پارس ناز پورتال

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

 

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ این سوال همه ی ماست داشتن دوست خوب یکی از لازمه هاي زندگی امروزی اسـت، دوستان خوب یاری دهنده یک دیگر هستند درد دل هاي هم را گوش می دهند و همیشه ودر هر زمینه اي بـه هم کمک می کنند اما همانگونه کـه می‌دانید دوست خوب تقریباً نایاب شده اسـت امروز نکاتی درباره پیدا کردن یک دوست خوب را بررسی می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

رفتار‌های طرف مقابل را کپی کنید

این راهبرد بـه انعکاس رفتاری موسوم اسـت. دراین روش مـا برای جلب دوستی و رفاقت دیگران رفتار‌ها و کنش‌هاي آن‌ها را تقلید می کنیم.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

دراین تکنیک هم چنین سعی می شود زبان بدن، ژست‌ها و حالات صورت طرف مقابل تقلید شود. این روش کـه بـه تاثیر آفتاب پرست نیز موسوم اسـت در ایجاد دوستی تسهیل بوجود می‌آورد.

 

به دیگران نزدیک شود

اگر میخواهید دوستی کسی را جلب کنید، باید سعی نمایید بیشتر در اطراف او باشید، زیرا انسان‌ها چهره‌هاي آشنا را بیشتر دوست دارند.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

دراین روش حتی اگر با طرف مقابل هم تعامل نداشته باشید بازهم بـه صرف مشاهده شدن باعث می شوید تا دوستی طرف مقابل بیشتر جلب شود.

 

از دیگران تعریف کنید

هر انچه کـه در خصوص طرف مقابل بر زبان می‌آورید او را تحت تاثیر قرار میدهد، اما تاثیر دیگری نیز دارد. دانشمندان دریافتند کـه اگر طرف مقابل خودرا باهوش و یا مهربان توصیف کنید، طرف مقابل نیز همین خصایص را در شـما تصور می کند.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

در نتیجه شخصیت شـما را آن گونه متصور می شود. در واقع هر انچه کـه در خصوص طرف مقابل بر زبان می‌آورید، بـه طور ناخودآگاه بـه صورت تعریف از خودتان درمی آید.

 

احساسات مثبت نشان دهید

انسان‌ها احساسات یک دیگر را درک میکنند. در واقع آن‌ها حتی اگر باهم صحبت نکنند بازهم بار منفی و یا مثبت احساس طرف مقابل را حس می کنند.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

لذا بهتر اسـت در هر صورت دارای احساس مثبت باشید تا طرف مقابل رابه سوی خود جلب نمایید. دوستی دیگران نسیب کسی میشود کـه احساسات مثبتی از خود نشان می دهد.

 

گرم و دوستانه رفتار کنید

اگر خودرا فردی گرم و اجتماعی و غیر رقابتی نشان دهید همه ی بـه سوی شـما جذب می شوند. از سوی دیگر باید نشان دهید فرد شایسته‌اي هستید، زیرا شایستگی در حوزه تحصیل و یا مسائل اقتصادی نیز دوستی شـما با دیگران را ارتقا می دهد.

 

هر از گاهی نقص‌ های خود را نشان دهید

انسان‌ها تمایلی بـه دوستی با افراد بی نقص ندارد. آن‌ها دوست دارند اشتباهات دیگران را ببینند، لذا هر از گاهی اشتباهات و ضعف‌هاي خودرا نشان دهید. نشان دهید کـه اصلا انسان کاملی نیستید بلکه بمانند دیگران شـما هم اشتباه می کنید.

 

بر ارزش‌ های مشترک تاکید کنید

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

انسان‌ها دوستی و تمایل بیشتری بـه دیگرانی کـه دارای ارزش‌هاي مشترک با آن‌ها هستند نشان میدهند. اگر میخواهید بـه دیگران بیشتر نزدیک شوید سعی کنید نشان دهید کـه در ابعاد مختلف زندگی دارای ارزش‌هاي مشترک با آن‌ها هستید.

 

هر از گاهی طرف مقابل را لمس کنید

طوری دیگران را لمس کنید کـه چندان جلب توجه نکند. مثلاً لمس دست‌ها و یا جا‌هاي غیر حساس اگر بـه شکل هوشمندانه‌اي صورت گیرد حسی از دوستی و رفاقت ایجاد میکند.

 

لبخند بزنید

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

مهم نیست ژست بدن شـما بـه چـه شکل باشد، زیرا در ابتدا این لبخند شماست کـه دوستی دیگران را جذب میکند. هر نوع لبخندی باعث ایجاد حس نزدیکی و رفاقت میشود و شـما را در خاطر طرف مقابل حک می کند.

