پارس ناز پورتال

اخذ ویزای تحصیلی

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

پیام دادن به عشق قدیمی «بایدها و نبایدهای مهم» 

امروز شیوه هاي پیام دادن بـه عشق قدیمی رابه شـما میگوییم. البته پیام دادن بـه کسیکه شـما را رها کرده یا بـه هر دلیلی رابطه دونفره تان رابه هم زده اسـت کار معقولانه اي نیست، اما اگر نمی توانید بـه او پیام ندهید باید مواردی را از پیش درنظر بگیرید تا شرایط خراب تر نشود، در ادامه ممنوعه هایي در مورد پیام دادن بـه عشق قدیمی را مرور می‌کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

هم اکنون دارم بـه آهنگی کـه باهاش خاطره داریم گوش می‌دم

 

شـما در طول دوران دوستی تان، خاطرات زیادی را از خود بـه یادگار گذاشتید. بعنوان مثال موزیک‌هاي زیادی رابا هم شنیدید یا برای هم فرستاده اید کـه بـه احتمال زیاد با گوش دادن دوباره آن‌ها خاطرات زیادی برایتان زنده شده اسـت. متاسفانه با خاطرات خوش کاری نمیتوان کرد، اما این نباید دلیلی برای ارتباط دوباره شـما شود.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

بنابر این اگر شـما در اتومبیل یا رستورانی بودید و ناگهان آهنگی پخش شد کـه شـما رابه یاد عشق قبلی تان انداخت، باید خودتان نظارت کنید. طبق نظر روانشناسان اینکار نه بـه نفع شماست و نه بـه نفع طرف مقابل تان، زیرا ممکن اسـت کـه طرف مقابل جواب شـما را بدهد و رابطه شـما از سر دلتنگی دوباره آغاز شود کـه منطقی نیست، یا این‌کـه او اصلا جواب شـما را ندهد و این موضوع علاوه بر دلتنگی، حس عصبانیت را نیز بشما منتقل میکند.

 

دلم برایت تنگ شده

جدایی از فردی کـه زمانی عشق زندگی مان بوده، یکی از سخت‌ترین تجریه‌هایي ست کـه یک فرد میتواند در زندگی اش داشته باشد. دلیل جدایی هر چـه باشد، مـا پس از مدتی دوری، دلمان تنگ می شود و دوست داریم کـه بـه هر طریقی با او ارتباط برقرار کنیم. در دنیای تکنولوژی، این ارتباط بسیار آسان شده کـه همیشه بـه صلاح مان نیست.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

مثلاً اگر مـا از فردی جدا شده ایم، بـه هیچ عنوان در زمان‌هاي دلتنگی نباید بـه او پیغام دهیم، زیرا اینکار تنها شرایط را سخت‌تر میکند. اصلا اگر جوابی راکه از او انتظار ندارید، دریافت نکنید، چـه؟ آیا ناامیدتر از قبل نخواهید شد؟ دراین شرایط، روانشناسان پیشنهاد می کنند کـه بجای پیغام دادن بخود طرف، بهتر اسـت کـه این حس را برای افراد دیگری، چون خانواده یا دوست بازگو کنید. 

 

رابطه جدیدت مبارک

یکیدیگر از دلایلی کـه شـما نباید بخاطر آن بـه عشق قبلی تان پیغام دهید، تبریک رابطه جدید اسـت. اگر شـما پس از مدتی دیدید کـه عشق قبلی تان وارد رابطه جدیدی شده، بهتر اسـت کـه هیچ عکس العملی از خود نشان ندهید.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

تبریک شـما نه تنها هیچ تاثیری بر رابطه تان نمی گذارد، بلکه اوضاع را نیز بدتر میکند. این‌کـه شـما عشق قبلی زندگی تان را درکنار فرد دیگری ببینید، عذاب آور اسـت، اما باید بپذیرید کـه رابطه تان تمام شده. بجای این‌کـه در زندگی طرف مقابل تان کنکاش کنید، بهتر اسـت کـه تمرکزتان را بر زندگی خودتان بگذارید تا اتفاقات خوب جدید جای خودشان رابه اتفاقات تلخ قدیمی دهند.

