پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

 

چگونه جذاب باشیم؟ این سوالی اسـت کـه همه ی مـا از خودمان می پرسیم، جذابیت ظاهری و جذابیت شخصیتی مواردی هستند کـه همه ی مـا خواهان آن هستیم و البته در رفت و آمد و زندگی مـا هم تاثیر بسزایی دارند. وقتی در اطرافمان دوستان جذابی داشته باشیم یا با انسان هاي جذابی برخورد کنیم بـه این نتیجه میرسیم کـه: جذابیت فقط درصورت نیست بلکه بیشتر در رفتار و صحبت کردن بروز می کند.

 

شوخ‌ طبع باشید

پزوهش‌هاي زیادی نشان‌‌داده‌اند زنان بـه مردانی کـه آن ها را می‌خندانند بیشتر جذب می شوند. دریک پژوهش، روان‌شناسی از ۳ مرد خواست برای دوستان‌شان یک لطیفه تعریف‌کنند، در حالیکه یک زن هم در نزدیکی‌شان پشت میزی نشسته‌بود. پس از اینکه آن دو مرد از آنجا رفتند، یکی از مسئولان آزمایش بـه زن نزدیک‌شد و از او خواست بـه جذابیت و هوش آن مردها نمره‌بدهد و بگوید چـه‌قدر بـه بیرون‌رفتن با او تمایل‌دارد.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

نتایج این بررسی نشان‌‌دادند مردهایی کـه لطیفه تعریف‌میکردند ۳ برابر بیشتر از مردهایی کـه لطیفه تعریف نمی کردند از بخت گرفتن عدد‌ي خانم‌ها برخوردار بودند. این مردها بـه دید زنان، جذابتر و باهوش‌تر هم دیده می شدند. آدم‌هاي شوخ‌طبع طبق معمول اجتماعی‌تر و باهوش‌تر قملداد میشوند، و زنان هم بـه‌دنبال همین خصوصیت‌ها در همدم خود هستند.

 

دور و برتان را با دوستان‌ تان شلوغ‌ کنید

پژوهشی در ۲۰۱۴ در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو نشان‌داد آدم‌ها در جمع سایرین خوش‌چهره‌تر بـه‌نظر می‌رسیدند. در یکی از آزمایش‌هاي این پژوهش، ۲۵ مرد و زن جوان بـه ۳۰۰ تصویر از چهره‌ي زنان نگاه‌کردند، یک بار در عکس‌ّهاي تکی و یک بار در عکس‌هاي دسته‌جمعی‌شان.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

دریک آزمایش دیگر، ۱۸ جوان بـه عکسهای چهره‌ي مردان نگاه‌کردند. نتایج این بررسی نشان‌دادند مردان و زنان در عکس‌هاي دسته‌جکعی‌شان جذابتر قلمداد میشدند. احتمالا این مورد بـه این دلیل باشد کـه مغز مـا، چهره‌ي آدم‌هاي گروه را در ذهن یک‌سطح می کند ودر نتیجه چهره‌ي همه ی‌ي آدم‌هاي جمع را معمولی‌تر، و “جذاب‌تر”، جلوه می دهند.

 

سر صحبت را با گپ‌ و گفت کوچک باز نکنید

در پژوهشی کـه در ۱۹۹۷ در دانشگاه دولتی نیویورک انجام‌شد، آرتور آرون روا‌ن‌شناس و همکارانش دو گروه از جوانان را جدا کردند و بـه هر گروه ۴۵ دقیقه فرصت‌دادند بـه مجموعه‌اي از سوالات کـه گروه دیگر می‌پرسید جواب‌دهند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

یکی از این مجموعه سوالات برای یک گپ‌وگفت کوچک بودو دیگری سوالات عمیق‌تری داشت. آن‌هایي کـه سوالات عمیق‌تر پرسیدند، بیشتر با یک دیگر ارتباط برقرار کردند. حتی یکی از این زوج‌ها عاشق یک دیگر شدند. البته درست اسـت کـه این نتیجه جالب‌توجه اسـت، اما چندان بااهمیت بـه‌حساب نمی آید.

