پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

پزشک زن هنگام زایمان خودش فرزند زن دیگری را به دنیا آورد

پزشک زن هنگام زایمان خودش فرزند زن دیگری را به دنیا آورد

پزشک زن هنگام زایمان خودش فرزند زن دیگری را به دنیا آورد 

دکتر زنی که باردار بود و لحظه زایمانش فرا رسیده بود به محض اینکه دیدن کرده فرد دیگری در حال زایمان هست فورا به کمکش رفت. زن بارداری در شرایط سخت به بیمارستان منتقل شد در اتاق دیگری دکتر زایمان که خود باردار بود برای به جهان آوردن نوزادش آماده می شد که با شنیدن صدای بیمار همه ي چیز را رها کرد

 

یکی از پزشکان بیمارستان که برای زایمان آماده می شد به سرعت خود را به زن مریضی رساند که در شرایط حساس در مرحله زایمان بود.

پزشک زن هنگام زایمان خودش فرزند زن دیگری را به دنیا آورد

تصویر پزشکی که روز زایمانش به زن باردار کمک کرد تا نوزادش را به جهان بیاورد

 

دکتر باردار روز زایمانش جان زن باردار دیگری را نجات داد

به گزارش پارس ناز خانم دکتر «آمادندا هس» که روز آخر باداری خود را سپری کرده بود و برای زایمان آماده می شد برای کمک به زن باردار دیگر اتاق زایمان را ترک کرد.دکتر «آماندا» توسط یکی از پرستاران با خبر شد که زنی در همان بیمارستان در حال زایمان با مشکل مواجه شده هست و جان او و نوزادش در خطر هست و نیاز به کمک دارد برای همین ترجیح داد زایمان خود را برای ساعتی عقب بیاندازد.

پزشک زن هنگام زایمان خودش فرزند زن دیگری را به دنیا آورد

تصویر دکتر زایمان و زن بیمار به همراه نوزادانشان

 

«لي هالیدی جانسون» زن بارداری بود که به طور غیرمنتظره دچار درد زایمان شده بود و دکتر معالجش در بیمارستان حضور نداشت دکتر معالج او در راه بیمارستان بود اما اوضاع بیمار بسیار وخیم تر از ان بود که بتواند منتظر بماند برای همین دکتر «آماندا» تصمیم گرفت در ان اوضاع خاص خودش زایمان زن بیمار را انجام دهد که گرچه توانست با موفقیت نوزاد را به جهان آورده و جان مادر نوزاد را نیز نجات دهد.

پزشک زن هنگام زایمان خودش فرزند زن دیگری را به دنیا آورد

بیمارستان محل کار آماندا دکتر زایمان فداکار

 

بعد از این تجربه شیرین دکتر باردار که مدام درد زایمان را حین زایمان بیمارش احساس میکرد به اتاق عمل رفت تا نوزاد دختر خود را به جهان اورد.