پارس ناز پورتال

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

چگونه پدر خوبی باشیم؟ 

چگونه پدر خوبی باشیم؟ در حال حاضر در چـه مرحله اي قرار داریم؟ پدر خوب نخستین قهرمان زندگی یک کودک می‌باشد. تا وقتی کودکان مـا بـه سن قانونی برسند وظیفه داریم انها را برای زندگی دراین دنیای رنگارنگ راهنمایی کنیم. وقتی بـه مقام پدر بودن برسیم حتماً و هرروز این سوال را از خود می پرسیم کـه: آیا پدر خوبی هستم؟ در ادامه مشخصات یک پدر خوب و نمونه رابه شـما میگوییم. با پارس ناز همراه باشید.

 

پدران خوب علایق فرزندان شان را دوست دارند

بهترین پدرها بـه علایق فرزندان شان علاقه و تمایلی حقیقی نشان می‌دهند. البته کـه تمامی پدرها بـه سرگرمی هاي مشترک خود و فرزندان شان علاقه نشان می‌دهند اما پدرهای خاص و فوق العاده بـه فرزندان شان این امکان را میدهند کـه علایق مخصوص بـه خودرا دنبال کنند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

چنین پدرهایی نه تنها بـه فرزندان شان اجازه می‌دهند کـه بـه دنبال تحقق رویاهای شان بروند، بلکه خودشان نیز بـه این رویاها و اهداف علاقه نشان میدهند. آن ها در اوقات فراغت شان بـه دنبال اطلاعاتی پیرامون سرگرمی ها و علایق فرزندان شان هستند.

 

گوش شنوای فرزندشان هستند

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

منظور از گوش دادن این نیست کـه وقتی بچه هاي شان با آن ها صحبت میکنند، آن ها فقط سر تکان می‌دهند و لبخند می‌زنند. یک پدر فوق العاده خوب، وقتی پسرش در حال تعریف داستانی بی سر و ته و شاخ و بال دادن بـه خیال پردازی هایش درباره کارتونی عجیب اسـت با ایجاد گفت‌وگویی خلاقانه و هدفمند در مورد موضوع مدنظر فرزندش بـه رشد خلاقیت او کمک میکند. 

 

توجه عمیق خودرا ابراز می دارند

پدرهای فوق العاده خوب، نه تنها بـه خانواده شان اهمیت میدهند، بلکه این توجه را نسبت بـه همه افراد و اشیای اطراف شان دارند. بهترین پدرها بـه ندرت پشتیبانی خودرا دریغ میکنند. آن ها توجه خودرا عمیقا ابراز می دارند. نشانه یک پدر فوق العاده این اسـت کـه تا می‌تواند نشان دهد کـه چقدر بـه فرزندش اهمیت می‌دهد.

 

بـه یافتن پاسخ سوال شان کمک می‌کنند

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

«اي بابا، چقدر سوال می پرسی» و این حرفی اسـت کـه هیچوقت از زبان پدران نمونه شنیده نمی‌شود. اگر بعنوان مثال پدری فرزندش رابه محل تعمیر ماشین ها ببرد و از مکانیک مهربان و با حصوله اي خواهش کند کـه بـه تمامی سوالات بچه پاسخ دهد با اینکار، یک پدر نمیتواند بـه تمام سوالات فرزندش پاسخ دهد، اما بـه او یاد می‌دهد کـه وقتی در مورد سوالات و ذهنیاتش مطمئن نبود، چطور بـه دنبال یافتن پاسخ بگردد.

 

امکان پرورش خلاقیت را به فرزندش می دهد

همان طوری‌كه پدری باید فرزندش رابه سمت دستیابی پاسخ بـه سوالاتش راهنمایی کند، او بایستی این امکان را هم بـه فرزندش بدهد کـه زمانی را در خیالاتش بگذراند. با زدن برچسب «افکار احمقانه» بـه بچه ها، فقط و فقط قوه تخیل و رویاپردازی آن ها را نابود می‌کنید، بـه طوری‌كه هرگز نمیتوان آنرا پرورش داد.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

از سوی دیگر، پدری کـه مقوا، قیچی، نوار و رنگ در اختیار فرزندش میگذارد، خواهد دید کـه او بطور شگفت آوری می‌تواند با همین چیزها چقدر توانایی هاي خودرا نشان دهد. پدرهای فوق العاده خوب، فرصت هاي بی پایانی را در اختیار فرزندان شان می گذارند تا کودکان بتوانند استعداد و ذهنیت خودرا پرورش دهند.