 

رهبر باشید

قدرت ممکن اسـت آدم‌ها رابه خود جذب‌کند. پژوهشی در ۲۰۴ نشان‌‌داد اعضای هر گروه نسبت‌بـه آدم‌هایي کـه در گروه نبودند، جذابیت رهبر خودرا بیشتر محاسبه میکردند. برای این پژوهش، پژوهشگران از ۴۹ کارمند دستگاه قضایی ویسکونسین خواستند بـه جذابیت سیاستمداران نمره‌بدهند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

ناگفته پیدا اسـت شرکت‌کنندگان دراین پژوهش رهبران خودرا جذاب‌تر از سایرین می‌‌دانستند، البته اگر سوگیری سیاسی یکسانی با‌ آن ها داشتند «جمهوری‌خواه یا دموکرات». برخلاف پژوهش‌هایي کـه جذابیت فیزیکی را خصیصه‌اي همیشگی میدانستند، یافته‌هاي مـا اهمیت عضویت در گروه رابه‌منزله‌ي دریچه‌اي برای نگریستن بـه ویژگی‌هاي جذاب و آشنای رهبران گروه‌ها را خاطرنشان‌کردند.

 

بیشتر لبخند بزنید

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

در دو پژوهش در سوئد، پژوهشگران رابطه‌ي جذابیت و لبخند زدن را بررسی‌کردند. این پژوهشگران دریافتند هرچه آدم‌ها بیشتر لبخند بزنند، جذابتر بـه‌نظر میرسند. در حقیقت انها دریافتند چهره‌ي شاد می تواند جذاب‌نبودن نسبی را جبران‌کند.

 

حیوان خانگی داشته‌ باشید

در آزمایشی کـه در ۲۰۱۴ انجام‌شد، ۱۰۰ زن اسرائیلی عکسهایی رابا توضیحات مربوطه‌شان نگاه‌کردند. بعضی از مردها “بی‌قید” توصیف‌شده‌بودند؛ آن ها بـه همدم‌هایشان خیانت میکردند و با انها جروبحث می کردند. بقیه‌ي مردها با همان عنوان کلاسیک “مقید” خطاب‌شده‌بودند؛ آن ها سخت کار می کردند و از بچه‌هایشان بـه‌خوبی مراقبت میکردند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

با این حال، زن‌ها بی‌قید‌هایي راکه حیوان خانگی داشتند نسبت بـه بی‌قیدهایی کـه حیوان خانگی نداشتند، برای رابطه‌داشتن مناسب‌تر میدیدند. لات‌هایي کـه حیوان خانگی داشتند حتی کمی محبوب‌تر از مقیدهایی بودند کـه سگ داشتند. پژوهشگران نتیجه‌گرفتند داشتن یک حیوان خانگی نشان‌‌‌میدهد شـما بـه مراقبت‌کردن از دیگران اهمیت می دهید و میتوانید بـه تعهدات در درازمدت پایبند باشید.

 

خوب باشید

پژوهشی در ۲۰۱۴ در چین نشان‌‌داد وقتی آدم‌ها درباره‌ي خوبی کسی می شوند، چهره‌ي وی را جذاب‌تر می‌پندارند. دراین پژوهش، ۱۲۰ مرد و زن بـه عکس‌هاي ۸۴۵ نفر در ۲۰ سالگی‌شان، کـه همه ی چهره‌هایي بی‌تفاوت داشتند، نگاه‌کردند. روی بعضی از این عکس‌ها نوشته‌شده‌بود “خوب و صادق” و روی بعضی دیگر نوشته‌شده‌بود “بدجنس و شیطان‌صفت”. روی خیلی از عکس‌ها هم هیچ چیزی نوشته‌نشده‌بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

یان ژانگ، فانچانگ کونگ، یانلی ژانگ و هو کو، پژوهشگران این طرح، مینویسند: “ممکن اسـت ویژگی‌هاي شخصیتی بـه جذابیت ظاهری مرتبط باشد؛ شاید ویژگی‌هاي شخصیتی بتوانند جذابیت ظاهری را افزایش‌دهند، و ویژگی‌هاي شخصیتی منفی بتوانند جذابیت ظاهری را کاهش‌دهند ”.

 

در جایی باکلاس زندگی‌ کنید

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

در پژوهشی کـه در دانشگاه کاردیف انجام‌شد، تصویر مردی با پس‌زمینه‌ي یک آپارتمان باکلاس و لوکس نسبت بـه تصویر مردی با پس‌زمینه‌ي آپارتمانی عادی، محبوبیت بیشتری نزد گروهی متشکل از ۳۵ خانم جوان کسب‌کرد.

