پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پایه های عشق واقعی و عمیق را بشناسید

پایه های عشق واقعی و عمیق را بشناسید

پایه های عشق واقعی و عمیق را بشناسید 

درنظر هر شخصی ممکن اسـت عشق واقعی یک نوع خصوصیت داشته باشد و برداشت هر شخصی از این مقوله متفاوت اسـت اما مـا از نظر منطقی نشانه هاي یک عشق واقعی را بیان میکنیم. افراد زیادی بیان می كنند كه عاشقانه همسر خودرا دوست دارند ولی در عملكردشان بنا بـه شرایط روحی و نوع تربیت متفاوت عمل می كنند گاهی عشق از یك احساس خوب تبدیل بـه خشم و نفرت میشود در واقع مرز باریكی بین عشق و نفرت وجود خواهد داشت.

 

همه ی انسانها از بدو تولد نیاز عمیقی بـه دوست داشتن و دوست داشته شدن دارند. عشق ورزی برای افراد بنا بـه سطح فرهنگی، اجتماعی تعاریف متعددی دارد.افراد زیادی بیان می كنند كه عاشقانه همسر خودرا دوست دارند ولی در عملكردشان بنا بـه شرایط روحی و نوع تربیت متفاوت عمل می كنند گاهی عشق از یك احساس خوب تبدیل بـه خشم و نفرت می‌شود در واقع مرز باریكی بین عشق و نفرت وجود خواهد داشت.

 

زمانی كه اركان اساسی عشق ورزی نادیده گرفته شود و افراد با خودشیفتگی و خودخواهی با این احساس روبه‌رو شوند احساس عشق تغییر جهت داده ودر مسیر دیگری رشد می كند این همان چیزی اسـت كه ارتباطات زنان و مردان بسیاری دیده میشود.

 

بعنوان مثال همه ی در اطراف شان زوجین خوشبختی را می شناسند كه با عشق و محبت زندگی مشترك خودرا آغاز كرده ودر نهایت زمانی كه تمامی اطرافیان تصور می كردند زوج خوشبختی هستند از یكدیگر جدا شده اند بـه واقع انچه این اتفاق را موجب می‌شود چیزی نیست بجز نادیده گرفتن اركان عشق سالم.انچه سبب میشود عشقی پایدار بماند میزان صمیمیت، شفافیت، آزادی و تماس فیزیكی بین زوجین می‌باشد.

 

صمیمیت
بدین معنا كه زوجین بتوانند بـه احساسات یكدیگر نزدیك شوند و احساسات یكدیگر را درك نمایند بدین معنا كه مدام نگران نباشند در صورتی كه احساسات مثبت و منفی خودرا با همسرشان در بین می گذارند مورد مواخذه، سرزنش قرار گیرند و یا حتی نادیده انگاشتن احساسات توسط شریك زندگی.

 

زمانی كه زوجین بیاموزند بـه احساسات یكدیگر احترام گذاشته و با عشق بـه این احساسات گوش فرا دهند بدین معنا اسـت كه بـه صمیمیت لازم رسیده اند ودر عشق و محبت یكدیگر شكی ندارند و میتوانند حتی در مورد احساسات منفی شان نیز با یكدیگر بـه گفت و گو بنشینند و ترس از دست دادن و كم شدن محبت طرف مقابل را نداشته باشند.

 

شفافیت
زوجین باید در بروز احساسات شان نسبت بـه یكدیگر شفافیت لازم را داشته باشند بدین معنا كه تا چـه حد میتوانند موضع و احساس خودشون رابه صورت شفاف بطرف مقابل انتقال دهند.یا از سویی تا چـه اندازه قادرند خودرا جای شریك زندگی بگذارند . و او را درك نمایند تعداد زیادی از زوجین متاسفانه بـه دلایل مختلف قادر نیستند احساسات خود رابه گونه اي شفاف نشان دهند و این سبب بروز سو تفاهمات بسیاری در زندگی مشترك شان میشود.

 

حفظ حریم و آزادی
حفظ حریم در واقع بدین معنا اسـت كه زوجین تا چـه اندازه نسبت بـه وضعیت جسمی و روانی طرف مقابل شان دغدغه دارند. تا چـه حد بـه یكدیگر آزادی می‌دهند و از سویی تا چـه اندازه بـه حریم خصوصی یكدیگر احترام می گذارند.دادن آزادی بـه شریك زندگی بـه معنای از دست دادن وی نیست بلكه بدین معنا اسـت كه شریك زندگی را بعنوان موجودی منحصر بـه فرد كه علایق خاص خودرا دارد پذیرفت.

 

تعداد زیادی از زوجین تصور می كنند چنانچه در تمامی لحظات دركنار همسرشان باشند و حتی لحظه اي او را تنها نگذارند یعنی عشق واقعی بـه وی ارائه می‌دهند فارغ از اینكه عشق سالم عشقی اسـت كه بـه حریم هاي خصوصی و علایق فردی و آزادی هاي فردی شریك زندگی احترام گذاشته شود.

 

زمانی كه حریم خصوصی از شریك زندگی گرفته شود و آزادی ها و علایق اش محدود شود رابطه در مسیر متفاوتی قرار گرفته و بتدریج شریك زندگی نسبت بـه همسر اش كه سبب بروز محدودیت ها شده اسـت احساس ناخوشایندی كسب خواهد كرد.

 

تماس فیزیكی
بدین معنا كه زوجین قادر باشند با یكدیگر رابطه فیزیكی موثری برقرارنمایند. نیاز بـه در آغوش گرفته شدن از همان ابتدای دوران رشد در آدمی بنا نهاده شده اسـت ودر تعداد زیادی از تحقیقات از آغوش درمانی بسیار سخن گفته شده اسـت.زمانی كه زوجین بتوانند تماس فیزیكی خوبی برقرار كنند نیاز بـه عشق شان ارضاء شده

 

و درون شان از عشق پر می‌شود. چـه بسیارند زوجینی كه مهارت برقراری تماس فیزیكی موثر با شریك زندگی شان را ندارند و باوجود عشق و علاقه اي كه بـه یكدیگر دارند در ابعاد مختلف زندگی دچار اختلاف میشوند.