پارس ناز پورتال

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

 

چگونه خاص و متفاوت باشیم؟ چرا منحصر بـه فرد بودن برای مـا انسانها اهمیت زیادی دارد؟ انسان هاي منحصر بـه فرد بیشتر از بقیه دیده می شوند. یکی مخترع اسـت، یکی هنرمند اسـت، یکی سیاست مدار اسـت و… آقایون و خانم هاي خاص بهتر دیده می شوند، مثلاً آقای خوزه مورینیو، آدولف هیلتر، خانم اپرا وینفری، خانم مدونا و… جزو معروفترین ها بـه حساب می‌آیند، در ادامه بیشتر صحبت می کنیم.

 

تجارب

هیچکس عینا مشابه تجربه شخص دیگری را در زندگی ندارد. نه فقط یک نفر! بلکه هر شخصی در طول روز تغییراتی را تجربه می کند، حتی زمانی کـه با یک شخص دیگر یک جا کار می کنند و یا با او وقت می گذارند نیز نمی توانید تجربه اي مشابه با تجربه او داشته باشد. بعنوان مثال، تصور کنید کـه دوهفته با بهترین دوستتان دریک کابین کوچک در محل اقامتی کمپ کنید.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

در واقع شـما دوهفته رابا هم می گذرانید و قالب اوقات نیز مشغول بکار یکسانی خواهید بود. اما ممکن اسـت کـه تجربه شـما از زمانی کـه آن جا صرف کردید کمی متفاوت باشد و هردو شـما تجارب منحصر بـه فردی داشته باشید کـه بـه شیوه هاي مختلف شـما را تحت تاثیر خود قرار دهند. بطور کلی تجارب شـما در طول زندگی، چیزی اسـت کـه شـما را تبدیل بـه انسان منحصر بـه فردی کـه امروز هستید می کند.

 

ادراک

نحوه دیدی کـه شـما نسبت بـه زندگی دارید نمی‌تواند با هیچ شخص دیگری یکسان باشد. مطمئنا، ممکن اسـت لحظاتی داشته باشید کـه در آن شـما و دوستتان حس مشابهی را احساس کرده باشید، اما در بیشتر موارد، شـما چیزها را متفاوت از دیگران خواهید دید. ادراک، توجیهی برای چگونگی تجربه شـما از چیز ها اسـت، درست مانند این‌کـه چگونه فکر می کنید و احساس می کنید.

 

بنابر این ادراک نقش مهمی در چگونگی ایجاد یک فرد منحصر بـه فرد خواهد داشت. بعنوان مثال تصور کنید کـه با دوستی از طریق مسیج دادن در حال مکالمه هستید و یکی از اعضای خانواده تان این طور فکر می کند کـه شـما با طرز صحبتتان باعث رنجیدن دوستتان شده اید و این در صورتیست کـه خودتان اصلا این طور فکر نمیکنید.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

شـما دوستتان را می شناسید و میدانید بـه او چـه بگویید و چـه نگویید. اما خوب شاید باز با این حال آن عضو خانواده تان اصرار داشته باشد کـه آنچه گفته بودید باعث ناراحتی او خواهد شد. شـما دو نفر درک متفاوتی از یک مساله ساده خواهید داشت و این درک بـه تجارب شـما در زندگی وابسته اسـت و بر روی احساسی کـه نسبت بدان مکالمه دارید تاثیرگذار اسـت.

 

باورها

تجارب و درک شـما در زندگی اعتقادات شـما را می سازند. آن چیزی کـه شـما بدان اعتقاد دارید ، بسته بـه تجربیاتتان در زندگی همان چیزیست کـه آنرا درست در مییابید. اعتقادات شـما در مورد خودتان، افراد دیگر، جهان، درست و نادرست بودن مسایل و هر چیز دیگر هرگز بطور کامل با باورهای دیگران مطابقت نخواهد داشت.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

علاوه بر این، اعتقادات شـما می‌توانند در طول زمان براساس تجارب آینده و ادراکتان تغییر کنند، کـه این حرف بدین معنی اسـت کـه اگر شـما در زمان حال اعتقاد خاصی دارید، ، ممکن اسـت کـه در آینده دیگر آن اعتقاد را نداشته باشید.

 

خلاقیت

هر شخصی بـه نحوی خلاقیت دارد، اما در حقیقت استعدادهای خلاقانه زیادی وجود دارند کـه میتوانید انها را داشته باشید. بعضی از شـما در فی البداهه صحبت کردن خوب هستید، بعضی در اختراع کردن، برخی در ساختن و خلق کردن و بعضی از شـما نیز در تجسم سازی.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

طبق گفته Lynne Levesque, Ed. D. هشت نوع استعداد مختلف از جمله ماجراجو، کاشف، رهبر، مخترع، کاوشگر، دیپلمات، شاعر و رویاگرا وجود دارند. با توجه بـه این گروهبندی ها ، هر کدام از مـا شاخه متفاوتی از استعداد را داریم کـه مـا را از یک فرد دیگر مجزا می‌نماید.

