پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیامک های جدید فلسفی پرمعنا و تاثیرگذار (10)

پیامک های جدید فلسفی پرمعنا و تاثیرگذار (10)

پیامک های جدید فلسفی پرمعنا و تاثیرگذار (10)

اس ام اس فلسفی جدید و زیبا

ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این
بعد از این میزان خود شو
تاشوی موزون خویش

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
عشق کلمه ای بیش نیست
تاآنکه کسی پیدا شود و به آن معنا ببخشد

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
چه کسی از روی قطع می تواند بگوید که از قلبهای خشکیده

و جمجمه های خالی دیدن کدامیک نفرت انگیزتر است؟؟؟

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
گاهی خدا درها را می بندد و پنجره ها را قفل میکند
چه زیباست فکر کنیمشاید بیرون طوفان میآید

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
شاید ندانم معنای واقعی دوست را اما میدانم دلم دوستانه برایت تنگ میشود

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
زیراین آوار سنگین مانده ایم هرچه تلاش میکنیم بیشتر در آن فرو میرویم

چاره تنها سکوت و آهسته مردن است نه اینکه دیگری را نیز فرو بریم

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
چنین گفت رستم به اسفندیار
که کردار ماند ز ما یادگار

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
اینقد دروغ گفتم که راستش را هم یادم نمیاید

 

بین شخصیت و اخلاقم تفاوت نذار چون شخصیتم همون خودمم و اخلاقم وابسته ب توست

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
اگر مختارید که بین حق به‌جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید
مهربانی پیشه کنید

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید

جواب دهید لبخندی بزنید و بپرسید :چرا میخوای بدونی؟؟؟؟؟

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
نه موفقیت قطعی نه شکست مصیبت فقط باید جرات ادامه دادن را داشته باشی

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
کرم دندانهایم را خورد
از بس در قاب زندگی گفتم سیب

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
عارفان با عشق عارف می‌شوند
بهترین مردم معلم می‌شوند
عشق با عرفان مکمل می‌شود
هر که عاشق شد معلم می‌شود

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
دست به دامن خدایم که می شوم چیزی آهسته درون من

صدا می زند که نترس از باختن ها فاصله ای نیست تا ساختن

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
به خاطر هراس از دست دادن چه چیزهایی را که از دست نداده ایم

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
اگر مختارید که بین حق به‌جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید
مهربانی پیشه کنید

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
باید پارو نزد وا داد
باید دل رو به دریا زد
خودش میبردت هرجا دلش خواست
به هر جا برد بدان ساحل همون جاست

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
وقتى در فراز زندگى هستید دوستانتان شما را میشناسند,

وقتى در نشیب زندگى هستید شما دوستانتان را میشناسید

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
نفهمی دردی است که فرد را نمی کشد اما اطرافیان را دق مرگ می کند

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
پول اربابی وحشتناک و نوکری وفادار است

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
نمی دانم
خودش را آرزو کنم
یا آرزوهایش ر

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
من نمیگویم که۱۰۰۰شکست خورده ام من میگویم

فهمیده ام ۱۰۰۰راه وجود دارد که میتواند باعث شکست شود

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
در کشتی مشکلات به جای آنکه ناخدا باشی باخدا باش

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
سعی کن از آن‌گونه انسان‌هایی باشی که برای گفتن احساساتت
از هیچ‌کس و هیچ‌چیز ترسی نداری
شاید آن کسی که امروز هست فردا نباشد

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
زندگی راتوبساز نه آنکه بسازندوتو بیحرف بپذیری

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
در کشتی مشکلات به جای آنکه ناخدا باشی باخدا باش

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
گاهی باید سکوت کرد در برابر آن هایی که دارند تکه تکه ات می کنند

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
ان کس که به کم خرسند است بیش از دیگران دارد

.
.
.
اس ام اس فلسفی جدید و زیبا
برگ در هنگام زوال میافتد و میوه در هنگام کمال
بنگر که چگونه می افتی؟ چون برگی زرد یاسیبی سرخ؟