پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های ناجا

 

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیش گیری کنیم؟ یکی از معضلاتی کـه همیشه نگران مان می کند سرقت از خانه ها اسـت، ودر ایام نوروز هم این نگرانی بیشتر می شود، چرا اینروزها فوق العاده خلوت هستند و خصوصا در ساعات 4 تا 5 صبح اوج خطر سرقت وجوددارد. برای کاستن این نگرانی باید قبل از رفتن بـه مسافرت و یا عید دیدنی ها اقدامات پیشگیرانه اي را بیاموزیم. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

دلیل اصلی سرقت از منازل در ایام نوروز چیست؟

یکی از جرایمی کـه در ایام عید و تعطیلات نوروز ممکن اسـت رخ بدهد، سرقت از منزل اسـت. سارقان دلیل خاص برای این نوع سرقت دارند؛ یکی از دلایل زمان‌بندی ارتکاب جرم اسـت. با توجه بـه این کـه در ایام نوروز اکثر خانواده‌ها برای دید و بازدید و سفر درون‌شهری یا خارج از شهر خانه را ترک می کنند.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

بنابر این بـه‌دلیل عدم حضورشان در خانه بهترین فرصت برای سرقت فراهم میشود. ویژگی دیگر این جرم عایدی اسـت کـه مجرم از ارتکاب آن جرم بـه دست می‌آورد؛ سرقت منزل در مدت زمانی کم اتفاق می‌افتد، اما عایدی چشمگیری برای سارقان دارد.

 

برای پیشگیری از این نوع جرم چه باید کرد؟

اگر قرار بر مقابله با این جرم باشد اتفاقات و امکاناتی کـه برای پیشگیری ازآن درنظر گرفته می شود باید دو ویژگی داشته باشد؛ نخست این کـه عایدی سارقان را از این نوع جرم کم کنیم و دوم مراقبت لازم صورت بگیرد.

 

مراقبت لازم به چه معنی است؟

در بحث مراقبت باید یادآور شد کـه سارقان ابتدا انتخاب سوژه میکنند و با انتخاب منزل هدف خود، آنرا زیر نظر می گیرند و بعد از این کـه احساس کردند برای سرقت مناسب اسـت، اقدام بـه این جرم می کنند. از جمله، منازلی کـه در طبقات اول هستند و تراس مشرف بـه خیابان‌هاي عمومی دارند، جزو مواردی اسـت کـه مجرمان برای سرقت انتخاب می کنند.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

همین‌طور مجتمع‌هایي با تعداد واحد‌هاي زیاد کـه بازرسی ورود و خروج روی آن‌ها دقیق صورت نمیگیرد یا ساختمان‌ها و واحد‌هایي کـه حفاظ لازم را ندارند، ساختمان‌هایي کـه درِ آکاردئونی یا ضدسرقت ندارند، ساختمان‌هایي کـه دوربین، روشنایی کافی ندارند و ساختمان‌هایي کـه از سیستم‌هاي الکترونیکی برای هشدار استفاده نمیکنند.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

این ویژگی منازلی اسـت کـه سارقان برای سرقت استفاده میکنند؛ بنابر این مراقبت‌هاي لازم باید دراین زمینه انجام شود و اگر قرار بر این اسـت کـه منزل را چـه برای زمان کوتاه و چـه زمان بلند ترک کنیم باید این موارد را حتما درنظر بگیرند.

 

چگونه می‌توان عایدی جرم را کم کرد؟

منزل بـه هیچ وجه محل مناسبی برای نگه داری وسایل بسیار ارزشمند با حجم بسیار کم نیست. متأسفانه شهروندان ارجمند بـه واسطه فرهنگی کـه وجوددارد، بخش زیادی از نقدینگی خود رابه طلا تبدیل میکنند و این طلا‌ها در منزل نگه‌داری می شوند. حتی محل نگه داری در منزل هم برای سارقان کاملاً شناخته شده اسـت.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

در بیشتر خانه ها اموال باارزش، بـه ویژه طلاجات، در اتاق والدین نگه‌داری میشوند و سارقان بر اساس اظهارات و اقاریر خودشان بـه محض این کـه وارد منزل یا آپارتمانی میشوند ابتدا اتاق خواب والدین را بررسی کنند؛ چـه‌بسا افرادی با ذهنیت نگه داری بهتر، اموال را داخل گاوصندوق نگه داری کنند، اما آن گاوصندوق هم سبک و قابل بازگشایی اسـت.