 

دیگران را آنگونه ببینید که دوست دارند دیده شوند

دیگران تصوری در مورد خود دارند کـه مایلند طرف مقابل نیز آن‌ها رابا همان تصویر درک کند؛ لذا باید سعی کنید برداشت طرف مقابل از خودش را ببینید و نشان دهید کـه شـما هم همان برداشت را از شخصیت او دارا هستید.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

در واقع طرف مقال شـما تعریف دقیقی از خود دارد کـه مایل اسـت شـما هم همان تعریف را از هویتش داشته باشید، زیرا دراین صورت فرد احساس می کند در هر صورت درک شده اسـت و همین حس یکی از عوامل جذب و ارتقا دوستی اسـت.

 

کمی از راز‌های خود را به طرف مقابل بگویید

یکی از بهترین روش‌ها برای تقویت دوستی برملا کردن عده اي از راز‌هاي زندگی برای طرف مقابل اسـت. در واقع تعاملات و دوستی کـه در آن مسائل خصوصی بـه اشتراک گذاشته شود دوام بیشتری خواهد داشت. این موضوع باعث ایجاد حس نزدیکی بین دو فرد می شود.

 

راز دار باشید

داشتن اعتماد بـه دیگران یکی از فاکتور‌هاي مهم دوستی اسـت و رازداری نیز یکی از اصلی‌ترین روش‌هاي جلب اعتماد دیگران اسـت؛ لذا بطرف مقابل نشان دهید کـه رازدار بوده و با این روش دوستی او را بیشتر جلب کنید. بـه طور کلی نشان دهید کـه صادق و قابل اتکا هستید.

 

شوخ طبع باشید

داشتن حس شوخ طبعی در هر نوع رابطه و دوستی تاثیر مثبتی بجای میگذارد. در واقع کمی چاشنی شوخ طبعی در نخستین برخورد حس دوستی بین دو طرف را تقویت میکند.

 

بگذارید دیگران در مورد خودشان صحبت کنند

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

صحبت کردن در مورد خود بـه اندازه خوردن غذا و یا پول در آوردن لذت بخش اسـت. انسان‌ها ذاتا دوست دارند در مورد خود صحبت کرده و احساسات و عقاید خود رابه اشتراک بگذارند، دراین صورت بـه صحبت‌هاي آن‌ها گوش دهید تا آن‌ها نیز از دوستی با شـما لذت ببرند.

 

کمی آسیب پذیر باشید

باید مقداری از لحاظ عاطفی باز باشید، اما این باز بودن مستلزم مقداری آسیب پذیری اسـت. با این وجود همین مقدار کم آسیب پذیری شـما را فردی احساسی نشان می دهد و باعث جلب دوستی دیگران می گردد.

 

رفتارتان دوستانه باشد

روانشناسان در خصوص پدیده‌اي بـه نام واکنش متقابل دوستی صحبت می کنند. این پدیده بر آن اسـت کـه اگر فکر کنیم کسی مـا را دوست دارد مـا هم او را دوست داریم.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

سعی کنید با رفتار کردن مانند دیگران نشان دهید آن‌ها را دوست و قبول شان دارید. دراین صورت طرف مقابل هم شـما را دوست خواهد داشت. کافی اسـت نشان دهید کـه طرف مقابل را دوست دارید با همین یک کار طرف مقابل نیز دوستی خود رابه شـما نشان خواهد داد.

 


 

اما این رفتارها باعث فراری دادن دوستان می شوند

واقعیت این اسـت کـه دوست داشتن یا دوست نداشتن آدم‌ها در عرض چند ثانیه روی می دهد؛ دراین ثانیه‌هاي طلایی کـه کسی را برای نخستین بار ملاقات میکنید یا در دنیای مجازی میبینید ممکن اسـت از او خوشتان بیاید یا برعکس، از او روی‌گردان شوید. این حس بـه رفتار، حرف زدن یا حتی لباس، بوی لباس و بوی بدن طرف مقابل بستگی دارد.

