پارس ناز پورتال

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ 

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ رزومه معرف شماست، چـه در زمینه کار چـه در زمینه تحصیل و… شـما با نوشتن یک رزومه بطور خلاصه: مشخصات، سوابق و اطلاعات مورد نیاز درمورد خود و حرفه تان را ارائه می‌دهید. امروزه دیگر از صف هاي طولانی گفت‌وگو برای استخدام خبری نیست، شـما رزومه خودرا ارسال می کنید و اگر مورد پذیرش بود برای گفتگو حضوری مراجعه می کنید. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

نحوه نوشتن رزومه

شـما باید رزومه‌تان رابه چند بخش کلی تقسیم کنید تا تبدیل بـه یک انشای کسل‌کننده نشود. از طرفی این بـه کارفرما کمک میکند اگر موقع مطالعه رزومه‌تان بخش خاصی مدنظرش اسـت آنرا براحتی پیدا کند. اینبخش‌ها میتواند بسته بـه خصوصیات فرد یا شغل درخواستی متفاوت باشد، اما رزومه‌ها طبق معمول از بخش‌هاي زیر تشکیل شده‌اند:

 

= ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ

= ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﮐﺎﺭﯼ

= ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ

= ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ﻫﺎ

= ﺯﺑﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ

= ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯼﻫﺎ

 

نکته بعدی اینست کـه باید رزومه‌تان را تایپ کرده باشید. در دنیای امروز رزومه‌اي کـه دستی نوشته شده باشد چندان مقبول نیست. مگر این کـه خود کارفرما یک فرم استخدام در اختیار شـما قرار دهد و بخواهد آن رابا مشخصات خود پر کنید. معمول‌ترین نرم‌افزار برای تایپ رزومه نرم‌افزار Word اسـت کـه البته برای نوشتن رزومه قالب‌هایي هم دارد «هرچند بـه زبان انگلیسی هستند».

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

پس برای شروع عناوین بالا رابا یک فونت رایج بـه‌ صورت Bold تایپ کنید «مثلاً فونت Tahoma برای رزومه‌هاي پارسی و فونت Times New Roman برای رزومه‌هاي انگلیسی». اندازه فونت را هم بـه شکلی تنظیم کنید کـه در عین حال کـه رزومه‌تان بیشتر از ۲ صفحه نشود، خوانا باشد. البته اندازه فونت متناسب با نوع فونتی کـه انتخاب میکنید متفاوت اسـت، ولی طبق معمول فونت ۱۲ مناسب اسـت.

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

حتی‌الامکان از رنگارنگ کردن نوشته‌هایتان خودداری کنید و اگر می خواهید نکته‌اي را مهم جلوه دهید بهتر اسـت بجای Bold کردن آن، بین دو گیومه «» قرارش دهید. درصورتیکه قرار اسـت رزومه خودرا پست کنید، آنرا در کاغذ A۴ باکیفیت پرینت بگیرید ودر پاکتی هم سایز خودش بگذارید تا وادار نباشید آنرا تا کنید. اگر آنرا ایمیل می کنید بهتر اسـت بـه شکل PDF ارسالش کنید تا از در هم ریختن ساختار و فونت رزومه جلوگیري کرده باشید.

 

مگر این کـه کارفرما خودش فرمت دیگری را ترجیح دهد. نام فایل را اسم و فامیل خودتان بگذارید تا براحتی از میان نام دیگران قابل پیدا کردن باشد. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﻫﺎیش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪﻫﻴﺪ تا ﺧﻮﺍﻧﺪنشان ﺭﺍﺣﺖ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ، ﺯﻳﺮﻋﻨﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﻭ ﻟﻴﺴﺖﻫﺎﯼ ﻧﺸﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺑﻮﻟﺖ ﭘﻮﻳﻨﺘﺰ «Bullet points» ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﮐﺎﺭﯼ، ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ.

