پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد 

در شهر تهران تئاتری اجرا شد که در آن به موضوعات همجنس گرایی پرداخته می شد که پس از اتمام آن انتقادهای زیادی را برانگیخت. روزنامه کیهان نوشته هست که مدتی پیش دو تئاتر تماشاخانه شهر تهران به اجرا درامده که موضوع آن بسیار غیراخلاقی بوده و بازیگران آن کارهای بسیار شرم آوری انجام میدادند.

 

موضوع این دو تئاتر همنجس گرایی بوده و از افراد همجنسگرا پشتیبانی میکرده.یکی از این تئاترها را یکی از هنرپیشه هاي مشهور سینما و تلویزیون کاگردانی کرده هست که در آن حرکات بسیار وقیحی توسط بازیگران بانو این تئاتر صورت گرفته هست.

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد

پای دختران همجنس باز به تئاتر تهران باز شد

به قول کیهان موضوع اي تئاتر همجنسگرایی بوده و حتی کارگردان این تئاتر سمبل همجنسگرایی را روی سینه خود حک کرده بود.گفتگو ها و حرکات بازیگران این تئاتر بسیار زشت و غیراخلاقی بوده که حتی گفتگو کردن درمورد آن ممکن نخواهد بود.اما این تئاتر هنوز تمام نشده بود که تئاتری دیگر با موضوعی بدتر در یکی دیگر از تماشاخانه ها به نمایش درامد.

 

موضوع این نمایش نیز همجنس‌بازی بود و یه صورت غیرمستقیم جوانان را برای تمایل به این گرایش تشویق می‌کرد! موضوعی که به ویرانی زندگی زناشویی و ازدواج ختم می شود.در این نمایش به سرنوشت زنانی که در روسپی منزل هاي زمان پهلوی کار می کردند میپرداخت که بعد از انقلاب چه اتفاقاتی برای آن ها افتاد و هم‌چنین به موضوع خشونت انقلابیون علیه زنان می‌پردازد.