پارس ناز پورتال

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش بالا بردن اعتماد به نفس

 

چگونه اعتماد بـه نفس خودرا افزایش دهیم؟ آیا شـما هم فکر میکنید خود کم بینی دارید و این موضوع باعث آزارتان می‌شود؟ باید بگوییم اعتماد بـه نفس ذاتی و غریزی نیست بلکه اکتسابی اسـت و بـه ظاهر و دارایی شـما هم اصلا ربطی ندارد! درون شماست کـه میتواند بـه ظاهرتان ابهت داده و اعتماد بـه نفس شـما را افزایش دهد! البته نه اعتماد بـه نفس هاي الکی و بیهوده! در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

یاد بگیرید که تعریف های دیگران از خودتان را بپذیرید

آدم ها واکنش هاي متفاوتی بـه تعریف و تمجید دیگران از خودشان دارند. بعضی ها خجالت میکشند و حتی توجه دیگران رابه نقص هاي خودشان جلب میکنند. این رفتار روش درستی برای واکنش نشان دادن بـه تعریف هاي دیگران نیست و نشان دهنده ي کمبود اعتماد بـه نفس اسـت. علاوه بر این، ممکن اسـت اینطور بنظر برسد کـه اصلاً برای نظر کسیکه از شـما تعریف کرده ارزشی قائل نیستید.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

بهترین عکس العملی کـه میتوانید بـه تعریف دیگران از خودتان داشته باشید این اسـت کـه با یک لبخند صادقانه و تشکری ساده جواب آنها را بدهید. اینطور فکر نکنید کـه آنها قصد چاپلوسی شـما را دارند. فقط سعی کنید کـه قبول کنید ممکن اسـت بعضی از ویژگی هاي شـما واقعاً برای دیگران جذابیت داشته باشد.

 

سعی نکنید بی نقص باشید

فرض کنید کـه برنامه ي کاری خیلی فشرده اي دارید:۲۰ تماس کاری، ۱۰ جلسه ي کاری، خواندن ایمیل هاي کاری و پاسخ بـه آنها، و بدون حتی دقیقه اي وقت برای اختصاص دادن بـه خودتان. با این حال، بجای آنکه راضی باشید، همیشه احساس ناامیدی میکنید، چون نتیجه آنقدری کـه باید خوب نیست.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

وقتی هدف هایي برای خودتان تعیین می‌کنید کـه احتمالاً نمی‌توانید بـه انها دست پیدا کنید، در واقع خودتان را در مسیری قرار میدهید کـه بـه اضطراب منتهی می‌شود، نه موفقیت. آدم هاي موفق هم اشتباه می‌کنند و از بعضی از تصمیمات خودشان احساس پشیمانی میکنند. اما انها عبرتی کـه در چنین موقعیت هایي وجوددارد را هم می‌بینند و می‌توانند از آنها درس بگیرند.

 

یاد بگیرید که در حین گفتگو ارتباط چشمی تان را حفظ کنید

 

با نگاه کردن بـه چشم هاي یک شخص، بـه احوالات روحی و احساسات او میتوان پی برد. بچه ها از سن ۹ ماهگی، با نگاه کردن بـه چشم هاي پدر و مادرشان سعی میکنند احساسات انها را تشخیص دهند. بهمین دلیل اسـت کـه آدم هاي دروغگو طبق معمولً نگاه شان را می دزدند، تا دروغگویی خودرا پنهان کنند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

خودداری از ارتباط چشمی نشان دهنده ي عدم اعتماد بـه نفس اسـت. بنابر این حفظ ارتباط چشمی با دیگران بشما کمک میکند اعتماد آنها رابه خودتان جلب کنید و متقاعدشان کنید کـه صادق هستید.

 

پشت تان را صاف نگه دارید و نحوۀ راه رفتن تان را تغییر دهید

 

صاف نگه داشتین پشت، داشتن حرکاتی کـه در زبان بدن نشانه ي پذیرا و رها بودن هستند «Open body language» و با اعتماد بـه نفس راه رفتن، همگی نشانه هاي اعتماد بـه نفس هستند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

بنابر این، سرتان را بالا و پشت تان را صاف نگه دارید و بجای آنکه نگاه تان رو بـه پایین باشد، بـه بالا نگاه کنید. اطرافیان تان متوجه این مسأله خواهند شد و خیلی زود احساس متفاوتی بـه خودتان خواهید داشت. تحقیقات نشان داده اسـت زبان بدن آدم هاي با اعتماد بـه نفس، اضطراب آنها را کم می‌کند.

