. این توانایی هنگام ملاقات با خانواده‌های سلطنتی کشورهای دیگر بسیار مورد استفاده است.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۸. این شوخی نیست اما خاندان سلطنتی اجازه بازی Monopoly را ندارند. دلیل آن نیز شیوه‌های شرورانه رقابت در این بازی است.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۹. سرو هرگونه موجود دریایی صدفدار به دلیل احتمال سمّی بودن آن ممنوع است.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان۱۰. پرنسس بودن یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود بنابراین عروس این خانواده باید هر شغلی که پیش از این داشته کنار بگذارد.
ویژگی های جنجالی عروس سلطنتی انگلستان