پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس

همانطور که در تصاویر می بینید فردی بطور ناشناس مبلغ 8000 دلار را در صندوق مربوط به کمک حیوانات انداخته است.  روز چهارشنبه، کارمندان جامعه انسانی پاسادنا وقتی دیدند فرد مرموزی مبلغی معادل 8 هزار دلار در صندوق کمک مالی به پناهگاه حیوانات انداخت، شوکه شدند.

 

هیچکس متوجه اهدا کننده ناشناس نشد، و هیچکس نمی دانست او چه کسی است، اما یک چیز کاملا مشخص است و آن اینکه برای پناهگاه حیواناتی که هر ساله از حدود 12000 حیوان مراقبت می کنند، این چیزی کمتر از یک معجزه نیست.

 

این هدیه برای پوشش هزینه های مراقبت از حیوانات هزینه خواهد شد. به گزارش پارس ناز کارکنان این پناهگاه روی هر دلار حساب می کنند و ما را تشویق می کنند به دوستان چهارپای خود کمک کنیم.

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس

پرداخت 8000 دلار برای حیوانات به صورت ناشناس