 

بخش اطلاعات شخصی رزومه

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

اینبخش جز جدانشدنی هر رزومه‌اي اسـت و بهتر اسـت در آن اطلاعات زیر قید گردد:

 

ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ:

جای نوشتن کلمه «رزومه» در نخستین خط نام و نام خانوادگی‌تان را بنویسید.

 

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ:

تاریخ تولد را بـه‌ صورت سال و ماه و روز بنویسید.

 

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

عدد‌اي کـه کاملا در معرض شماست و می توانید از طریق آن با کارفرما در تماس باشید.

 

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ:

عدد‌اي کـه برای تماش با شـما همواره در معرض اسـت.

 

ﺍﻳﻤﻴﻞ:

آدرس ایمیلی کـه ایمیلش را چک میکنید. بهتر اسـت برای اینکار یک آدرس ایمیل با نام و نام خانوادگی‌تان داشته باشید و از نوشتن اسامی فانتزی و مجازی خودداری کنید.

 

ﻭﺏ‌ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﯽ:

ﺍﮔﺮ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﻭﺑﻼﮒ ﻳﺎ ﻓﻮﺗﻮﺑﻼﮔﯽ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ. دراین قسمت اطلاعات شخصی دیگری مانند وضعیت تاهل، ملیت یا وضعیت خدمت سربازی را هم می توان نوشت یا عکس پرسنلی نیز قرار داد. البته اینکار اختیاری اسـت و بـه تقاضای کارفرما صورت می گیرد.

 

بخش تحصیلات

اگر هنوز هیچ سابقه کاری ندارید بهتر اسـت بعد از بخش اطلاعات شخصی بـه سراغ بخش تحصیلات بروید. اما اگر سابقه کار پرباری دارید، میتوانید بعد از تکمیل اطلاعات شخصی‌تان بـه سابقه کاری‌تان بپردازید. در اینبخش سوابق تحصیلی خود رابه این صورت وارد کنید کـه اول تازه‌ترین مدرک خودرا بنویسید و همین طور بـه ترتیب بـه عقب بروید.

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

مثلاً اگر آخرین مدرک شـما فوق لیسانس حسابداری اسـت اول آنرا مینویسید سپس مدرک لیسانس ودر آخر پیش‌دانشگاهی و دبیرستان را ذکر می کنید و نیازی بـه گفتن مدرک راهنمایی و دبستان نیست. هر مقطع رابه این شکل بنویسید کـه اول مدرک و نام کامل رشته دانشگاهی، سپس نام دانشگاه یا موسسه آموزشی ودر آخر محل تحصیل و بازه زمانی تحصیل را ذکر کنید.

 

مثال:

اگر بازه زمانی را مایل نیستید بنویسید حداقل سال فارق‌التحصیل شدنتان را بنویسید. برای مثال:

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ۱۳۹۰ – ۱۳۹۲

 

اگر کارفرما معدل یا جزییات دیگری مانند موضوع پایان‌نامه‌تان را هم تقاضای کرده آنرا دراین قسمت ذکر کنید. در مورد ریز نمراتتان نگران نباشید، چون طبق معمول اگر آنرا بخواهند، جداگانه درخواستش می کنند و مسلما نیازی بـه ذکر کردن آن در رزومه نیست! اصل مدرکتان را هم ممکن اسـت جداگانه تقاضای کنند.

بخش سوابق کاری

اینبخش مهم‌ترین بخش رزومه‌تان اسـت کـه کارفرما بادقت مرور میکند. در اینبخش هم اول تازه‌ترین سابقه کاری‌تان نوشته میشود و بهمین ترتیب بـه عقب میروید. اگر سوابق کاری رنگارنگی دارید مهم ترین آن‌ها مخصوصا آن‌هایي کـه فکر میکنید در استخدام شدنتان موثر اسـت را ذکر کنید.