 

آهنگ‌ های خوب بنوازید

در پژوهشی در ۲۰۱۴، پژوهشگران از ۱۵۰۰ زن «کـه میانگین سن‌شان ۲۸ سال بود» خواستند بـه قطعه‌هاي ساده و پیچیده‌ي موسیقی گوش‌کنند و بـه جذابیت سازندگان‌شان نمره‌بدهند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

نتایج این برررسی نشان‌‌دادند زنان موسیقی‌هاي پیچیده‌تر را ترجیح می‌دادند و میگفتند برای داشتن یک رابطه‌ي درازمدت بـه سراغ سازندگان موسیقی‌هاي پیچیده‌ترخواهند رفت.

 

با آدمی دلپسند رابطه داشته‌ باشید

پژوهشگران مدت‌ها اسـت از پدیده‌اي بـه‌نام mate-choice copying آگاه هستند؛ یعنی علاقه‌داشتن خانم‌ها بـه همدم سایر خانم‌ها. پژوهشی در ۲۰۱۲ نشان‌‌داد زنان تنها در صورتی معشوق زنان دیگر را دوست‌‌دارند کـه او آدم دلپسندی باشد. دراین پژوهش از ۴۰ زن خواسته‌شد بـه مجموعه عکس هایي نگاه‌کنند کـه در آن ها تصویر یک زن میان تصویر دو مرد قرار گرفته‌بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

تصویر زن دریک قاب قرار داده‌شده‌بود، بنابر این جوری بـه‌نظر میرسید انگار او داشت بـه یکی ازآن‌دو مرد نگاه میکرد. گاهی‌اوقات لبخند می‌زد و گاهی‌اوقات چهره‌اي بی‌تفاوت داشت. گاهی‌اوقات آن زن دلپسند بـه‌نظر میرسید و گاهی‌اوقات نه. وقتی از زنان پرسیده‌شد بـه‌نظرشان کدام مرد جذابتر اسـت، اغلب مردی راکه زنی دلپسند و خندان بـه او “نگاه میکرد” انتخاب می کردند.

 

خوش‌ فکر باشید

پژوهشگران استرالیایی بـه‌تازگی روی دانشجویانی کـه بنا بود دریک جلسه سریع همدم پیدا کنند، مطالعه‌اي انجام‌دادند و دریافتند مردان خوش‌فکر نزد زنان جذابیت بیشتری دارند. پیش از شروع مهمانی، ‌از ۹۱ دانشجو خواسته‌شد پرسشنامه‌اي را پر کنند؛ پرسشنامه‌اي کـه در آن سوال‌ّهایي نظیر “مـن احساساتم را بدون ‌نشان‌دادن واکنش‌هاي شدید نسبت‌بـه آن ها درک میکنم” مطرح‌شده‌بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

پس از هر مصاحبه با جنس مخالف، دانشجویان بـه‌طور خصوصی درباره‌ي میزان جذابیت طرف مقابل برایشان و میزان تمایل برای قرار گذاشتن با او گفتند. نتایج نشان‌‌دادند مردان بیشتر بـه زنانی کـه جذابیت فیزیکی داشتند علاقه نشان می‌دادند «پیش‌تر رای‌دهندگانی مستقل بـه جذابیت دانجشویان امتیاز داده‌بودند». اما زنان بیشتر بـه مردان خوش‌فکر علاقه‌داشتند.

 

به ورزش‌ های مخاطره‌ آمیز بپردازید «البته با احتیاط»

پژوهشی در ۲۱۰۴ کـه توسط محققان دانشگاه آلاسکا انجام‌شده‌بود نشان‌داد زنان بـه مردانی کـه بـه‌نوعی “خطرجو” بودند بیشتر جذب می شوند. ۲۳۳ دانشجو بـه پرسشنامه‌هایي درباره‌ي میزان جذابیت همدمی کـه بـه فعالیت‌ّهاي مخاطره‌آمیز بپردازد، پاسخ‌دادند. این فعالیت‌ّها شامل فعالیت‌هاي پرمخاطره‌ي کلاسیک نظیر دوچرخه‌سواری در کوهستان، غواصی در اعماق آب و اسکیت‌سواری در محیط‌هاي پرمخاطره بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

درکنار اینها، فعالیت‌هاي پرمخاطره‌ي “مدرن” نظیر تقلب در نگارش مقاله‌ي علمی، بی‌احتیاطی در کار کردن با مواد شیمیایی در آزمایشگاه و بـه‌روز نکردن آنتی‌ویروس رایانه نیز آورده‌شده‌بودند. نتایج این تحقیق نشان‌‌دادند مردانی کـه در فعالیت‌هاي پرمخاطره‌ي کلاسیک شرکت میکردند «یعنی همان فعالیت‌ّهایي کـه اجدادمان هم بـه انها می‌پرداختند» در چشم زنان جذابتر بودند.