 

افکار منفی را کنار بگذارید

نظارت گفتگوهای درونی خود کار ساده اي نیست اما روش بسیار مؤثری برای تربیت کردن خودتان اسـت ___. بـه مدت یک هفته، سعی کنید افکارتان را دنبال نمایید و هر چیزی کـه بشما احساس ناامنی میدهد را جایی یادداشت کنید. از خودتان بپرسید کـه آیا هیچ نشانه و مدرکی وجوددارد کـه ثابت کند احساس ناامنی تان بی دلیل نیست.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

بعد از بررسی افکارتان متوجه خواهید شد کـه بیشتر آنها بی پایه و اساس هستند. همانگونه کـه نکات منفی خودتان را تحلیل میکنید، باید ویژگی هاي مثبت و موفقیت هایتان هم لیست کنید. شـما می‌توانید هر زمان کـه فکر منفی اي بـه سراغ تان می‌آید، این لیست را مرور کنید.

 

مراقب مواقعی باشد که دست از باور داشتن خودتان می کشید

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

اگر افکار منفی تان را دنبال نمایید، خیلی زود متوجه خواهید شد کـه تقریبا همیشه دریک زمان ثابت بـه سراغ تان می‌آیند. ممکن اسـت روز خوبی را گذرانده باشید، اما قبل از خواب شروع بـه فکر کردن درباره ي چیزهای منفی کنید. سعی کنید بـه این افکار بی اعتنا باشید و آنها را چیز بی اهمیتی بدانید کـه همیشه بی دلیل بـه سراغ تان می‌آیند.

 

موفقیت هایتان را یادداشت کنید

موفقیت هایتان را جایی یادداشت کنید و موارد تازه را هرروز بـه آنها اضافه کنید. البته نباید فقط موفقیت هاي واقعاً بزرگ را ثبت کنید. هر قدمی کـه بـه سمت هدف تان برمی دارید را یادداشت کنید، حتی اگر کار کوچکی بنظر برسد.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

برای مثال: «صبحانه ي سالمی خوردم»، «بیست صفحه کتاب خواندم» و مواردی از این دست. وقتی دلایل زیادی برای افتخار کردن بـه خودتان داشته باشید، اینکار بـه بالا رفتن اعتماد بـه نفس تان کمک خواهد کرد.

 

به نمونۀ ایده آل خودتان فکر کنید

« اگر اعتماد بـه نفس داشتم، دراین موقعیت چـه می‌کردم؟» این سؤال مهمی اسـت کـه گهگاه باید از خودتان بپرسید. بـه ویژه زمانی کـه می‌خواهید کاری انجام دهید کـه احتیاج بـه اعتماد بـه نفس دارد.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

لازم نیست الان بیرون بروید و با یک غریبه گرم بگیرید. با قدم هاي کوچک شروع کنید: بـه یک غریبه لبخند بزنید. رزومه ي کاری تان را برای جاهای مختلفی بفرستید. نگران عواقب کارهایتان نباشید. آماده بودن برای قبول ریسک و مسئولیت کار خود، همان چیزی اسـت کـه هر شخص با اعتماد بـه نفسی باید توانایی اش را داشته باشد.

 

با غریبه ها حرف بزنید

بـه مراسمی بروید کـه در آنجا هیچ کسی را نمی شناسید و سعی کنید کـه نقش یک آدم با اعتماد بـه نفس را بازی کنید. لازم نیست فوراً بـه ستاره ي جمع تبدیل شوید. در حضور غریبه ها اینکار ساده اي نیست. اما بعد ها بیشتر احساس اعتماد بـه نفس خواهید کرد.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

علاوه بر آن، سعی کنید کـه در زندگی روزمره هم سر صحبت رابا غریبه ها باز کنید. با صندوق دارها رفتار صمیمانه اي داشته باشید یا با پیشخدمت کافه صحبت کنید. اما بخاطر داشته باشید کـه این روش بـه درد هر شخصی نمی‌خورد. اگر صحبت با دیگران واقعا معذب تان می‌کند، دیگر این آزمایش را انجام ندهید.

