پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکی

عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکی

عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکی

افراد مشهور جهان از گذشته تا کنون هنگام ورزش اسکی استایل های خاص و زیبایی داشته اند که مجموعه تصویری از آن ها را برای شما قرار داده ایم.  این بار به آلبوم عکس ستاره ها در گذشته سری زده ایم تا زیباترین تصاویری از روزهای برفی آنها را برایتان بیاوریم.

 

شاید فکر کنید که ستاره هایی چون پرنسس دایانا یا سوفیا لورن تنها در دنیای هنر فعالیت دارند و برای ورزش هایی چون اسکی وقتی نمی گذارند، اما هنر آنها به آنچه تنها شما می شناسید، محدود نمی شود.در اینجا به تصاویری زیبا از ستاره ها مربوط به سالها قبل که در حال اسکی در برف می باشند، نگاهی می اندازیم. شیوه لباس، آرایش و حتی مدل موی که در این تصاویر می بینید، جزو به روزترین و زیباترین مدل های زمان خود بوده است.

 

بروک شیلدز-1988
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیبروک شیلدز-1988
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیکلیف ریچارد
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیاینگرید برگمن و گریگوری پک-1945
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیبریژیت باردو-1960
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیجنت لی-1947
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیلانا ترنر-1952 
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیلانا ترنر-1952
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیلری هگمن-1988 
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیماریل همینگوی
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیپاتریک دافی-1988
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیشاهزاده چارلز
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیشاهزاده چارلز-1983
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیدیانا و چارلزپ
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیشاهزاده هری-1991
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیشاهزاده ویلیام-1991
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیگریس کلی- 1962
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیریتا هیورث-1940
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیریتا هیورث-1949
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیرابرت ردفورد-1977
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیرابرت ردفورد-1969
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیسوفیا لورن- 1978
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیملکه دایانا
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیملکه دایانا-1978
عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکیژاکلین کندی اوناسیس-1966عکس های دیدنی چهره های مشهور هنگام ورزش اسکی