 

قرمز بپوشید

پژهشگران دانشگاه روچستر دریافتند زنانی کـه قرمز می پوشند در چشم مردان جذابتر هستند. این پژوهش شامل مجموعه‌اي از آزمایش‌ّها بود کـه در انها گروهی متشکل از ۳۰ دانشجوی پسر بـه عکسهای سیاه و سفید چهره‌ي زنان با پس‌زمینه‌هاي قرمز، سفید، خاکستری، سبز یا آبی نگاه میکردند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

نتایج این بررسی نشان‌دادند زنانی کـه تصاویرشان پس‌زمینه‌ي قرمز داشت بـه چشم مردان جذابتر بودند و آن ها تمایل بیشتری بـه قرار گذاشتن با این زنان داشتند. جالب این جا اسـت وقتی از مردان درباره‌ي علت جذابیت این زنان پرسیدند، تعداد بسیار کمی بـه رنگ پس‌زمینه اشاره‌کرد، یعنی ترجیح رنگ قرمز ناخودآگاه اسـت.

 


 

نکات تکمیلی در مورد جذابیت ظاهری و شخصیتی

مطمئنا تغییر دادن رفتارها و عادات کار ساده اي نیست اما عده اي از کارها هستند کـه شـما بـه سادگی می توانید انجام دهید تا چهره اي دوست داشتنی تر از قبل درنظر دیگران داشته باشید. اگر نمی‌دانید کـه چگونه این کارها را انجام دهید، مـا بشما نکاتی را یادآور میشویم کـه با رعایت آن ها در جمع محبوب تر از قبل خواهید درخشید.

 

تماس چشمی

نخستین چیزی کـه دیگران در نگاه شـما جست‌وجو می‌کنند، حس اعتماد اسـت. مـا نمیتوانیم افرادی راکه بـه انها اعتماد نداریم، دوست داشته باشیم. مـا بطور ناخوداگاه بـه دنبال راهی برای اعتماد و تکیه کردن بـه دیگران هستیم اما این احساس را چگونه در دیدار اول بطرف مقابل مان انتقال دهیم.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

واضح اسـت، تماس چشمی! نگاه کردن بـه چشم هاي طرف مقابل می تواند یکی از تاثیرگذارترین راهها باشد. ثابت شده افرادی کـه بیشترین تماس چشمی رابا طرف مقابل شان دارند، نسبت بـه دیگران باهوش ترند. بنابر این اگر تا بحال اینکار را انجام نمی دادید، هنوز هم دیر نشده، هنگام صحبت بـه دیگران بـه چشم هایشان خیره شوید تا بیشتر بشما اعتماد کنند.

 

لبخند

هیچگاه قدرت لبخند را نادیده نگیرید. خندیدن یکی از تاثیرگذارترین راههای برقراری ارتباط با دیگران اسـت. پس تا می توانید لبخند بزنید و این حس مثبت رابه دیگران نیز انتقال دهید تا در برقراری ارتباط با شا آسان تر عمل کنند.

 

اشتیاق

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

درکنار لبخند، اشتیاق و انرژی خودرا نشان دهید. اینکار نه تنها دیگران رابه سمت شـما جذب می کند بلکه بـه انها نیز این انگیزه را می دهد تا چون شـما پر از امید و انگیزه باشند. اگر شور و شوق کافی از خود نشان دهید، مطمئنا دیگران پس از صحبت با شـما با انرژی وافری از شـما جدا خواهند شد.

 

تلفن همراه خود را در جیب تان بگذارید

تا زمانی کـه مکالمه شـما با طرف مقابل تان بـه اتمام نرسید، تلفن همراه خودرا از کیف یا جیب تان در نیاورید. در غیر این صورت، اینکار حرف هاي شـما را قطع می کند و انگیزه صحبت کردن بیشتر را از طرف مقابل تان میگیرد.