 

به دیگران پیشنهاد کمک دهید

همه ی ي آدم ها دوست دارند کـه احساس مهم و ارزشمند بودن کنند. هیچ چیزی خوشایندتر از این نیست کـه بدانیم کسی را داریم کـه همیشه پشتیبان مـا اسـت. همه ی ي آدم ها باید کسی را داشته باشند کـه بتوانند بـه او تکیه کنند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

آدم هاي معدودی هستند کـه تقاضای کمک می‌کنند یا پیشنهاد کمک می‌دهند. با پیشنهاد کمک بـه دیگران می‌توانید بـه خودتان احساس مهم و مفید بودن بدهید و اینکار بشما کمک می‌کند کـه احساس ناامنی یا تنهایی نکنید.

 

وقت تان را با شبکه های اجتماعی هدر ندهید

اگر عادت دارید تصاویر آدم هایي کـه می شناسید را تماشا کنیدو آنرا ها با خودتان مقایسه کنید، باید بدانید کـه اینکار نتیجه اي جز تخریب عزت نفس تان ندارد. در شبکه هاي اجتماعی آدم ها بر سر موفق بودن باهم رقابت دارند. آنها فقط عکس هاي زیبایی از مکان هایي شگفت انگیز بـه اشتراک می گذارند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

افراد بسیار کمی هستند کـه در خانه، زمانی کـه لباسهای معمولی بـه تن دارند و کارهای معمولی انجام میدهند، از خودشان سلفی بگیرند. شبکه هاي اجتماعی اي کـه در انها عضو هستید را چک کنید. کاربرهایی کـه دائماٌ از خودشان عکس می گذارند را دیگر دنبال نکنید و هر از گاهی از این شبکه ها فاصله بگیرید.

 


 

رفتارهای خودخواهانه ای که باید سرلوحه زندگی خود قرار دهید

 

«خودخواه» خطاب شدن از طرف دیگران شاید توهین آمیز بنظر برسد اما همیشه هم بـه این معنی نیست کـه آن شخص کار اشتباهی انجام داده، بلکه بـه احتمال زیاد دست از کمرویی برداشته و سعی کرده حق خودش را بگیرد، ویژگی اي کـه بـه مذاق خیلی ها خوش نمی‌آید و بهمین خاطر آنرا خودخواهی میدانند.

 

خسارت بگیرید

اگر آرایشگر موهایتان را بد زده، غذای رستوران زیادی شور اسـت و کالایی کـه خریدید معیوب اسـت، همه ی ي اینها دلایل خوب و کافی اي برای اظهار نارضایتی و شکایت هستند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

متخصصان توصیه می‌کنند وقتی از خدماتی کـه بشما ارائه شده ناراضی هستید آنرا اظهار کنید و بخواهید کـه مشکل را برطرف کنند. اگر مشکل قابل حل نباشد، شـما حق دارید کـه تقاضای خسارت کنید. خسارت گرفتن بـه شکلهای مختلفی انجام میشود:

 

= گرفتن خدمات رایگان

= پس دادن کالای معیوب

= گرفتن تخفیف یا کارت هدیه

= پس گرفتن کل مبلغ هزینه شده

 

هیچ کاری انجام ندهید

وقتی کسی از پایین بودن راندمان کاری خود یا ناتوانی در انجام بـه موقع کارها احساس گناه میکند، این مسأله احتمالا نشانه اي از پایین بودن عزت نفس او اسـت کـه با احساس مسئولیت پذیری زیادی همراه شده اسـت.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

مـا مطالب زیادی درباره ي روشهای بالا بردن راندمان کاری خوانده ایم اما اغلب فراموش می‌کنیم کـه گاهی باید دست از کار بکشیم، استراحت کنیم و وقتی رابه خودمان اختصاص دهیم.

 

از غیبت کردن امتناع کنید

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

غیبت کردن در محل کار یا با دوستان خود یک عادت فراگیر اسـت و امتناع ازآن ممکن اسـت بازخورد منفی اي از طرف دیگران داشته باشد. برای آسودگی خاطر خودتان بهتر اسـت بی میلی تان بی اینکار را بی پرده بیان کنید، حتی اگر ممکن اسـت کـه زننده بنظر برسد.