 

مطالب زیادی را برای فرزندشان می خوانند

با انجام چنین کاری، او الگوی مهمی برای مـا شد کـه مطالعه با اهداف گوناگون را جزو برنامه هاي زندگی روزمره مان قرار دهیم.

 

انها صبورند

پدران فوق العاده عالی، هیچ گاه بازرسی خودرا از دست نمیدهند. آن ها ممکن اسـت از درون در جوش و خروش و یا ناراحت و یا حتی در هراس باشند، اما پدرهای خیلی خوب هرگز نمی گذارند کـه فرزندان شان متوجه این موضوع شوند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

انها با آرامش و املا مدیریت شده با مشکلات برخورد می‌کنند و احساسات منفی را تا جاییکه میتوانند از خود دور میکنند زیرا میدانند کـه انتقال این احساسات بـه فرزندان انها باعث ترس و نگرانی انها می‌شود. پدرانی کـه اینچنین رفتاری دارند باعث فخر فرزندان شان بـه دوستان شان هستند.

 

انها از چیزهای بچگانه می گذرند

پدر شدن یعنی بخشی از خودرا از دست دادن ودر عوض چیزهای بیشتر دیگری رابه دست آوردن. وقتی پدر میشوید، دیگر نمیتوان تمام بعدازظهر روز تعطیل رابا زیرشلواری جلوی تلویزیون گذراند. اما بهترین پدرها میدانند کـه لذت هیچ تفریحی با ایستادن کنار تخت و تماشای فرزندشان کـه بـه آرامی خوابیده اسـت، برابری نمی‌کند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

حال بجای این‌کـه تا لنگ ظهر بخوابند، ترجیح میدهند کـه ساعت شش صبح بـه تفریح و ماهیگیری بروند. حال بجای گوش کردن بـه موزیک شاد رقص و آوازخوانی، کودک شان در صندلی عقب ماشین هستند. پدران خوب می‌دانند کـه رها کردن زندگی گذشته شان میتواند بـه رسیدن بـه چیزهای بزرگتر و بهتری بیانجامد.

 

هر وقت بـه انها نیاز اسـت، می‌توان آن ها را پیدا کرد

پدرهای فوق العاده خوب، تمامی امکانات شان را برای پشتیبانی از فرزندشان بکار میگیرند. پدری خسته از یک روز کاری بـه خانه بر می‌گردد و فرزندش باید با کسی فوتبال تمرین کند؟ مشکلی نیست.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

اگر رئیسش از او بخواهد کـه تا دیروقت اداره بماند، روزی کـه فرزندش مسابقه دارد، محال اسـت این اضافه کاری را بپذیرد. حتی اگر او بداند کـه رئیسش آن پرونده را فردا از او می‌خواهد، بازهم یک پدر فوق العاده فارغ از این‌کـه چـه پیش می‌آید، فرزندش را ناامید نمی‌کند.

 

عاشق این احساس پدرانه خود هستند

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

پول، اموال، ترفیع و یا … هیچ چیزی در دنیا نمیتواند بـه اندازه تربیت دختر و یا پسری کـه بعداً می‌توانید بـه او افتخار کنید، معنادار باشد. شاید یک مرد برای پدر خوب بودن نیاز باشد کـه خودرا تغییر دهد اما او با آغوشی باز از این تغییر استقبال میکند. بهترین پدرها از جوانی در انتظار پدر شدن بوده اند و خیلی ساده برای موقعیت مناسب این اتفاق بی نظیر انتظار کشیده اند.

 


 

و اما چگونه مسئولیت پذیری را به فرزندانمان آموزش دهیم؟

 

بعنوان یک پدر، یکی از مسئولیت هاي اصلی شـما در حیطه تربیت فرزند این اسـت کـه مطمئن شوید فرزندانتان برای زندگی در دنیای واقعی آماده هستند، و این‌کـه قرار اسـت بزرگسالان مسئولیت پذیری باشند. در دنیای امروزی اینکار بیش از هر زمان دیگری چالش بر انگیز اسـت اما مطمئناً غیر ممکن نیست. در حقیقت مهارت هاي زیادی در زندگی وجوددارد کـه می‌توانید بـه فرزندانتان آموزش دهید.

