پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پلاک عاشقانه و زیبای ماشین عروس

پلاک عاشقانه و زیبای ماشین عروس

پلاک عاشقانه و زیبای ماشین عروس 

یک زوج خوش سلیقه پلاک ماشین عروس خود را به شکل تصویر درآوردند.البته این کار ریسک بزرگی است چون اگر در بین راه مامورین محترم پلیس راه ماشین بدون پلاک رسمی را ببینند آن را توقیف خواهند کرد و عروسی این زوج کمی به هم خواهد خورد!

پلاک عاشقانه و زیبای ماشین عروس