 

رفتار کردن به گونه‌ ای که از کسی خوشتان نمی‌آید

روانشناسان اصطلاحی دارند بـه نام «دوست داشتن متقابل» بـه این معنی کـه وقتی متوجه شویم کسی مـا را دوست دارد، مـا هم در مقابل او را دوست خواهیم داشت. درسال ۲۰۰۹ میلادی، محققان دانشگاه واترلو و دانشگاه مانیتوبا متوجه شدند وقتی انتظار داریم کسی مـا را دوست داشته باشد، سعی میکنیم با او گرم‌تر و مهربان‌تر رفتار کنیم.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

با این ترفند شانس دوست داشته شدن از طرف آن شخص را افزایش میدهیم. بنابر این، زمانی کـه مطمئن نیستید طرف مقابل چـه احساسی بشما دارد فقط کافیست با او خوش رفتاری کنید تا همین واکنش را از او دریافت کنید.

 

به اشتراک گذاشتن عکس‌ های زیاد در شبکه‌ های اجتماعی

اشتراک‌گذاری عکس‌هاي زیاد در فیس‌بوک و دیگر شبکه‌هاي اجتماعی بـه روابط افراد در زندگی واقعی آسیب جدی وارد می کند. دلیلش هم این اسـت کـه بـه غیر از تعداد اندکی از نزدیکان بقیه افراد ارتباطی با این عکس‌ها برقرار نمیکنند و همرسانی پیوسته و همیشگی عکس برای آن ها نه تنها جذاب نیست کـه آزاردهنده هم بنظر میرسد.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

پزشک دیوید هاگتون دراین رابطه گفته: دوستان از عکس‌هاي خانوادگی فرد و اعضای خانواده از عکسهای دوستان او خوششان نمی آید و برایشان جالب نیست. بهمین خاطر بسیار مهم اسـت زمانی کـه قصد بـه اشتراک‌گذاری آلبوم عکس جدیدی را دارید بـه تبعات آن فکر کنید. همرسانی بیش از معمول عکس در شبکه‌هاي اجتماعی مسبب اصلی خراب شدن رابطه‌هاي واقعی زندگی شـما هستند!

 

فاش کردن اطلاعات کاملا خصوصی و شخصی در همان روزهای اول دوستی و رابطه

 

بـه طور کلی مردم وقتی بـه مرحله اعتماد و خاطرجمعی از هم می رسند بیشتر هم دیگر را دوست دارند. صحبت کردن در مورد خود و فاش کردن مسایل فردی هم می تواند چهره جدید و مثبتی بـه دوستی‌ها ببخشد. اما برخی روانشناسان بر این باور هستند کسانی کـه در همان ساعات و روزهای اولیه دوستی در مورد مسایل خصوصی زندگی خود و خانواده‌شان حرف می زنند در واقع در حال خراب کردن رابطه خود هستند.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

این افراد بدون این‌کـه بدانند با حرف‌هاي اضافه‌اي کـه بیان میکنند از میزان جذابیت خود برای طرف مقابل می‌کاهند. نه خیلی محتاط و محافظه‌کار باشید نه خیلی شفاف. لازم نیست تمام زیر و بم زندگی‌تان را در همان ابتدای دوستی مطرح کنید. لازم نیست در مورد زندگی خصوصی خواهر یا برادر خود بـه دوست جدیدتان توضیح دهید. برای حرف زدن بهتر اسـت سراغ علاقه‌مندی‌هاي شخصی خود بروید.

 

سوال پرسیدن از دیگران بدون بیان کلمه‌ ای در مورد زندگی خود

 

حتماً شـما هم در زندگی با افرادی مواجه شده‌اید کـه در مورد همه ی چیز زندگی شـما سوال می‌پرسند اما حتی یک کلمه در مورد زندگی خود حرف نمیزنند! برای یک دوستی سالم باید همه ی چیز دو طرفه باشد. دریک تحقیق علمی از تعدادی شرکت کننده کـه هیچ شناختی از هم نداشتند تقاضای شد تا بـه مدت ۱۲ دقیقه برای طرف مقابل در مورد خود صحبت کنند در حالی‌کـه یکی از طرفین فقط شنونده باشد.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

هم چنین گروهی هم بـه طور چرخشی باهم صحبت میکردند. نتیجه نشان داد آنهایی کـه بـه صورت چرخشی در مورد خود صحبت کرده بودند «یعنی هردو طرف جزئیاتی در مورد زندگی‌شان مطرح کرده بودند» علاقه بیشتری بینشان بـه وجود آمده اسـت. یعنی برای ایجاد اعتماد و علاقه دریک رابطه باید هردو طرف بـه یک اندازه در تعامل و رفت و آمد شریک باشند.