 

مهارت هاي مسیریابی را آموزش دهید

داشتن گواهینامۀ رانندگی بـه معنی داشتن مهارت هاي مسیریابی نیست. علاوه بر کمک بـه فرزندان در یادگیری مهارت رانندگی، یادشان بدهید کـه چگونه مسیریابی کنند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

لازم اسـت کـه طرز استفاده از GPS و همین طور نقشه، چگونگی مسیریابی در ساعات اوج ترافیک چـه در مسیرهای شهری و چـه در بزرگراه ها، و سایر مهارت هایي کـه در دوره هاي آموزش رانندگی نمی آموزند رابه فرزندانمان یاد بدهیم. البته لازم اسـت صبور بودن در ترافیک سنگین و مهارت هاي رانندگی تدافعی را هم یاد بگیرند.

 

انها را تشویق کنید کـه شغلی داشته باشند

فقط بخاطر این‌کـه فرزند نوجوان شـما در مدرسه عملکرد خوبی دارد دلیل نمی‌شود کـه آمادگی لازم برای نیروی کار را کسب کرده اسـت. مدرسه فقط مسائل رابه صورت علمی و تئوری بـه انها آموزش میدهد.

 

باید مطمئن شوید کـه آن ها میدانند چطور یک شغل را انتخاب و حفظ کنند

 

آن ها را تشویق کنید تا شغل هاي تابستانه و بعد از مدرسه داشته باشند تا مسئولیت شغلی کـه در قبالش بـه آن ها پول پرداخت می‌شود، چگونگی سر و کار داشتن با دیگران، چگونگی حل تعارضات، و چگونه مناسب رفتار کردن در هر موقعیتی را یادبگیرند.

 

بـه انها کمک کنید تا هیجانات شان را نظارت کنند

همه مـا لحظاتی را تجربه کرده ایم کـه با احساساتمان درگیر بوده ایم. این لحظه میتواند تعارضی در محل کار باشد، یا مسئلۀ رابطه، یا دیگر موقعیت هایي کـه نیازمند تدبیر مـا هستند. اما در طول زمان یاد می‌گیریم کـه چگونه قسمت اعظم امور را تحت نظارت در آوریم. این همان چیزی اسـت کـه تعداد زیادی از نوجوانان با آن درگیر هستند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

بـه انها یاد بدهید کـه چگونه بطور سالم با هیجاناتشان برخورد کنند، مثلا از طریق ورزش، موسیقی، هنر یا صنایع دستی. اینکار بـه تقویت صبر انها هم کمک میکند. حتی مربیان فردی ورزشکاران میگویند کـه نظارت هیجانات بسیار ضروری اسـت. هر چـه فرزندان بیشتر بتوانند نظارت خودرا حفظ کنند، در موقع سختی اعتماد بـه نفس آن ها و همین طور شـما بیشتر خواهد بود.

 

آن ها را در مدیریت کارهای خانه درگیر کنید

اگر فرزند نوجوان شـما اتاق نامرتبی دارد الزاماً بـه این معنی نیست کـه در آینده هم خانه دار شلخته اي خواهد بود. اما این علامت خوبی اسـت مبنی بر این‌کـه آن ها باید چیزهای زیادی در مورد مهارت هاي مدیریت کارهای خانه یاد بگیرند، چیزهایی مانند بودجه بندی، تمیزکاری، ملاقات هاي برنامه ریزی شده و موارد بیشتر.

 

در کیف پول تان را ببندید

هر موقع کـه فرزندتان پول میـــخواهد بـه او پول ندهید. هر چـه بیشتر بـه آن ها پول بدهید، آن ها کمتر یاد میگیرند. یکی از مهارت هاي زندگی برای هر شخصی این اسـت کـه یاد بگیرد امور مالی خودش را مدیریت کند. اگر فرزند نوجوان شـما کار میکند، وی را وادار کنید هر هفته بخشی از درآمدش را پس انداز کند و آنرا در حساب پس اندازش بگذارد.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

حتی بهتر ازآن، این‌کـه انها را تشویق کنید تا دریک برنامه پس انداز بازنشستگی سرمایه گذاری کنند. هرگز برای برنامه ریزی برای آینده خیلی دیر نیست. نه تنها اینکار مسئولیت امور مالی رابه آن ها یاد میدهد، بلکه مقداری پول نقد اضافه برای زمان نیازشان خواهند داشت.