 

ژنتیک

حتی بدن انسان نیز در سطح ژنتیک متفاوت اسـت. تحقیقات ثابت کرده اند کـه یک انسان بسته بـه ژنتیک خود و تعداد نسخه هاي کپی از ژن خود، می تواند 90 تا 99 درصد از یک انسان دیگر متفاوت اسـت.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

تغییر دریک چیز می تواند عاملی در نحوه استفاده از ژن ها و حتی بروز داده شدن آنها باشد. بدون این‌کـه بیش از حد وارد مسایل فنی شویم ، لازم بـه ذکر اسـت کـه کاملا واضح اسـت کـه هیچکس نمیتواند در ژنتیک خود با فردی دیگر یکسان باشد.

 

بدن و ظاهر

بدن هر کس منحصر بـه فرد اسـت! وزن هر فردی متفاوت اسـت و می تواند بـه عوامل مختلفی مثل مثل فرم بدنی و سایز فرد وابسته باشد. در واقع اگر کمی بـه اطرافتان نگاه کنید، داشتن این طرز تفکر کـه همه ی مـا دقیقا مشابه هم باشیم، تفکری کاملا مضحانه اسـت.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

طبق معمول افرادی کـه بدن خوبی دارند، بیشتر از سایرین بـه چشم شـما می‌آیند. خصوصیاتی مثل لاغری، چاقی، قد کوتاهی، بلند قد و هر خصوصیتی مـا بین این خصوصیات، می تواند شـما را متوجه این سازد کـه چگونه اشخاص متفاوت از یکدیگر بنظر میرسند.

 

روابط

روابط انسان تاثیر بسیار بزرگی در زندگی او دارند. در واقع روابط شـما بر چگونگی فکر کردن در مورد شخص خودتان و نحوه ارتباط گرفتن شـما با جهان اطرافتان تاثیر می گذارند. هیچکس نمی‌تواند بگوید کـه رابطه اي مشابه با رابطه یک فرد دیگر داشته اسـت. حتی اگر دو نفر بطور مجزا با یک فرد یکسان دوست باشند، نوع رابطه شان با آن فرد می تواند در سطوح مختلف متفاوت باشد.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

بعضی از مردم نسبت بـه سایر افراد دیگر بیشتر ارتباط می‌گیرند. بعضی از افراد اعتقادات خاصی دارند کـه این اعتقادات باعث نزدیک کردن شدن آنها بـه یکدیگر می شود، عده اي از افراد نیز بر سر موضوعات کوچک با یکدیگر درگیر می شوند و این بر روی رابطه شان تاثیرگذار اسـت. هدف بیان این مساله اسـت کـه همه ی مـا روابط متفاوتی در زندگی خود داریم کـه سهم بزرگی در منحصر بـه فرد کردن یک شخص از سایرین دارند.

 

سرگرمی ها

همه ی انسانها سرگرمی هاي متفاوتی دارند و حتی اگر نیز سرگرمی اي مشابه یکدیگر داشته باشند، ممکن اسـت کـه بـه طرز متفاوتی از یکدیگر ازآن سرگرمی بهره ببرند. یکی از بهترین روشهای بیان این مساله این اسـت کـه بـه یوتیوب سر بزنید و ولاگرهایی «کسیکه وبلاگ ویدئویی دارد» راکه بر روی برنامه ریز و سازمان دهی تمرکز دارند را مشاهده کنید.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

در حالی‌کـه همه ی انها از موضوعاتی همچون برنامه ریزی ، موضوع مورد بحث روز و تقویم ها و … استفاده می کنند، اما هیچ کدامشان اینکار ها را دقیقا همانند یکدیگر انجام نمی‌دهند. هر کدام از انها منحصر بـه فرد هستند و چیزی جدید رابه ساختار برنامه/سازمان اضافه می کند و این دقیقا همان علتیست کـه بلاگرهای مختلفی برای موضوعاتی مشابه وجود دارند. 

 

هوش

این یک واقعیت اسـت وقتی صحبت از هوش می شود، همه ی مـا از یکدیگر متفاوت هستیم. در واقع هوش از بسیاری چیزها، از جمله باورهای شـما، توانایی هاي اجتماعی، آگاهی عاطفی، تجارب و سلامت مغز شـما، ناشی می شود.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

هیچ دو انسانی از هوش یکسان برخوردار نیستند و دقیقا بهمین دلیل زمانی کـه می خواهید مساله اي را حل کنید، کنار هم قرار گرفتن چندین نفر، امری ضروری اسـت. چیزی کـه یک فرد میداند و یا قادر بـه درک آن اسـت، می تواند باعث بالا بردن سطح هوشیاری در فردی دیگر شود.

