پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ 

چگونه دیگران را جذب خود کنیم و تبدیل بـه یک فرد جذاب شویم؟ در عصر امروز روابط مهم ترین گزینه برای پیشرفت فردی می باشد. افرادی کـه روابط عمومی خوبی دارند و می‌توانند بـه اسانی با دیگران ارتباط سازنده برقرار کنند، همیشه در زندگی خود موفق هستند و از دید مـا بعنوان «افراد جذاب» شناخته می‌شوند. جذابیت ذاتی نیست بلکه اکتسابی اسـت و هر شخصی می‌تواند بـه نوبه خود، فرد جذابی باشد.

 

کاری کنید کـه از همان ابتدا از شما خوش شان بیاید

تلاش خودرا برای برقراری یک رابطه ي گرم و سرشار از انرژی مثبت بکنید تا در نخستین برخورد ذهنیت ویژه اي از شـما در دیگران شکل گیرد. یک روش صد در صد تضمین شده داشتن یک لبخند صادقانه اسـت.

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

اما تنها همین کار کافی نیست. یک تماس فیزیکی خاص مثل دست دادن، زدن یک ضربه ي ملایم بـه شانه، یا حتی یک آغوش مختصر، همیشه تأثیر قابل توجهی دارد. مهم ترین نکته در این جا این اسـت کـه سعی کنید انرژی شخص مقابل تان را احساس کنید ودر حرکات بدنی تان دنباله روی زبان بدن او باشید.

 

انها رابه صحبت درباره ي خودشان وادارید

بیشتر آدم ها دوست دارند درباره ي خودشان صحبت کنند، بنابر این می‌توانید از این نکته استفاده کنید. از انها درباره ي سرگرمی هایشان بپرسید، جاهایی کـه رفته اند یا ممکن اسـت بخواهند بروند، برنامه هایشان برای تعطیلات آخر هفته و مواردی از این دست.

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

خیلی وارد مسائل شخصی نشوید، چون اینکار میتواند آنها را معذب کند و ممکن اسـت حتی باعث شود آنها سعی کنند از شـما دوری کنند. علاوه بر این، بهتر اسـت از پرسیدن سؤال هاي بـه اصطلاح بسته اي کـه یک جواب ساده ي بله یا خیر دارند خودداری کنید. بجای آن، سؤالات بـه اصطلاح بازی بپرسید کـه با کلماتی مثل چرا یا چطور شروع میشوند.

 

روی ویژگی هاي مشترک تان تأکید کنید

مـا طبق معمولً بـه کسانی جذب می‌شویم کـه بـه نوعی شبیه مـا هستند و بـه این مسأله «اثر جذب شباهت» «similarity-attraction effect» گفته میشود. سعی کنید چیز مشابهی در خود و شخصی کـه با او در حال صحبت هستید پیدا کنید. این شباهت میتواند سلیقه ي موسیقیایی شـما، غذای خاصی کـه مورد علاقه ي هر دوی شـما اسـت، یا ورزشی باشد کـه هردو از تماشای آن لذت میبرید.

 

بعد از پیدا کردن این شباهت، دو راه برای استفاده از این موضوع دارید؛ یا درباره ي آن با شخص مقابل تان صحبت کنید یا وی را بـه جایی دعوت کنید کـه هر دوی شـما بتوانید ازآن فعالیت لذت ببرید. این کارهای ساده شاید چندان مهم بنظر نرسند، اما واقعاً می‌توانند تأثیر زیادی در ایجاد یک پیوند شخصی در دیگران نسبت بشما داشته باشند و کمک کنند آنها از بودن درکنار شـما لذت ببرند.

 

از چیزهایی که برای انها زحمت کشیده اند تعریف کنید

بعضی تعریف و تمجیدها میتوانند احساسات بسیار مختلفی در مـا ایجاد کنند. صرف تعریف کردن از لبخند یا رنگ چشم هاي یک شخص تأثیر چندانی روی او نمیگذارد و احتمالاً او نسبت بـه این دست تعریف و تمجیدها بسیار بی تفاوت خواهد بود. چون این ویژگی ها ذاتی هستند نه اکتسابی و از ابتدا با انها بوده اند.

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

نکته ي کلیدی در این جا آن اسـت کـه بـه چیزهایی توجه داشته باشید کـه شخص مقابل تان برای انها زحمت زیادی کشیده و از همان چیزها تعریف کنید. مثلا بگویید کـه می‌دانید او شب و روز روی یک پروژه کار میکند و این تلاش ها حتما بـه موفقیت منتهی خواهد شد. تحسین سختکوشی و تلاش آدم ها یک حس رضایت عمیق در آنها ایجاد می‌کند کـه انها را واقعاً خوشحال و حتی مفتخر بـه خودشان می‌کند.