 

عادت هاي سالم خوردن را در انها تشویق کنید

تعداد زیادی از نوجوانان امروزی عادت هاي سالم خوردن ندارند. تمام طول روز را بدون ورزش کردن با موبایلشان می‌نشینند و تغذیۀ مناسبی هم ندارند. فرقی نمی‌کند در خانه چـه غذایی درست میکنید، بـه محض این‌کـه نباشید بـه سراغ خوردن هله هوله ها میروند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

بـه قول یک مربی ورزش “فکر خوبی اسـت کـه یک نوبت بـه متخصص تغذیه مراجعه کنند تا رژیم غذایی سان را در مسیر درست قرار دهند و طرز تغذیۀ صحیحی کـه مناسب بدنشان اسـت رابه انها آموزش دهد.” نکتۀ مهم این اسـت کـه رژیم غذایی انها با نوع بدن نوجوانان و فعالیت هاي روزانه شان هماهنگ باشد.

 

بـه آن ها یاد بدهید کـه چگونه قدردان محیط اطراف شان باشند

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

نه تنها لازم اسـت کـه از خودمان مراقبت کنیم، بلکه باید در مورد محیط اطراف مان شفقت بـه خرج دهیم. برای این‌کـه بتوانید بـه فرزند نوجوانتان یاد بدهید کـه چگونه قدردان این دنیا باشند چندین راه وجوددارد. مثلا آن ها را وارد فعالیت داوطلبانه دریک مرکز خیریه یا مرکز نگه‌داری از حیوانات کنید. هیچ کس نمیداند.

 

تشویق شان کنید تا بـه خودشان اعتماد کنند

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

مدرسه بـه کودکان یاد می‌دهد کـه چگونه از قوانین پیروی کنند، اما چیزی در مورد مهارت هاي زندگی در دنیای واقعی بـه انها آموزش نمی‌دهد. شـما باید آموزش دهید و انها باید آموزش ببینند، هم چنین باید متفکران مستقلی شوند. بـه فرزندان نوجوانتان کمک کنید تا بـه خودشان و تصمیماتشان اعتماد کنند. مطمئناً تصمیمات غلط کمی خواهند گرفت.

 

بودجه بندی خانه را برای شان توضیح دهید

میتوانید تا جاییکه می‌توانید دربارۀ چگونگی بودجه بندی برای فرزندانتان توضیح دهید، اما در واقع تا زمانی کـه مهارت هاي بودجه بندی را عملاً نبینند در درک چگونگی انجام اینکار توسط خودشان، با مشکل مواجه می‌شوند.

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

درمورد هزینه هاي مختلف خانه با آن ها صحبت کنید، چیزهایی مثل قبوض برق و دیگر صنایع همگانی، هزینه هاي خوار و بار، و خرج خودرو، درآمد خانه و تمام جزئیات خرج و مخارجتان رابه انها نشان دهید.

 

یک کارت اعتباری بـه انها بدهید

چگونه پدر خوبی باشیم؟ (10 نکته برای اینکه بدانید: پدر نمونه ای هستید!)

بگذارید فرزندتان کارت اعتباری خودش را داشته باشد. بله درست خواندید. این یکی از بهترین راه ها برای آموزش مسئولیت پذیری مالی اسـت. اگر اعتبار کارت را تمام کرد و اعتباری باقی نگذاشت، بدهی اش را تسویه نکنید. بگذارید یاد بگیرد کـه چگونه بدهی اش را پرداخت کند و اعتبار کارتش را مسئولانه خرج کند. هر چـه زودتر در مورد مسئولیت کارت اعتباری یاد بگیرد برایش بهتر اسـت.

 

یک نمونه بارز برای فرزندتان تعیین کنید

اگر خودتان هیچ یک از موارد بالا را انجام نمی‌دهید چگونه میتوانید انتظار داشته باشید کـه فرزندتان در آینده یک بزرگسال مسئولیت پذیر شود؟ شـما بهترین الگو برای آن ها هستید، پس بهترین تلاشتان را دراین راستا بکنید. قبض ها رابه موقع پرداخت کنید. خانه را تمیز نگه دارید. هرروز سر کار بروید. وقتی کودکانتان الگوی خوبی مثل شـما داشته باشند در آینده شروع خوبی را پیش رو خواهند داشت.