 

تو با من بد کردی

زمانی کـه رابطه شـما بـه اتمام میرسد، از آنجا کـه شـما غرق در عصبانیت و ناراحتی هستید، ممکن اسـت کـه پس از مدتی بـه یاد حرف‌ها و رفتار‌هاي زشت طرف مقابل تان بیفتید و بخواهید کـه کمی خودتان را خالی کنید. از این رو دوست دارید بـه او پیغام دهید و کار‌هاي بدی کـه در حق شـما کرده رابه زبان آورید، اما طبق نظر روانشناسان اینکار اشتباه محض اسـت.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

حال کـه رابطه شـما تمام شده، دیگر دلیلی ندارد کـه دلایل جدایی تان یا بدی هاییکه او در حق شـما کرده را مدام بـه او گوشزد کنید. با اینکار تنها بـه دعوا‌هاي دوباره دامن میزنید، بدون این‌کـه تاثیر مثبتی روی حال هر دوی شـما داشته باشد. در واقع با یادآوری خاطرات تلخ گذشته، تنها خودتان اید کـه بیشتر حرص می خورید و ناراحت میشوید. پس بهتر اسـت کـه بجای اینکار وی را ببخشید و بـه راه خودتان ادامه دهید.

 

ما می‌تونیم دو دوست معمولی باشیم

زمانی کهما وادار بـه ترک رابطه عاطفی مان می شویم، بدلیل نگرانی‌هایي کـه داریم، دست بـه هر راهی برای برقراری ارتباط دوباره با طرف مقابل تان می زنیم. مثلاً تعداد زیادی از افراد پس از تمام شدن رابطه عاطفی شان، پیشنهاد دوستی معمولی را بهم می دهند.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

اگر شـما هم دراین فکر هستید کـه بـه عشق قبلی تان پیغام دهید و از او بخواهید کـه همان‌ گونه رابطه اش رابا شـما بعنوان دو دوست معمولی ادامه دهد، اینکار تنها بـه ضرر شـما تمام میشود، زیرا احساس شـما عوض نشده، اما چون بـه بن بست رسیده اید، با شکل دیگه‌اي از رابطه میخواهید خودتان را گول بزنید کـه در نهایت بازهم جدایی و ناراحتی رابه همراه خواهد داشت.

 

اگرهم قصد اینکار را دارید، باید تا چند ماه بـه خودتان زمان دهید. در واقع شـما نباید از روی دلتنگی یا ناراحتی درست پس از بهم خوردن رابطه، این پیشنهاد را بدهید. بجای این‌کـه بـه او تکیه کنید، برای درمان روحیه خودتان زمان بگذارید. هر وقت توانستید وی را فراموش و بـه رابطه با او بـه شکل دیگری نگاه کنید، آنوقت میتوانید تا حدودی ارتباط تان را حفظ کنید.

 

عکس پروفایل جدیدت زیباست

تا زمانی کـه شـما رابطه عاطفی تان را فراموش نکرده اید، بهتر اسـت کـه دور شبکه‌هاي اجتماعی بـه خصوص صفحه‌هاي شخصی عشق قبلی تان را خط بکشید. این‌کـه مدام عکس‌هاي پروفایل وی را چک کنید یا برای عوض کردن عکسش بـه او پیغام و وی را مورد تحسین و تمجید قرار دهید، اشتباه اسـت.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

تا زمانی کـه شـما وی را در شبکه‌هاي اجتماعی دنبال نمایید، نمی توانید فراموشش کنید. پیغام دادن یا لایک کردن عکس‌هاي طرف مقابل، این پیغام رابه او منتقل می کند کـه شـما همان‌ گونه در فکر او هستید. دراین شرایط اگر او شـما را فراموش کرده باشد چـه می شود؟ اگر عکس العملی از او دریافت نکنید، چـه؟ آیا افسرده‌تر از قبل نخواهید شد؟ بنابر این بهتر اسـت کـه تا مدتی وی را در دنیای مجازی دنبال نکنید.