 

یا رمز ندارد یا مخفی نیست و کاملاً جلوی چشم قرار دارد و صرفاً بدلیل این کـه یک حفاظ فلزی اسـت با این تصور کـه محل مناسبی برای نگه‌داری اموال اسـت کل اموال را در آن گاوصندوق نگه داری میکنند و اگر سارق در بدو ورود بـه منزل با این وسیله مواجه شد، بـه اسانی آنرا باز یا مبادرت بـه انتقال آن می کند؛ بنابر این توصیه مـن برای شهروندان ارجمند این اسـت کـه:

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

بـه هیچ وجه طلاجات رابا حجم بالا در منزل نگه داری نکنند؛ بهتر این اسـت کـه از صندوق امانات بانک‌ها استفاده کنند و اگر قرار بر نگه‌داری یا اجبار بـه نگه‌داری شد، ترجیح این اسـت کـه اموال را یکجا تجمیع نکنند، چون بعد از اتاق خواب والدین توجه سارقان بـه آشپزخانه، سایر اتاق‌ها ودر نهایت سرویس بهداشتی اسـت کـه مردم بیشتر اموال ارزشمندشان را آنجا نگه داری میکنند.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

بنابر این باید در نگه‌داری اموال و میزان اموالی کـه میخواهند در خانه نگه‌داری کنند، بـه‌ویژه زمانی کـه در منزل نیستند دقت لازم را داشته باشند. ان‌شاءالله مـا بعنوان پلیس آگاهی بتوانیم برای مبارزه با این جرم کمک کنیم. یکی از شیوه‌هاي رایج برای کاهش سرقت در سفر‌هاي نوروز، این اسـت کـه مردم کلید رابه همسایه یا یکی از اقوام کـه ظاهرا معتمد اسـت، میدهند. آیا شیوه مناسبی اسـت؟

 

باید بررسی شود کـه بـه چـه منظور اینکار را انجام می دهند. یکی از شیوه‌هاي مراقبتی کـه مـا درباره سرقت پیشنهاد می کنیم، مراقبت همسایگی اسـت. متأسفانه در حال حاضر در شهر‌هاي بزرگ هیچ ارتباط عاطفی یا اجتماعی و منطقی بین همسایه‌ها وجود ندارد. مورد‌هایي پیش آمده اسـت کـه در طبقات ساختمانی سرقت اتفاق افتاده اسـت.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

مثلاً طبقه بالا با این کـه صدا‌هاي غیرمتعارفی ازآن طبقه شنیده، اما بـه لحاظ این کـه اطلاعی از حضور یا عدم حضور همسایه در منزل نداشته بـه هیچ وجه مراجعه نکرده، اگر مراقبت همسایگی باشد خیلی روش خوبی اسـت. این‌طور خانه روزانه رصد می شود و چراغ‌ها خاموش و روشن میشود و سارق با توجه بـه تردد‌هایي کـه در آنجا انجام می شود، آن خانه را برای دزدی انتخاب نمی کند.

 

بنابر این اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، اقدام خوبی اسـت بـه شرط آنکه اعتماد لازم بـه فرد و امین‌بودن و احساس‌مسئولیت‌کردن او داشته باشند. تعداد معدودی از سرقت‌هاي مـا در ایام مختلف کـه سرقت در ایام تعطیل و نوروز هم شامل آن می شود سرقت داخلی اسـت کـه با توجه بـه دسترسی راحت بـه وسایل ورود بـه منزل از جمله کلید ورودی ساختمان این اتفاق رخ می دهد و سابقه هم دارد.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

اما اگر فردی کـه کلید بـه او داده می شود امین و مورد اعتماد باشد چنین اقدامی در پیشگیری از سرقت می تواند مؤثر باشد، اما در مواردی هم دیده شده کـه کلید بـه فردی سپرده شده کـه آن نفر یا یکی از اطرافیانش مبادرت بـه سرقت کرده اسـت، اما در مجموع مـا این اقدام را بعنوان مراقبت همسایگی مثبت محاسبه می کنیم.