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

درمورد زمانش هم سعی کنید سوابق کاری‌تان در ۱۰ – ۱۵ سال اخیر را ذکر کنید و ازآن عقب‌تر نروید. مگر این کـه یک نکته درخشان و مرتبط کـه در استخدام شدنتان موثر باشد وجود داشته باشد. در نحوه نوشتن رزومه در اینبخش، ابتدا رتبه، سپس نام سازمان ودر آخر تاریخ شروع و خاتمه کار را بنویسید. برای تاریخ فقط ماه و سال کافی اسـت. سپس توضیح مختصری درمورد جایگاه شغلی‌تان در آن زمان بدهید.

 

مخصوصا اگر در پروژه، مسابقه یا جشنواره‌اي شرکت داشته‌اید یا افتخاراتی دارید. البته اینکار باید با کسب اجازه از سازمان قبلی صورت بگیرد، چون ممکن اسـت پروژه‌اي کـه میخواهید ذکر کنید محرمانه باشد. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ «ﺍﻳﮑﺲ» ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻳﺪ، ﭼﻪ ﻭﻇﺎﻳﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ.

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

فراموش نکنید کـه چیزی از نکات منفی نگویید. مثلاً اگر از کاری بعلت مشاجره با کارفرما استعفا داده‌اید یا اخراج شده‌اید لازم نیست دراین باره چیزی بگویید. در عوض تا میتوانید از لغات مثبت و صفات مناسب استفاده کنید. اگر سابقه کار ندارید روی سابقه تحصیلی‌تان مانور بدهید. شـما میتوانید در اینبخش فعالیت‌هاي زمان دانشجویی، کار‌هاي داوطلبانه یا نیمه وقت را هم ذکر کنید.

 

بخش مقالات و مطالب منتشر شده

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

اینبخش بیشتر در رزومه‌هاي علمی و آکادمیک دیده میشود و برای کسانی کـه برای تحصیلات تکمیلی یا ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺷﻐﻞﻫﺎﯼ ﺁﮐﺎﺩﻣﻴﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ. ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩﯼ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻳﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺫﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

 

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ:

ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ / ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‌ﻫﺎ، ﻧﺎﻡ ﻣﻘﺎﻟﻪ / ﮐﺘﺎﺏ، ﻣﺤﻞ ﭼﺎﭖ / ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻧﮑﺘﻪ: ﺍﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎﻡ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﻟﻴﻨﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

 

بخش مهارت‌ها

شـما پیش از این از سوابق تحصیلی و سوابق کاری‌تان نوشته‌اید، پس این جا دیگر نباید ازآن‌ها حرفی بزنید. در عوض دوره‌هاي کوتاه مدت علمی و کاربردی کـه رشته‌هاي مختلف دیده‌اید را بنویسید. حتی اگر مدرک معتبری در آن زمینه ندارید یا اصلا بـه‌ صورت خودآموز آن مهارت را یاد گرفته‌اید.

 

بخش زبان‌هاي خارجی

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

در اینبخش ابتدا نام زبان و سپس میزان تسلط بر آن زبان را بنویسید. اگرهم برای زبانی کـه ذکر میکنید مدرک معتبری دارید حتماً آنرا ذکر کنید. برای مثال: ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ – ﻣﺴﻠﻂ – ﺁﻳﻠﺘﺲ ۷- ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻳﻠﺘﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۰

یا انگلیسی – مسلط

فرانسه – مبتدی

 

بخش علاقه‌مندی‌ها

از آنجایی کـه هریک از مـا می توانیم علایق بسیار گسترده‌اي داشته باشیم، در اینبخش از رزومه باید علایقتان را گلچین کنید و سعی کنید نسبت بـه شغل درخواستی‌تان ازآن‌ها بنویسید، بصورتی کـه خیلی هم طولانی نباشد. می توانید یک فهرست درست کنید و هر مورد رابا بولت پوینت مشخص کنید.