 

چرا جواب من و نمی‌ دی؟

اگر شـما بـه هر دلیلی بـه عشق قبلی تان پیغامی بدهید، اما او جواب شـما را ندهد، چـه حسی بشما دست خواهد داد؟ دراین شرایط طبق معمول پیغام دیگری می‌فرستید و بـه او میگویید: «چرا جواب مرا نمی‌دی؟» او ممکن اسـت برای جواب ندادن بشما دلایل زیادی داشته باشد. مثلاً وقت جواب دادن نداشته یا منتظر آن اسـت کـه سر فرصت جواب تان را بدهد یا این‌کـه اصلا ترجیح میدهد کـه برایتان چیزی ننویسد.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

اگر شـما دراین شرایط پشت هم بـه او پیغام دهید، نه تنها خودتان را کوچک کرده‌اید، بلکه اعصاب طرف مقابل تان را نیز خرد می کنید. اگر او بخواهد جواب شـما را دهد، حتماً اینکار را می کند و بـه پیغام‌هاي پشت سر هم شـما هم کاری ندارد؛ بنابر این بهتر اسـت کـه بعد از یک پیغام، منتظر بنشینید و اگر جوابی دریافت نکردید، بیخیال شوید.

 


 

اگر کسی جواب پیغام‎ مان را نداد، چه کنیم؟

هیچ چیز بدتر از نادیده گرفتن شدن نیست. حتماً برای شـما هم پیش آمده کـه بـه فردی پیغامی دهید اما او جواب شـما را ندهد. دراین شرایط این‌کـه طرف مقابل چرا بـه مـا پاسخ نداده ذهن مان را درگیر خواهد کرد بـه طوری‌كه ممکن اسـت رفتاری اشتباه از مـا سر زند. اما دراین شرایط چـه باید کرد؟

 

بـه او پیغام ندهید

بدون شک شـما در پی آنید کـه بدانید چرا طرف مقابل جواب پیغام تان را نداد و دوست دارید کـه در پیغام هاي بعدی این موضوع را از او بپرسید اما بهتر اسـت کـه از تکست دادن هاي بیشتر خودداری کنید.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

این حالت مثل زمانی ست کـه کسی مـا را از خود رانده اسـت و مـا برای این‌کـه وی را بـه سمت خود جذب کنیم مدام بـه سمت اش می‌رویم اما در نهایت این شیوه کارساز نیست و تنها طرف مقابل را کلافه می کند. بنابر این دراین شرایط، چند قدم بـه عقب بازگردید و وی را اندکی بحال خودش بگذارید.

 

پس از چند روز دوباره به او پیغام دهید

اگر چند روز از آخرین پیغام تان گذشت و شخص مورد نظر هنوز جواب تان را نداده اسـت، شـما می توانید بار دیگر بـه او پیغام دهید. احتمال این‌کـه او اینبار بشما پاسخ دهد زیاد اسـت. دراین شرایط بـه پیغام هاي او خوب دقت کنید. آیا او کوتاه جواب شـما را می دهد؟ آیا سرد با شـما برخورد می کند؟ سعی کنید کـه از روی پاسخ هاي او علت جواب ندادنش را بیابید.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

بـه این‌کـه چـه زمانی بـه او پیغام می‌دهید، توجه کنید. شـما نباید در اواسط روز، زمانی کـه او سرش شلوغ اسـت یا آخر شب کـه غرق خواب می‌باشد، از او انتظار جوابی درست داشته باشید. دراین شرایط بهتر اسـت از او بپرسید کـه بهترین زمان برای گفت و گو را مشخص کند.

 

کارهایتان را بار دیگر مرور کنید

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

اگر بخواهید واقعا دلیل جواب ندادن طرف مقابل تان را بدانید باید با خودتان صادق باشید. بـه گذشته نگاه کنید، چـه رفتار اشتباهی ممکن اسـت وی را ناراحت کرده باشد؟ اگر پس از بررسی، بازهم متوجه دلیل آن نشدید، می توانید از یکی از دوستان صمیمی یا مشترک تان کمک بگیرید. شاید او بتواند شـما را راهنمایی کند تا دلیل واقعی را دریابید.

 

با او دعوا نکنید

مطمئنا شـما از این‌کـه طرف مقابل تان بشما پاسخ نداده، ناراحت اید اما نباید با او بد برخورد کنید. برای او پیغام هاي خشمگین نفرستید. اگر واقعا می خواهید دلیل کارش را بدانید، باید در آرامش با او صحبت کنید و دلیل واقعی کارش را بپرسید.

 

معذرت خواهی کنید

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

اگر بـه این نتیجه رسیدید کـه شـما مقصر ناراحتی طرف مقابل تان هستید، بهتر اسـت کـه هر چـه سریعتر از او عذرخواهی کنید و بـه او نشان دهید کـه این رابطه برای شـما چقدر ارزش دارد و حاضر بـه جبران آن هستید. پس ازآن کـه علت جواب ندادن وی را فهمیدید؛ تا جای ممکن از کش دادن این موضوع بپرهیزید و سعی کنید کـه جو را تغییر دهید.