 

اگر افراد بخواهند خودشان از اموالشان مراقبت کنند و بـه سفر هم بروند، بـه چـه نکات ریزی باید توجه کنند؟ بـه‌هیچ‌عنوان تجمیع لوازم باارزش دریک نقطه بـه صلاح نیست، چون سارق برای ارتکاب جرم مدت محدودی در اختیار دارد و هر لحظه احتمال می رود کـه کسی وارد شود یا همسایه‌اي متوجه و موضوع بـه پلیس اطلاع داده شود، بنابر این سرعت عمل در سرقت بسیار حائز اهمیت اسـت.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

اگر کالا‌هاي باارزش دریک جا تجمیع شده باشد در فرصت موجود اقدام بـه سرقت همه ی اموال می کنند، اما اگر اموال در نقاط مختلف پخش و پراکنده باشند شاید در آن فرصت بـه همه ی دسترسی پیدا نکنند. با این کـه پلیس تمام تلاشش را میکند ودر ایام نوروز هم بـه صورت ویژه با تمام توان چـه توان عملیاتی و چـه توان ستادی در قالب پیشگیری و مقابله با جرایم اقدام خواهد کرد.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

اما تا مشارکت شهروندان با مجموعه پلیس تهران نباشد توفیقی دراین امر حاصل نخواهد شد بنابر این نیاز بـه مشارکت شهروندان داریم ودر این مشارکت بخش مهمی مربوط بـه تقویت خانه ها مسکونی، مغازه‌ها و سایر اماکنشان بـه تجهیزات الکترونیکی و تجهیزات مکانیکی و اطلاع‌دادن بـه همسایه اسـت و بخش دیگر این اسـت کـه اموال باارزش را در منزل نگه داری نکنند.

 


 

توصیه های پلیس ناجا برای پیشگیری از سرقت منازل چیست؟

 

سردار محمد شرفی در حاشیه بازدید از پلیس فرودگاه‌هاي کشور اظهارکرد: پاسداران نظم و امنیت در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و ایستگاه‌هاي نوروزی در جای جای ایران اسلامی همگام با سایر کارکنان پلیس‌هاي تخصصی تلاش می کنند تا شرایطی فراهم کنند کـه مردم ایران اسلامی در سایه چتر مستحکم امنیت از آغاز تا پایان تعطیلات نوروزی سفری ایمن و بدون دغدغه خاطر داشته باشند.

 

وی با اشاره بر لزوم هوشیاری مردم برای دوام و بقا بخشیدن بـه نشاط بهاری گفت: توصیه‌هاي کارشناسی پلیس کـه برای هموطنان اطلاع‌ رسانی میشود صرفا برای بالا بردن امنیت فردی و عمومی آنان در طول تعطیلات اسـت کـه بدلیل شرایط ویژه این بازه زمانی نسبت بـه دیگر روزهای سال، توجه بـه این توصیه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار اسـت و میتواند راهگشا و یاری دهنده باشد.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

لازم اسـت شهروندان همسایگان امین را از برنامه خود در تعطیلات از جمله مدت زمان و مقصد سفر آگاه کنند و کلید منزل را در اختیار معتمدترین فرد قرار دهند تا در غیبت صاحبخانه بـه ساختمان رسیدگی کنند، هم چنین اگر در نبود صاحبخانه قرار بر ماندن اقوام یا دوستان در منزل اسـت، باز هم لازم اسـت کـه همسایگان خودرا در جریان قرار دهند و اقوام و دوستان خود رابه آنان معرفی کنند.

 

وی خطاب بـه شهروندان گفت: پیش از خروج از منزل از قفل بودن تمام درها و پنجره‌ها مطمئن شوید و هرگز پرده‌ها را کاملا نبندید چرا کـه اینکار در طول ساعات روز غیرطبیعی بـه‌نظر می رسد و نشانگر خالی بودن منزل اسـت. روشن گذاشتن رادیو در خانه با صدای کافی کـه فقط از پشت در شنیده شود، نصب چراغ‌هاي تایمردار کـه در ساعات مختلف روز و شب نیز می تواند مفید باشد.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

فرمانده قرارگاه نوروزی ابوذر در مورد وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت اظهارکرد: تجربه نشانگر این اسـت کـه سارقان در بیشتر موارد در کمین خودروهایی می نشینند کـه صاحبان آن‌ها در کمال خونسردی و بدون رعایت نکات ایمنی، خودرو هـای خودرا در مکانی غیر مطمئن پارک میکنند. لذا سارقان از این فرصت استفاده و با شگردهای خاص خود لوازم داخل خودرو ودر مواقعی خود خودرو را سرقت میکنند.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

شرفی افزود: اغلب سرقت‌ها مربوط بـه خودروهایی اسـت کـه فاقد سیستم ضدسرقت هستندۀ هرچه ضریب ایمنی خودرو افزایش یابد بـه همان میزان ضریب سرقت آن کاهش خواهد یافت. رئیس پلیس پیشگیری ناجا دربخش دیگری از صحبت‌هاي خود تاکید کرد: مردم از رها کردن وسایل حمل و نقل موتوری در راه ورودی پارکینگ منزل بـه جد پرهیز کنند.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

