پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه (ع)

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه (ع)

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع» 

پیام تبریک سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

عید وصل دو لاله ی زیبا شد  

عید وصل دو نور بی همتا شد
ذکر عشق تمامی مشتاقان   
چون احمد ،یا علی«ع»، یا زهرا«س» شد…

جشنِ عروسیِ علی و فاطمه مبارکه

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

پیام تبریک سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

از عرش فرشته ها اگر می آیند
به جشنِ دلِ پیامبر می آیند
زهراست عروس و شاه داماد علی
این دو چقدر به یکدگر می آیند!

سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد صلی الله علیه و آله مبارک باد.

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

پیامک سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

همه ی ی جا حرفِ علی و زهراست
تهنیّت گوی عروسیشان خداست
خطبه خوان این عروسی باباست
عقدشان دنیا که نه ، دربالاست
بهترین همسر دنیا زهراست
بین اشراف ، علی شد انتخاب

جشنِ عروسیِ علی و فاطمه مبارکه

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

بزن کف مرتضی داماد گشته
بزن کف قلب زهرا شاد گشته
بزن کف در قدوم ماه داماد
بزن لبخند تا حق را کنی شاد
چنین داماد را باشد عروسی
که هستی آیدش بر پای بوسی

سال روز ازدواج حضرت علی و فاطمه مبارک باد

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان

خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان
شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان
لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .
سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد صلی الله علیه و آله مبارک باد.

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

رو لب عاشقا سرود و زمزمه مبارکه
شورِ وصال دل و دلبر به همه ی ی مبارکه
فرشته ها نقل می ریزن ، کِل میکشن کف میزنن
جشنِ عروسیِ علی و فاطمه مبارکه

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

اس ام اس ازدواج حضرت علی و فاطمه«ع»

جشن پیوندِ دو ، لاله مصطفی ، بر همه ی ی عالمین تهنیت باد
آسمان گلفشان ، بشنو از حوریان ، مِدحَتِ این دو را با دلِ شاد
میخوانم از وصلِ دو دلبر از کوثر و ساقیِ کوثر
یا فاطمه یا علی مولا…

سال روز ازدواج حضرت علی و فاطمه مبارک باد

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

اس ام اس تبریک سالگرد ازدواج

 

امشب علی در خانه خود شمع محفل میبرد
کشتی عصمت ، نا خدا را سوی ساحل میبرد
مشکل گشای عالمی، حل مسائل میبرد
انسان کامل را ببین ، با خود مکمل میبرد . . .

جشنِ عروسیِ علی و فاطمه مبارکه

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

پیامک سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

بر همه ی ی عالم،تهنیت بادا/جشن پیوند ِ،حیدر و زهرا
جشن پیوند دو نور داور است/جشن وصل دو گل پیغمبر است
جشن رحمت،جشن نور است /غم امشب از،هر دل دور است
این عروسی به همه ی ی مبارک باد/جان فدای این عروس و این داماد
تهنیت بگو به شخص پیغمبر/با گل ِ خنده و با یک قلب شاد

سال روز ازدواج حضرت علی و فاطمه مبارک باد

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

جمله زیبا برای سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

امشب صدف، بر گوهری ، یک بحر گوهر میدهد
یک گوهر اما از دو عالم پر بهاتر میدهد
تبریک گو بر مصطفی جبریل از دادار شد
زهرا امانت باشد و حیدر امانت دار شد . . .

سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد صلی الله علیه و آله مبارک باد.

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

چشمی ندیده در زمین در هر زمان مانندشان
خورشید و مه تبریک گو بر وصلت و پیوندشان
شادی زهرا و علی پیداست از لبخندشان
لبخندشان دارد نشان از خاطر خرسندشان . . .

سال روز ازدواج حضرت علی و فاطمه مبارک باد

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

متن تبریک ازدواج امام علی با حضرت فاطمه «ع»

 

دریای هم اند و ساحل هم هستند
زهرا و علی كه هم دل هم هستند
شفاف و عمیق و بی نهایت همچون
دو آینه كه مقابل هم هستند

جشنِ عروسیِ علی و فاطمه مبارکه

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه «ع»

 

شب دومادیِ فاتح خیبر شده
نو عروس آقا حضرت کوثر شده
همه ی ی بگین ماشاءالله  هو صد قل هو الله
از آسمونا    فریاد می رسه جشنِ علی و زهرا
خوشحالِ نبی یک دسته گلی الحق داده به آقا

سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد صلی الله علیه و آله مبارک باد.

 

اس ام اس و پیامک به مناسبت ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

پیامک ازدواج حضرت علی و فاطمه «ع»

 

دل مشتاقان ز شادی بی قرار ِ بی قرار است
گل بریزید گل بریزید جشن پیوند دو یار است
نبی چون ذات حق/به شوق منجلی
بگوید تهنیت/به زهرا و علی

سال روز پیوند مظهر احسان و جود با دردانه زیور عالم، یاس آل محمد صلی الله علیه و آله مبارک باد.