 

احساس جهان

همه ی انسانها دارای 5 حس برجسته هستند و این احساسات نقش بزرگی در منحصر بـه فرد کردن یک انسان دارند. ابتدا، همه ی مـا چیزهای متفاوتی را می‌بینیم کـه این بر روی نحوه استفاده از احساسات تاثیرگذار اسـت. علاوه بر این، همه ی مـا چیزهای متفاوتی می‌شنویم، کـه بر روی نحوه استفاده از سایر احساسات مـا نیز تاثیرگذار اسـت.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

بعنوان مثال تصور کنید کـه با دوستتان در سفر و کنار ساحل هستید و او قادر نیست مانند شـما بوی دریا را احساس کند. شاید علت آن این باشد کـه شـما در طول زندگی‌تان بـه اندازه او نزدیک دریا نبوده اید و بهمین علت بیشتر در ذهنت ان بر روی دریا تمرکز دارید و این در حالیست کـه شاید دوستتان بر روی چیزهای دیگر موجود در آن جا متمرکز باشد.

 

در واقع این بـه شدت بر روی انچه کـه می شنویید، می بویید ، میبینید ، و می چشید تاثیرگذار اسـت و فقط یک دلیل دیگر برای این‌کـه هر دوی شـما تجربه متفاوتی ازآن سفر داشته باشید اسـت. مثالی دیگر دراین ضمینه نحوه ایست کـه شـما یک موسیقی را می‌شنوید. تعداد زیادی از افراد سبک موسیقی هوی متال را دوست دارند و این در حالیست کـه خیلی ها بـه سبک کلاسیک علاقه مندند.

 

جز اغلب دلایلی کـه باعث می شود شـما یک ژانر را بیش از ژانر دیگری ترجیح دهید،ادراک شـما در مورد زندگی و انچه تجربه کرده‌اید و بدان ایمان دارید اسـت. ممکن اسـت کـه یک فرد با گوش دادن بـه موسیقی هوی متال با دوستانش بزرگ شده باشد و فرد دیگری با مادربزرگ مورد علاقه اش بـه موسیقی کلاسیک گوش داده باشد.

 


 

شما قطعا فردی خاص هستید اگر…

مـا همانند عده‌اي از انسان‌ها یک سری کار‌هاي مشابه انجام می دهیم. مثلاً غذا می خوریم، می خوابیم، سرکار میرویم، با انسان‌هاي دیگر گفت و گو میکنیم و …، ولی این بدین معنی نیست کـه مـا شبیه آن‌ها هستیم. این درک و احساس مـا نسبت بـه اتفاقات اسـت کـه مـا را متفاوت میکند. مثلاً ممکن اسـت شـما و خواهرتان مشغول خوردن یک غذا باشید، ولی هر کدام تجربه و احساس کاملا متفاوتی ازآن غذا داشته باشید.

 

خودتان را بشناسید و خودتان باشید

مهمترین نکته برای خاص بودن این اسـت کـه سعی کنید خودتان باشید. برای اینکار در ابتدا باید خودتان را بشناسید. از خودتان بپرسید کـه چـه کسی هستید و چگونه خودرا تعریف میکنید؟ چـه چیز‌هایي دوست دارید و نظر واقعی تان درمورد مسائل مهم و حتی جزئی چیست؟ در چـه کار‌هایي استعداد دارید؟ از چـه چیز‌هایي بدتان می آید و چـه چیز‌هایي شـما را رنج میدهد؟ خواسته‌ ها و امیال واقعی در پس اعمالتان چیست؟

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

برای پاسخ بـه این سوالات تنها باید بخود واقعی تان رجوع کنید و بـه کس دیگر فکر نکنید و سعی نکنید شبیه او باشید. بدانید کـه یک کپی در بهترین حالت بـه خوبی یک اصل نزدیک می شود و هرگز ازآن پیشی نخواهد گرفت. اسکار وایلد میگوید: ” خودتان باشید، دیگران از پیش جای خودرا گرفته اند”. برای این‌کـه خودتان را بشناسید با خودتان خلوت کنید.

 

ببینید وقتی کـه کسی دور و بر شـما نیست و با قضاوت‌ها و نصیحت‌هاي خود سعی در تعریف شـما ندارد کـه هستید؟ وقتی سعی در جلب توجه کسی ندارید دوست دارید چطور باشید؟ بسیار مهم اسـت کـه وقتی با خودتان بیشتر آشنا شدید خودتان را دوست داشته باشید. حتی ضعف هایتان را بپذیرید و آن‌ها را دوست داشته باشید و حتی اگر موردپسندتان نیست ازآن‌ها فرار نکنید.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

زیرا دراین صورت این ضعف‌ها تبدیل بـه ترس نیز میشوند و بـه ناخودآگاه شـما رسوخ می کنند. شـما اگر سعی کنید خودتان باشید بـه سادگی خاص هستید. شـما اگر خودتان را دوست داشته باشید ودر نگاه خودتان خاص باشید تعداد زیادی از افراد هم بـه خاص بودن شـما پی خواهند برد و شـما را دوست خواهند داشت. حتی اگر عده‌اي این نظر را نداشته باشند هم برایتان مهم نخواهد بودو خاص بودن شـما را رد نمی کند.