بجای اینکار از همسایگان خود بخواهند تا خودرو را در مقابل در پارک کنند تا از تردد افراد ناشناس پیشگیري شود. فرمانده قرارگاه نوروزی ابوذر در خاتمه سخنان خود با اشاره بـه نقش آموزش و آگاه‌سازی در پیشگیری از وقوع سرقت نکاتی رابه شرح ذیل بـه شهروندان توصیه کرد:

 

خودروی خود رابه لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل پدال و سایر وسایل بازدارنده مجهز کنید. خودروی خودرا حتی برای دقایقی کوتاه در اختیار افرادی کـه شناخت کافی از آنان ندارید، قرار ندهید. هنگام ترک خودرو، از قرار دادن سوئیچ روی آن جداً بپرهیزید. همیشه هنگام ترک خودروی خود، از بسته شدن درها و شیشه‌ها خاطرجمعی حاصل کنید.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

هرگز خودروی خودرا در اماکن خلوت و تاریک پارک نکنید. هنگام ورود و خروج از پارکینگ منزل مراقب باشید افراد غریبه وارد پارکینگ نشوند. حین گردش و تفریح، خودروی خودرا در مکانی امن ودر صورت امکان در پارکینگ‌هاي عمومی و مطمئن پارک کنید. در زمان خروج از پارکینگ منزل، ابتدا خودرو را خاموش کنید و سوئیچ را بردارید سپس در پارکینگ را ببندید.

 

چنانچه ماشین خودرا در پارکینگ منزل پارک می کنید، از قفل بودن درهای آن مطمئن شوید. اگر خودرو رابه علت نقص فنی هل مییدهید، اجازه ندهید افراد غریبه و ناشناس پشت فرمان بنشینند. هنگام وقوع حادثه و مراجعه بـه مراکز درمانی، خونسردی خودرا حفظ ودر صورت ترک ماشین آنرا قفل کنید. هنگام تصادف یا نزاع‌هایي کـه احتمال ساختگی بودن انها وجوددارد، مراقب خودروی خود باشید.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

با خاطرجمعی از این کـه فرزند خردسال شـما در خودرو نشسته اسـت، خودرو را رها نکنید. هنگام ترک ماشین، اسناد و اوراق شناسایی و اموال با ارزش را در داخل خودرو قرار ندهید. از پذیرفتن هر نوع خوراکی و آشامیدنی از مسافران ناشناس خودداری کنید، زیرا ممکن اسـت آنان قصد مسموم کردن شـما را داشته باشند.

 

تا حد امکان از خالی گذاشتن منزل خودداری کنید و برای خاطرجمعی بیشتر روی دیوارها، کلیه پنجره‌ها و نقاط قابل نفوذ مانند نورگیر و … حفاظ محکم و مقاوم نصب کنید. در پشتبام منزل خودرا در اسرع وقت بـه حفاظ نرده‌اي و قفل آویز مطمئن مجهز کنید ودر صورت تغییر محل اقامت یا مفقود شدن کلید یدک منزل، توپی قفل درهای ورودی را تعویض کنید.

چگونه از سرقت خانه در عید نوروز پیشگیری کنیم + توصیه های پلیس ناجا

کلید منزل خودرا در معرض افراد غیرمطمئن قرار ندهید و از قرار دادن کلید در زیر جاکفشی، داخل کفش و سایر نقاط قابل دسترسی خودداری کنید. برای جلوگیري از سرقت منزل خود بـه روش توپی زنی، توپی قفل رابا بدنه در همسطح کنید. از قرار دادن چهار پایه و نردبان و نظایر آن در حیاط منزل مخصوصاً درکنار دیوار خودداری کنید. حتی الامکان درهای ورودی و داخلی منزل خود رابه سیستم هشدار دهنده مجهز کنید.

 

از نگه داری وجوه نقد و طلا و جواهر بـه مقدار زیاد در منزل بپرهیزید. در مواقعی کـه وادار بـه نگه‌داری موقت وجوه نقد و اشیای قیمتی در داخل منزل هستید، از مخفی کردن آن بصورت یک‌جا خودداری کنید و از گاوصندوق سالم و مطمئن استفاده کنید. نزد افراد ناشناس و کسانی کـه اعتماد کافی بـه آن‌ها ندارید از میزان اموال و دارایی موجود خود در منزل صحبت نکنید و از نوشتن مشخصات خود روی زنگ منزل خودداری کنید.