 

زندگی شخصی خود را از زندگی کاری تان تفکیک کنید

اگر چـه کاملاً طبیعی اسـت کـه از مشتریان، مراجعان یا همکاران تان بخواهید کـه بعد از ساعت ۶ یا ۷ بعد از ظهر دیگر مزاحم تان نشوند، اما ممکن اسـت این مسأله باعث سوء تفاهم هایي شود.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

با این حال، روانشناسان معتقدند توانایی جداسازی زندگی شخصی از زندگی کاری خود نه تنها رفتار خودخواهانه اي نیست، بلکه روشی مؤثر برای پیش گیری فرسودگی کاری اسـت.

 

جای خودرا نگه دارید

در هواپیما یا قطار و دیگر مکان ها، همیشه کسانی هستند کـه بـه دلایل مختلفی میخواهند جای نشستن شان را تغییر دهند. اما اگر شـما تمایلی بـه اینکار ندارید وادار نیستید جایتان را عوض کنید.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

بـه علاوه لازم نیست بخاطر رفتارتان عذرخواهی کنید. بـه هرحال اگر این مسأله برای کسی مهم باشد میتواند جای مورد نظرش را از قبل رزرو کند.

 

درخواست ترفیع شغلی کنید

سندروم ایمپاستر پدیده اي روانی اسـت کـه باعث میشود بـه خودتان شک کنید کـه در پست فعلی تان بـه اندازه ي کافی خوب هستید و از تقاضای برای ترفیع شغلی خودداری کنید.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

با این حال، اگر احساس میکنید از عهده ي کار دشوارتری بر می‌آیید و رابطه ي خوبی با همکاران تان دارید حتماً از رئیس تان تقاضای ترفیع شغلی کنید. البته تنها در صورتی کـه واقعا بـه پست بالاتر علاقمند باشید.

 

سنگ صبور همیشگی دیگران نباشید

اگر دوست تان هرروز بشما زنگ می‌زند تا شکایت زندگی اش را کند و این وضعیت همیشه تکرار میشود، شاید وقتش رسیده کـه در مورد رابطه تان تجدید نظر کنید. رابطه ي دوستی باید بـه مـا احساس خوبی بدهد و الهام بخش مـا باشد و همه ی چیز دو طرفه باشد.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

مـا باید بـه دوستان خود کمک و از انها حمایت کنیم، اما اینکار باید بـه شیوه ي درست انجام شود: سعی کنید بـه او کمک کنید کـه احساس قربانی بودن نکند. توصیه هاي خوبی بـه او کنید یا نگرانی تان را درباره ي او ابراز کنید. خانواده و اسانی روانی خودتان را فراموش نکنید. بعد از هر مکالمه بـه احساسات خودتان بیشتر توجه کنید.

 

برای خودتان کاری را انجام دهید

زندگی کردن برای دیگران شاید بزرگ منشانه بنظر برسد اما میتواند پیامد هـای ویرانگری داشته باشد. بلوغ روانی بـه این معنی اسـت کـه شخص بتواند خواسته ها و آرزوهای حقیقی اش را از نوع تحمیل شده ي انها جداسازی کند و رویاهایش را محقق کند.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

علاوه بر این، بـه ادعای روانشناسان تنها کسانی می‌توانند خانواده ي شادی تشکیل دهند و والدین خوبی شوند کـه عزت نفس کافی و این توانایی را داشته باشند کـه کارهایی را فقط برای خاطر خودشان انجام دهند.

 

از نظر دیگران دربارۀ خودتان نترسید

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم | آموزش قدم به قدم بالا بردن اعتماد به نفس

توانایی ابراز آزادانه ي احساسات و عقاید، یکی از ویژگی هاي اصلی یک شخصیت نیرومند اسـت. انسان هاي نیرومند خجالت نمیکشند کـه بـه ملاقات یا رابطه با کسیکه علاقه اي بـه او ندارند نه بگویند، عقاید خودرا ابراز کنند یا از نظر دیگران احمق بنظر برسند.