 


 

و اما نکاتی مهم برای نوشتن یک رزومه کاری حرفه ای

 

اگر تقاضای کار داده‌اید، پس یعنی آن شغل را میخواهید. پس نیازی نیست راجع بـه هدفتان از ارسال رزومه چیزی بنویسید. استثناء: فقط اگر در موقعیت خاصی مانند تغییر شغل هستید مختصری درباره شغل فعلی خود بنویسید.

 

تجربات کاری نامرتبط را در رزومه کاری خود ننویسید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

ممکن اسـت در رستورانی کـه در دوران دبیرستان در آن مشغول بکار بوده‌اید، استاد درست‌کردن معجون و آبمیوه بوده باشید اما حالا کـه قصد تغییر در مسیر زندگی خودرا دارید، دیگر باید تجارب آن زمان را پشت سر گذاشته و فراموش کنید. کسیکه رزومه شـما را میخواند در پی داشتن سوابق مرتبط شماست.

 

نوشتن مسائل شخصی ممنوع

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

درباره مشکلات زناشویی، اعتقادات مذهبی و مسائل خصوصی خود چیزی ننویسید. ممکن اسـت در گذشته نوشتن این موارد در رزومه کاری ضروری بوده باشد اما امروزه استاندارهای رزومه‌نویسی تغییر کرده و مدیر شـما حق پرسیدن چنین مواردی را ندارد پس نیازی بـه نوشتن آن‌ها نیست.

 

درمورد تفریحات و سرگرمی‌هاي خود چیزی ننویسید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

تفریحات و سرگرمی‌هاي مورد علاقه شـما برای کسی اهمیتی ندارد. پس اگر نوشتن آن‌ها ارتباطی با شغل درخواستی‌تان ندارد، اینکار را نکنید چون هم وقت خود و هم وقت شرکت و مدیران آنرا اتلاف خواهید کرد و شاید حتی با دیدن نخستین مطلب نامربوط رزومه کاری شـما بطور کلی کنار گذاشته شود.

 

نوشتن سن در رزومه کاری

اگر نمیخواهید بخاطر سن و سال‌تان مورد تبعیض قرار بگیرید، درباره سن و تاریخ فارغ‌التحصیلی خود چیزی ننویسید.

 

درباره معرف خود چیزی ننویسید

اگر مدیر لازم بداند، درباره معرف از شـما سوال خواهد پرسید. با نوشتن نام معرف فقط فرصت نوشتن مسائل مهم‌تر را از خود خواهید گرفت.

 

در رزومه کاری خود از ضمایر شخصی استفاده نکنید

در رزومه، ضمایری مثل: مـن، او، آن‌ها و… نباید نوشته شود و اینکه هرگز در رزومه خود از زبان اول‌شخص یا سوم‌شخص صحبت نکنید. کسیکه رزومه کاری شـما را میخواند متوجه هست کـه همه ی چیز در آن رزومه درباره شـما و تجارب گذشته شماست.

 

یک ایمیل مخصوص برای کار داشته باشید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

اگر در گذشته از ایمیلی با آدرس “BeerLover123@gmail.com ” یا چیزی شبیه بـه این استفاده می کردید، زمان آن رسیده کـه یک ایمیل جدید و حرفه‌اي داشته باشید. ساختن یک حساب کاربری جدید فقط 2 یا 3 دقیقه زمان میبرد و رایگان هم هست.

 

نوشتن کلمات غیر ضروری اصلا کار درستی نیست

وقتی عدد تلفن خودرا درج می کنید نیازی نیست روبروی آن بنویسید “تلفن: 098….. “. اینکار کمی احمقانه بنظر میرسد چون کسیکه رزومه کاری شـما را می خواند قطعا متوجه خواهد شد کـه آن عدد، یک عدد تلفن اسـت! درمورد آدرس ایمیل هم همین طور.

