پارس ناز پورتال

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران 

مصطفی چمران یکی از تاثیرگذار ترین چهره هاي دوران جنگ ایران و عراق میباشند که علی رغم وضعیت مفید در کشور آمریکا اما به ایران آمدند تا به وطن خدمت کنند.

 

چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه هاي سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد.

«امام خمینی رحمه الله»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

پیامک شهادت پزشک مصطفی چمران

 

او «شهید چمران» جنگجویی پرهیزکار و معلمی متعهد بود که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت.

«امام خمینی رحمه الله»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

اس ام اس شهادت پزشک مصطفی چمران

 

مانند چمران بمیرید

«امام خمینی رحمه الله»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

اس ام اس تسلیت شهادت پزشک چمران

 

چمران، با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام، جان خودش را فدا کرد و در این جهان شرف را بیمه کرد و در آن جهان هم رحمت خدا را بیمه کرد.

«امام خمینی رحمه الله»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

شهادت پزشک مصطفی چمران

 

این تربیت و آموزش هاي جنگ را مرحوم چمران درست کرد. جاهایی را معین کرد برای تمرین. خود ایشان، انصافا به کارهای چریکی وارد بود. در فضای گذشته از انقلاب در فلسطین و مصر تمرین دیده بود.

«مقام معظم رهبری»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

شهید پزشک مصطفی چمران 

 

او «شهید چمران» در عین داشتن ابعاد عرفانی، معنوی و ذوقی و لطافت هاي روحی، یک نظامی کامل بود.

«مقام معظم رهبری»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

متن تسلیت شهادت پزشک مصطفی چمران

 

از خصوصیات بسیار بارز دیگر او «شهید چمران» شجاعتش در میدان هاي جنگ بود؛ این را من خودم از نزدیک دیدم.

«مقام معظم رهبری»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

پیامک شهادت پزشک مصطفی چمران

 

او «شهید چمران» سال ها در سنگر جهاد فی سبیل الله، دل دشمنان خدا را لرزانیده بود.

«مقام معظم رهبری»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

تسلیت شهادت پزشک مصطفی چمران

 

انتقام خون چمران، جز با سرنگونی رژیم صدام و اعدام او و دستیارانش چیز دیگری نخواهد بود.

«هاشمی رفسنجانی»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

اس ام اس شهادت پزشک مصطفی چمران

 

پزشک چمران، شخصیت عظیم مجاهد و مبارز عارف و متعبد از میان ما رفت و به لقای خداوند بزرگ و معشوق همیشگی اش پیوست.

«شهید رجایی»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

تسلیت شهادت پزشک چمران 

 

او فرمانده لایقی بود که با حضور مستمر و مداوم خویش در سنگر و جبهه، به استقبال شهادت می رفت و به هم رزمان خود درس امید و مقاومت می داد.

«همسر امام موسی صدر»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

پیامک شهادت پزشک مصطفی چمران

 

شهید چمران، معلمی آگاه و مجاهدی با استقامت بود که تنها به ایران شهیدپرور تعلق نداشت؛ بلکه سرتاسر خاک خونین لبنان عرصه فداکاری و جانبازی آن عارف مشتاق شهادت بود.

«سید باقر حکیم»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

شهادت پزشک مصطفی چمران

 

شهید چمران برای ما عراقی ها الگو و امید بود. او الگوی حرکت و برنامه ریزی انقلابی بود. او امید انقلاب اسلامی عراق بود؛ چون در تمام شرایط متغیر سیاسی حاکم بر روابط بین المللی، همواره از پشتیبانی انقلابی دریغ نمی ورزید. از این رو لذا از دست دادن او نه فقط برای ملت مسلمان ایران که یکی از رهبران خود را از دست داده هست، بلکه بر ملت مسلمان عراق و ملت محروم لبنان، سخت گران آمده هست؛ چون او امید و الگو بود.

«امام خمینی رحمه الله»

 

پیامک های سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران

پیامک شهادت پزشک مصطفی چمران

 

یاد آن ابرمرد بسیجی بخیر که با مدرک دکترای فیزیک پلاسما قید زندگی راحت مادی را در کشور آمریکا زد و راهی لبنان و ایران شد تا در مبارزه مستضعفان جهان علیه استکبار شرکت کند و عروس شهادت را در آغوش کشد.