 

منتظر نباشید

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

اگر شـما بازهم بـه او تکست دادید و او جواب شـما را ندارد یا خواستید با او حرف بزنید و او همان رفتار را انجام داد، بهتر اسـت کـه بیش از این پیگیر نشوید. این‌کـه بنشینید و مدام بعلت رفتار او فکر کنید، دردی از شـما درمان نمی‌کند. بنابر این بهتر اسـت کـه همه ی چیز را فراموش کنید و بـه زندگی خودتان برسید. شاید اینکار برایتان سخت باشد اما ارزش اش را دارد.

 

این اتفاق را جار نزنید

مطمئنا شـما از رفتار طرف مقابل تان ناراحت هستید اما این دلیل خوبی نیست کـه در شبکه هاي اجتماعی آنرا فریاد بزنید. نه تنها دیگران دوست ندارند کـه ناراحتی شـما را ببینند، بلکه شـما نیز فرصت دوباره خود برای بودن با آن فرد را از دست خواهید داد.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

علاوه بر آن، حتی اگر شـما این موضوع را فراموش کنید، دیگران آنرا فراموش نخواهند کرد. بنابر این بـه دنبال خالی کردن ناراحتی تان بـه شیوه هاي دیگری، جز پست گذاشتن در شبکه هاي اجتماعی، باشید.

 


 

رایج‌ ترین مشکلات روابط عاطفی و راهکار‌های آن‌ها

دوستی و رابطه عاطفی بـه همان اندازه کـه می تواند بـه زندگی مـا هیجان دهد، قادر اسـت کـه منبع غم و غصه هاي مـا نیز باشد. قانون ثابتی برای روابط بین آدمها وضع نشده اما روانشناسان با تحقیقات گسترده اي کـه دراین زمینه کرده اند، بـه رایجترین مشکلاتی کـه افراد در روابط شان تجربه می کنند پی برده اند.

 

دوست تان بدقولی کرده است

حتماً برای شـما هم پیش آمده کـه دوست تان در لحظه آخر برنامه اي را کنسل کند یا این‌کـه در یکی از میهمانی هایي کـه شـما ترتیب دادید، حضور نیابد. در آن لحظه چـه حسی بشما دست می دهد؟ مطمئنا از او مایوس و بـه تبع خشمگین می شوید.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

طبیعی ست، زیرا شـما روی حرف دوست تان حساب باز کرده بودید و حال او خیلی آسان برنامه هاي شـما را کنسل کرده اسـت. اصلا اگر از شـما در مورد خصوصیات یک دوست ایده آل بپرسند، چـه جوابی می‌دهید؟ مطمئنا خوش قولی یکی از انها خواهد بود. بنابر این اگر می خواهید کـه دوست تان بـه حرف هاي شـما در هر شرایطی اعتماد کند، بهتر اسـت کـه بدقول نباشید.

 

احساس می کنید که رابطه تان تعادل ندارد

اگر احساس می کنید کـه در رابطه عاطفی تان، این شمایید کـه همیشه در مورد جزییات زندگی تان حرف می زنید و دردودل می کنید اما طرف مقابل تان تنها شنونده اسـت، ناراحت نشوید. قرار نیست کـه تعادل همیشه در رابطه شـما برقرار باشد. ممکن اسـت گاهی دوست شـما از موضوعی ناراحت بوده و بجای حرف زدن بـه شنیدن نیاز داشته باشد یا این‌کـه گاهی بخواهد تنها سکوت کند…

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

این رفتار می تواند در موضوعات دیگر نیز رخ ده؛ بنابر این واجب اسـت کـه شـما هر از گاهی در مورد خواسته هایي کـه دوست تان دارد، از او سوال کنید. یا حتی اگر خواسته اي از او دارید، بـه زبان آورید. مثلاً بـه او بگویید: «مـن همیشه از زندگی ام برای تـو می‌گویم، دوست دارم کـه یکبار هم داستان زندگی تـو را بشنوم.» این موارد در هر رابطه اي طبیعی ست و جای نگرانی ندارد بنابر این صادق باشید.