 

همیشه از زبان بدنتان آگاه باشید

حتی اگر خودمان متوجه نباشیم، دست بـه سینه شدن و پا روی پا انداختن مـا میتواند این پیام رابه دیگران منتقل کند کـه مـا قابل اعتماد نیستیم و چیزی را از انها مخفی می‌کنیم. هر قدر هم کـه برایتان سخت باشد باید سعی کنید کاری کنید کـه حالت بدنتان باز باشد.

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

بهترین کاری کـه میتوانید انجام دهید این اسـت کـه ستون فقرات و پاهایتان را صاف و دست هایتان را باز نگه دارید طوریکه کف دست هایتان رو بطرف مقابل تان باشد. حالت چهره ي شـما هم باید آسان و آرام و جذب کننده باشد تا دیگران از بودن درکنار شـما احساس اسانی کنند و طبیعتاً از شـما خوش شان بیاید.

 

از عیب هایتان صادقانه صحبت کنید

بعضی افراد وقتی می‌بینند کسی سعی میکند طوری رفتار کند کـه انگار هیچ عیب و نقصی ندارد، بـه شدت از این مسأله می رنجند. در بین گذاشتن ضعف ها و شکست هایتان با دیگران میتواند شـما را شخصی بی ریا نشان دهد و باعث می‌شود اطرافیان تان احساس نزدیکی بیشتری نسبت بشما داشته باشند و با شـما همراه شوند. با این حال مراقب باشید در اینکار زیاده روی نکنید.

 

بـه شوخی هاي دیگران بخندید

از تلاش هاي دیگران برای دوستانه تر کردن فضا حمایت کنید. شـما با شریک شدن در خنده هاي دیگران از انها حمایت خواهید کرد و بـه انها کمک خواهید کرد کـه متوجه شوند بـه آنها توجه دارید.

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

حتی اگر شوخی جالبی نبود هم می‌توانید با خنده ي خود آن رابه یک شوخی بامزه تبدیل کنید. با اینکار، شـما دیگران را هم با خودتان همراه خواهید کرد ودر همه ی حس خوبی ایجاد خواهید کرد. این نکته را هرگز فراموش نکنید: با هم بخندید نه بـه هم!

 

برای مورد علاقه واقع شدن، علاقه نشان دهید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

آدم ها اغلب حرف زدن رابه گوش دادن ترجیح میدهند و فقط قدر کسانی را می‌دانند کـه بـه انها توجه نشان میدهند. یک راه برای این کـه یک شنونده ي حواس جمع و علاقمند بنظر برسید این اسـت کـه عبارت هایي کـه همان لحظه از دهان طرف مقابل تان خارج شده را تکرار کنید. اما استفاده از کلمات ترغیب کننده اي مثل «دقیقاً!» یا «درسته!» و مواردی از این دست را فراموش نکنید.

 

با دوستان دیگران دوست شوید

داشتن دوستان مشترکی کـه «شباهت» هایي بـه مـا دارند اهمیت زیادی برای مـا دارد. برقراری یک رابطه ي دوستانه با آشنایان دیگران می‌تواند نقش زیادی در ایجاد اعتماد در همه ی ي انها داشته باشد. بـه علاوه، آدم ها وقتی دوستان مشترک زیادی داشته باشند، احساس نزدیکی بیشتری نسبت بـه هم پیدا میکنند. این روش خوبی برای گسترش گروه دوستان تان اسـت.

 

وقتی انتظارش را ندارند غافل گیرشان کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

وقتی دیگران چیز خوشایندی بـه مـا میدهند کـه خودمان درخواستش نکرده بودیم، اینکار حس بسیار خوبی در مـا ایجاد می‌کند. از این کـه دیگران را بدون گرفتن اجازه از خودشان، با چیزهایی کـه ممکن اسـت خوش شان بیاید غافلگیر کنید نترسید. مثلا اگر سر کار هستید و می‌خواهید برای خودتان یک ساندویچ بخرید، میتوانید یک ساندویچ دیگر هم برای همکارتان بگیرید.

 

از اختلاف نظرها بـه نفع خود استفاده کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

وقتی دیگران چیزی بشما می‌گویند کـه با آن موافق نیستید، با قاطعیت ابراز مخالفت نکنید. ابتدا نشان دهید کـه متوجه حرف هایشان شده اید، مثلا بگویید «متوجه منظورت هستم»، بعد نظر خودرا با پرسیدن سؤالی مثل «ولی تا حالا بـه اینبخش ماجرا فکر کردی؟» ابراز کنید. این روش بشما کمک می‌کند بدون این کـه حرف شخص مقابل تان را قطع کنید یا وی را رو در روی خود قرار دهید، نظر خودرا بیان کنید.