 

نوشتن اطلاعات تماس شغل فعلی ممنوع

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

اینکار نه تنها خطرناک، کـه احمقانه نیز هست. شـما کـه نمی خواهید وقتی مشغول کار هستید از طرف شرکت جدید با شـما تماس گرفته شود؟ درضمن رئیس فعلی شـما اجازه دسترسی بـه تماس‌هاي تلفنی و ایمیل‌هاي شـما را دارد پس اگر نمیخواهید از محل کار فعلی خود اخراج شوید و یا بـه اتهام سرقت اطلاعات محرمانه دستگیر شوید، اطلاعات تماس شغل فعلی خودرا در رزومه جدید ننویسید.

 

آدرس وبلاگ شخصی، فیس بوک و… را ننویسید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

نوشتن آدرس وبلاگ شخصی، صفحه Pinterest، اینستاگرام و سایر رسانه‌هاي اجتماعی کـه مرتبط با شغل درخواستی شـما نیست کار درستی نیست. اما اگر در ارتباط با شغل درخواستی، صفحه‌اي در دنیای مجازی دارید کـه میتواند فعالیت‌هاي حرفه‌اي شـما را بازگو کند، نوشتن آدرس آن‌ها ایده خوبی خواهد بود.

 

مقدار دست مزد شغل فعلی یا مشاغل قبلی خودرا ننویسید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

نوشتن مقدار دست مزد یا حقوقی کـه در حال حاضر و یا در گذشته دریافت می‌کرده اید، ضروری نیست و حتی ممکن اسـت تصور غلطی برای مخاطب شـما ایجاد کند. نوشتن حقوق درخواستی هم در رزومه کاری ضرورتی ندارد. اگر کار بـه گفتگو رسید در آن مرحله میتوانید دراین مورد صحبت کنید.

 

از فونت‌هاي نوشتاری قدیمی و منسوخ شده استفاده نکنید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

در تایپ رزومه از فونت‌هایي مانند Times New Romanو فونت‌هاي نستعلیق استفاده نکنید چون این مدل فونت‌ها قدیمی و از رده‌خارج هستند. از یک فونت ساده و استاندارد مثل Arial استفاده کنید. در انتخاب سایز فونت هم دقت کنید. هدف خوانا و زیبا بودن متن اسـت پس از یک سایز فونت مناسب برای تایپ رزومه خود استفاده کنید.

 

از نوشتن کلمات آزاردهنده خود داری کنید

در رزومه کاری خود هرگز از کلمات و یا عبارات آزاردهنده‌اي مانند: “نژاد برتر”، “فعال و زرنگ”، “خاص” و … برای معرفی خود استفاده نکنید. مدیران ترجیح میدهند عبارات زیباتری را ببینند.

 

دلایل ترک شغل قبلی

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

بعضی از افراد تصور میکنند کـه اگر دلیل اخراج و یا ترک شغل قبلی خودرا توضیح دهند شانس بیشتری برای کسب شغل جدید خواهند داشت. اما این طرز فکر اشتباه اسـت. این مسائل هیچ ارتباطی با شغل جدیدی کـه برای آن تقاضای داده‌اید ندارد، پس مشکلات و مسائل مربوط بـه شرکت قبلی رابا خود بـه محل جدید منتقل نکنید. بعد ها اگر فرصت مناسبی پیش آمد دلایل ترک محل کار قبلی خودرا توضیح دهید.

 

معدل دوران تحصیل خودرا ننویسید

چگونه رزومه کاری بنویسیم؟ (نکات مهم برای نوشتن یک رزومه کامل)

دوران مدرسه تمام شده پس نوشتن معدل آن دوران ضرورتی ندارد. اگر تازه فارغ التحصیل شده‌اید و معدل شـما بالا بوده، نوشتن آن اشکالی ندارد اما اگر حداقل 3 سال ازآن زمان گذشته و معدل افتخارآمیزی هم نداشته‌اید نوشتن آن کار جالب و ضروری نیست.

 

عکس شخصی خود رابه رزومه پیوست نکنید

ممکن اسـت در آینده انجام اینکار نرمال و عادی باشد اما در حال حاضر انجام چنین کاری کمی عجیب و غیرعادی اسـت.