 

سبک خودتان را انتخاب کنید

بعد از این‌کـه خودتان را شناختید و بـه درک کافی رسیدید این مسئله اهمیت پیدا می کند کـه چگونه درونیات خودرا بروز دهید. این مسئله در قالب پیدا کردن سبک خاص خودتان تعریف میشود. البته همیشه فاصله‌اي وجوددارد بین چیزی کـه در درونمان بـه آن آگاهیم و طرزی کـه آنرا آشکار می کنیم. گاهی پیدا کردن کلمات سخت میشود و کلمات نمی توانند احساسات و افکار واقعی مـا را دقیقا منعکس کنند.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

پیدا کردن سبک نیاز بـه خلاقیت و هنر دارد. در واقع کاری کـه هنرمند انجام میدهد نیز همین اسـت. بوکفسکی می گوید: “سبک و استایل راه تازه‌اي اسـت برای پرداختن بـه یک موضوع کسل کننده یا خطرناک. بوکس میتواند هنر باشد، عشق میتواند هنر باشد، باز کردن یک قوطی کنسرو می تواند هنر باشد… “.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

شـما اگر ساده ترین کار‌ها را نیز بـه سبک و استایل خود انجام دهید خاص هستید. میخواهید چگونه حرف بزنید و خودتان را تعریف کنید و از چـه کلماتی استفاده کنید؟ می خواهید چگونه راه بروید؟ میخواهید چـه سبک زندگی‌اي داشته باشید؟ چگونه لباس بپوشید؟ چگونه کار کنید؟ چگونه تفریح کنید و سرگرم شوید؟ و هزاران سوال دیگر از این قبیل.

 

از نظرات منفی دیگران نهراسید

قطعا وقتی شـما می خواهید خودتان باشید و چیزی کـه دیگران میخواهند نباشید با مخالفت و بی علاقگی آن‌ها مواجه خواهید شد. همه ی‌ي مـا نیاز بـه تایید شدن دیگران داریم و این زندگی را ساده‌تر می کند. ولی برای خاص بودن همیشه رفتن راه ساده‌تر کمک نمی کند. خاص بودن و این‌کـه مخالف جهت امواج خروشان شنا کنید نیازمند شجاعت، قدرت، اعتماد بنفس و حتی گاهی اعمال قهرمانانه اسـت.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

شاید فکر کنید کـه این خصوصیات را ندارید پس نمیتوانید خاص باشید. ولی آن‌ها با تمرین و تلاش و اراده کاملا دست یافتنی و اکتسابی اسـت. تعداد زیادی از قهرمانان در تاریخ وجود داشته اند کـه در ابتدا اعتماد بنفس پایینی داشته اند، ولی انتخاب کرده اند و شجاعت و اعتماد بنفس رابه منتها درجه‌ي ممکن رسانده اند. تعداد زیادی از مـا بخاطر ترسی کـه از قضاوت دیگران داریم بـه خودسانسوری روی می‌آوریم.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

با اینکار قسمتی از خودمان را می کشیم. در تعداد زیادی از موارد مـا قضاوت بیهوده و اشتباهی از قضاوت دیگران داشته ایم و شاید در حقیقت آن‌ها حتی بـه مـا فکر هم نکرده باشند. همانطوری باشید کـه فکر می کنید و نگذارید احساسات بد و ناگفته در قلبتان تبدیل بـه عقده و سیاهی شود. از هیچ چیز و هیچکس نترسید، خجالت نکشید، خودرا متوقف نکنید و خودتان رابه خاطر نشان دادن آن چیزی کـه هستید مقصر ندانید.

چگونه خاص و متفاوت باشیم | راهکارهایی برای منحصر به فرد شدن

بدانید این زندگی‌اي کـه دارید بیشتر از همه ی متعلق بخود شماست نه افراد دیگر. با اینکار شاید تعداد زیادی از اطرافیانتان را ازدست بدهید و احساس تنهایی کنید. هر شخصی این قدرت را ندارد کـه با این سختی مواجه شود. ولی بدانید اگر خودتان باشید و کسی پیدا شد کـه شـما را تایید کرد و دوست داشت، آن کس خود واقعی شـما را دوست دارد، نه بازتاب و تائیدی از افکار خودش را.