 

از پدر و مادر ها نقل قول کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

آدم ها از چهره هاي انضباط سنتی پیروی می‌کنند و بخاطر حس همدلانه اي کـه آنها رابه یاد والدین خودشان می اندازد، برای یک پدر یا مادر احترام قائل هستند. بیشتر افراد حرف هاي پدر و مادر ها را خالصانه و از صمیم قلب می‌دانند و وقتی اشاره کنید کـه حرف هایتان را از یک پدر یا مادر نقل می‌کنید، اینکار همان تأثیر شنیدن این حرف ها از خانواده ي خودرا دارد.

 

عشق قرض کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

شاید متوجه شده باشید کـه کسی آنقدری کـه شـما مایل هستید از شـما خوشش نمی‌آید. از این شخص چیز کوچکی قرض بگیرید، مثل یک کتاب کـه خودتان دوست دارید. اینکار ابتدا یک ارتباط ناخواسته بین هر دوی شـما برقرار می‌کند و بعد از برگرداندن آن چیز، نظر آن شخص را نسبت بشما تغییر می‌دهد.

 

میتوانید سکوت رابه یک مکالمه ي خوشایند تبدیل کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

وقتی سکوت ناخوشایندی بین شـما و شخص دیگری درمی گیرد برای خلاصی از این وضعیت، از شخص مقابل تان در مورد خودش سؤال کنید. حتی ساکت ترین آدم ها هم از صحبت کردن در مورد خودشان لذت می‌برند. آنها هم متقابلاً از شـما در مورد خودتان سؤال میکنند و بـه این ترتیب شـما موفق می‌شوید سکوت را بشکنید و آن رابه یک گفتگوی سیال تبدیل کنید.

 

اعتماد بـه نفس، آدم ها را جذب می‌کند

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

دریک مذاکره وقتی صحبت هایتان بـه اتمام رسید، نگاه خود رابه طرف مقابل تان بدوزید ودر سکوت صبر کنید. چهره ي مصمم شـما ذهنیت مثبتی از گفته هایتان در دیگران بـه وجود می آورد. اگر بعد ازآن لحظات پر شور و هیجان، ارتباط چشمی خودرا قطع کنید، طولی نمی‌کشد کـه توجه و علاقه ي فرد مقابل بـه موضوع بحث را از دست می‌دهید.

 

به دیگران احساس بزرگی دهید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

آدم ها طبق معمولً اگر طوری با آنها رفتار کنید کـه تصور کنند نعمتی برای شـما هستند، بـه کمک تان می‌آیند. دست گذاشتن روی خودپسندی آدم ها و بیشتر کردن این حس در انها، تأثیر خودش را می‌گذارد و دیگران تصور میکنند کـه آرزوی شـما را برآورده می‌کنند. سعی کنید از عبارت هاي ساده اي استفاده کنید مثل «یک لطفی در حقم می‌کنی؟» یا «واقعاً بـه کمکت احتیاج دارم.»

 

عکس العمل دیگران را برانگیزید و آنرا تماشا کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

وقتی وارد گروه جدیدی می‌شوید، لطیفه یا ماجرای خنده داری تعریف کنید تا عکس العمل بقیه را تماشا کنید. کسانی کـه صمیمیت و نزدیکی بیشتری با هم دارند هنگام خندیدن بـه هم دیگر نگاه می‌کنند و اینکار بشما کمک می‌کند بـه روابط میان افراد گروه پی ببرید.

 

تکرار کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

تکرار یکی از بهترین روشها برای نقش بستن یک اندیشه در ذهن دیگران اسـت. اگر می‌خواهید نظر خود رابه کسی بقبولانید، کافی اسـت آنرا در شرایط مختلف تکرار کنید یا فقط همان چیز رابه شکلهای مختلف در مکالمات خود بیان کنید. آدم ها بعد از شنیدن چندین و چند باره ي یک چیز، آنرا نظر خودشان تلقی می‌کنند چون مغز آنرا ایده ي آشنا یا شناخته شده اي تشخیص میدهد.

 

با اعتماد سازی، اعتماد دیگران رابه خود جلب کنید

چگونه دیگران را جذب خود کنیم؟ (ترفندهای عالی برای جذب افراد)

برای ایجاد اعتماد دریک محیط اجتماعی، در برابر دیگران بـه اشتباهات کوچک تان اقرار کنید. بـه این ترتیب دیگران وجه آسیب پذیر شـما را می‌بینند و شـما را بعنوان شخصی راستگو می پذیرند. اینکار، حتی در میانه ي یک بحث و جدل، بشما برتری می‌دهد.