 

احساس پس زدگی می کنید

آیا تا بحال برایتان پیش آمده کـه پس از قرار ملاقات با دوستی، ناگهان او غیب اش بزند و حتی پیغام هاي شـما را بی جواب بگذارد؟ دراین شرایط، مطمئنا حس بدی بشما دست می دهد و احساس می کنید کـه طرف مقابل از شـما خوشش نیامده یا این‌کـه بعد خداحافظی، سرش جای دیگری گرم اسـت. اگر این احساس ادامه دار شود، شـما را عصبی و ناامید نیز خواهد کرد.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

گرچه سخت اسـت اما بهتر اسـت کـه دست از این افکار منفی بردارید. همان طور کـه شـما حق دارید طرف مقابل تان را انتخاب کنید، او نیز این حق را دارد کـه اگر بـه هر دلیلی با شـما احساس اسانی نکرد، بـه رابطه اش ادامه ندهد. اما این نباید باعث شود کـه شـما خودتان را دستکم بگیرید. اصلا شاید او بـه دلایل شخصی خودش کنار کشیده اسـت. نباید بـه دنبال دلیل رفتار طرف مقابل تان بگردید.

 

حس حسادت تان برانگیخته شده است

اگر شـما مجردید و دوست تان ازدواج کرده اسـت، اگر او همیشه در حال گشت و گزار اسـت و شـما همش در خانه نشسته اید با هر رفتار دیگری… ممکن اسـت کـه حس حسادت شـما برانگیزد. اما بجای این‌کـه حسادت، شـما را نابود کند، ازآن برای پیشرفت تان کمک بگیرید.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

بعنوان مثال بجای این‌کـه در خانه بنشینید و غصه بخورید، شـما هم گروهی را پیدا کنید و با انها بـه سفر بروید یا این‌کـه در کارتان بیشتر تلاش کنید تا بـه موقعیتی مانند او دست یابید. دراین شرایط نه تنها حس تان را سرکوب کرده‌اید، بلکه تجربه هاي جدیدی را کسب می کنید کـه بـه پیشرفت تان در زندگی کمک خواهد کرد. گاهی نمی توان جلوی حس حسادت را گرفت، اما می‌توان آنرا در مسیر درستی قرار داد.

 

دلتنگ گذشته تان هستید

اگر بـه گذشته تان نگاه کنید، افرادی را می‌بینید کـه روزی در زندگی تان بوده اند اما اکنون نیستند. ممکن اسـت کـه همین مرور خاطرات موجب ناراحتی و دلتنگی شـما شود، اما این امری طبیعی ست، بنابر این انچه شـما باید انجام دهید، بازرسی این احساسات اسـت.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

اگر خیلی روی گذشته تان تمرکز کنید، قادر بـه برقراری روابط جدید نخواهید بودو همین احساس باعث می شود کـه شـما بـه مرور تنها و تنهاتر شوید. بنابر این واجب اسـت کـه تا حدودی میان گذشته و حال تان تعادل برقرار کنید. درهای قلب تان رابه روی دیگران باز کنید تا کم کم جای خالی افرادی کـه از زندگی تان رفته اند، پر شود.

 

احساس تنهایی می کنید

شـما ساعت هاي زیادی را در شبکه هاي اجتماعی می گذرانید و احساس می کنید کـه دوستان زیادی در آن فضا دارید اما همین کـه اتصال تان از دنیای مجازی قطع می شود و بـه واقعیت باز می‌گردید، می‌بینید کـه تنهای تنها هستید و همه ی آن افراد سایه هایي بیش نبودند، متوجه می شوید کـه حتی برای خوردن یک فنجان قهوه یا تماشای یک فیلم هم کسی بـه تقاضای شـما پاسخ مثبت نمیدهد.

پیام دادن به عشق قدیمی (بایدها و نبایدهای مهم)

همین موضوع می تواند شـما را تبدیل بـه آدمی افسرده کند. برای رهایی از این شرایط، باید برای خودتان برنامه اي منظم ترتیب دهید. بعنوان مثال در کلاسی ثبت کنید و هر هفته در جمعی قرار بگیرید، همین همنشینی کم کم دامنه دوستان تان را زیاد خواهد کرد. پس بجای غرق شدن در فضای مجازی، حضور خودرا در جمع هاي مختلف بیشتر کنید.