 

با اطمینان خاطر دست دهید

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

دست دادن یکیدیگر از راههای شناخت شخصیت طرف مقابل اسـت. اگر شل و بیحال دست دهید، انرژی منفی رابه طرف مقابل تان انتقال داده اید، از طرف دیگر خیلی محکم همدست وی را نفشارید کـه احساس ناراحتی و خفقان کند. درست دست دادن تاثیر مثبتی را در نخستین لحظه دیدارتان بر جای خواهد گذاشت.

 

دیگران را با نام بخوانید

آیا زمانی کـه دیگران شـما رابه نام میخوانند، احساس خوبی بشما دست نمیدهد؟ روانشناسان میگویند: هنگام صحبت با دیگران، نام انها را مکررا بـه زبان آورید. زمانی کـه می‌خواهید مکالمه خودرا برای دیگران تعریف کنید، شخص سوم رابه نام بخوانید در غیر این صورت بـه سرعت نام وی را فراموش خواهید کرد.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

بـه زبان آوردن نام دیگران، چـه در محیط خانه، چـه در محیط کار یا حتی در رابطه عاطفی تان، پیوند مستحکم تری را میان شـما می سازد. بـه علاوه، نشانه اي از احترام و هوش شماست کـه حس خاطرجمعی رابه طرف مقابل نیز انتقال می دهد.

 

به حرف های دیگران گوش دهید

بیش از اینکه حرف بزنید، خوب بـه حرف هاي طرف مقابل تان گوش دهید. شـما دو گوش دارید اما تنها یک لب، پس باید بـه تناسب از آن ها استفاده کنید.

 

تعریف و تمجید دیگران را به درستی پاسخ دهید

زمانی کـه شخصی در مقابل شـما نشسته و از خوبی ها و نکات مثبت تان میگوید، عکس العمل شـما چیست؟ این یکی از حساس ترین لحظه هاست زیرا جوابی کـه می دهید ممکن اسـت کـه شـما را فردی خودخواه جلوه دهد.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

برای پیشگیري از اینکار بجای گفتن جمله هایي چون «مرسی، شـما هم هم چنین»، «شـما خودتان کـه از مـن بهترید» یا «نظر لطف شماست» بـه شدت بپرهیزید و بجای آن بگویید «ممنون! شنیدن این تعریف ها از زبان شـما حس خوبی بـه مـن می دهد.» یا «ممنون. شنیدن این تحسین ها تجربه واقعا خوبی برای مـن خواهد بود.»

 

اگر حرف طرف مقابل تان قطع شد از او بخواهید ادامه دهد

اگر در حال گوش دادن بـه حرف هاي فردی بوده اید کـه ناگهان صحبت هایش قطع شد، در ادامه از او بخواهید کـه بـه حرف هایش ادامه دهد. با این رفتار بـه او نشان می دهید کـه خود و صحبت هایش برای شـما ارزشمند اسـت.

 

بگویید «واقعا متاسفم»

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

هر شخصی در زندگی داستان غم انگیزی دارد کـه ممکن اسـت از شـما بخواهد کـه شنونده باشید. دراین شرایط بهترین جمله اي کـه می توانید در جواب تجربه هاي غم انگیز او بـه زبان آورید «مـن واقعا متاسفم» اسـت. با گفتن این جمله بـه او نشان می دهید کـه خودتان را جای او گذاشته و درکش کرده‌اید. دراین شرایط انها بشما بیشتر اعتماد خواهند کرد.

 

از مکالمه های کوتاه بپرهیزید

پینشهاد مـا بشما این اسـت کـه اگر میخواهید سر صحبت رابا فردی باز کنید، موضوعی را انتخاب کنید کـه هر دوی شـما بدان علاقمند هستید. دراین صورت مکالمه شـما دلنشین تر خواهد بودو تاثیر بیشتری بر هر دوی شـما خواهد گذاشت.

 

به حالت بدنی تان دقت کنید

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

هنگام بلند شدن، نشستن یا صحبت کردن، بـه حالت بدن‌تان دقت کنید. حرکات بد بدن، حس خوبی رابه دیگران منتقل نمی‌کند و هم چنین موجب دوری آن ها از شـما خواهد شد. بعنوان مثال نشستن با پاهای باز، قوز کردن یا دست بـه سینه بودن، نه تنها غرور و تکبر شـما را نشان می دهد بلکه موجب دوری طرف مقابل تان از شـما نیز خواهد شد.