 

منتشر کردن عکس‌ های بسیار نزدیک در پروفایل شبکه‌ های اجتماعی

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

اگر عکس پروفایل شـما یک تصویر بسیار بزرگ و نزدیک از صورتتان اسـت همین هم اکنون آنرا عوض کنید. سعی کنید عکس هایي از خود بـه اشتراک بگذارید کـه از فاصله حدود ۴۵ سانتی‌متری از چهره‌تان گرفته شده باشد.

 

پنهان کردن احساسات

محققان و روانشناسان زیادی بر این باور هستند کـه با نمایش احساسات واقعی خود، مردم بیشتر شـما را دوست خواهند داشت. احساسات و هیجانات واقعی خودرا نشان دهید و از بروز آن هراس نداشته باشید. بـه‌ دنبال تحقیقاتی کـه درسال ۲۰۱۶ میلادی دراین زمینه ودر دانشگاه اورگان صورت گرفت، برای شرکت کننده‌ها دو صحنه احساسی از دو فیلم نمایش داده شد تا واکنش تماشاگرها سنجیده شود.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

عده اي از افراد احساسات واقعی خودرا نشان دادند و برخی دیگر آنرا سرکوب کردند. محققان با بررسی رفتارهایِ دیگر این دو گروه ثابت کردند کسانی کـه احساسات واقعی خودرا پنهان نکرده بودند بیشتر از بقیه دوست‌داشتنی و مورد قبول دیگران بودند. نتیجه این مطالعه علمی ثابت کرد مردم اصولا بر اساس رفتارهای هم دیگر باهم تعامل دارند.

 

بیش از حد خوب بودن

شاید تصور کنید کـه هر چقدر خوب و مهربان باشید مردم بیشتر از شـما خوششان خواهد آمد. اما علم نظر دیگری دارد. در تحقیقی در دانشگاه واشنگتن کـه با همکاری موسسه تحقیقاتی دیزرت برگزار شد، از شرکت‌کننده‌ها تقاضای شد تا هر نفر بـه همراه ۴ نفر دیگر تقلب یک بازی کامپیوتری انجام دهند کـه توسط محققان دستکاری شده بود. بـه این صورت کـه:

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

هر شرکت‌کننده دریک گروه ۵ نفره حضور داشت اما دیگر هم‌گروهی‌هاي خودرا نمی دید. بـه هر کدام از آن ها این فرصت داده شده بود تا در نوبت خود حق ادامه دادن یا بازگشت «از تمام بازی یا بخشی ازآن» را داشته باشند. چندین انگیزه و محرک برای افزایش دارایی‌هاي هر بازیکن هم وجود نداشت اما واضح و شفاف نبود.

 

«بـه شرکت‌کننده‌ ها کـه دانشجویان همان دانشگاه بودند گفته شده بود در پایان هر نیمه‌سال با قرعه‌ کشی بـه آن ها جوایزی اهدا خواهد شد کـه می توانند انها رابه کوپن‌ هاي خریدنی سلف سرویس دانشگاه تبدیل کنند»

 

دراین بازی عده اي از شرکت‌کننده‌هاي غیرواقعی از گرفتن امتیازات بیشتر خودداری کردند ودر نتیجه ووچر کمتری بدست آوردند. اما نتیجه امر این شد کـه بقیه اعضای گروه از این‌کـه این انسانِ غیرخودخواه در تیم آن ها باشد ناراضی بودند!!! در چندین تحقیق دیگر هم ثابت شده کـه در کار گروهی آنهایی کـه زیادی خوب و نوع‌دوست هستند از نظر دیگر اعضای گروه بد و دوست نداشتنی بـه حساب می آیند.

 

انتقاد از خود برای جلب نظر دیگران

عده اي از مردم سعی میکنند با انتقاد از خود و نکوهش رفتارهای اشتباهشان رضایت اطرافیان یا مدیران خودرا جلب کنند. این رفتار را می توان نوعی لاف زدن فروتنانه تفسیر کرد کـه چندان خوشایند نیست.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

باید بدانید اغلب کارفرماها ترجیح می دهند کسانی را استخدام کنند کـه صادق هستند و بـه مهارت‌هاي خود ایمان دارند و از کسانی کـه مثلاً می گویند: «مـن این ایراد را دارم کـه نمیتوانم همیشه منظم باشم» یا «مـن در برخی شرایط بیش از حد احساسات نشان می دهم» استقبال نمی کنند.

 

بیش از حد عصبی بودن

هرگز اجازه ندهید کسی بوی عرق شـما را متوجه شود. دانشمندان ثابت کرده‌اند بوی عرقِ افراد خشمگین بـه طور ناخودآگاه روی قضاوت دیگران در مورد آن ها تاثیر میگذارد. درسال ۲۰۱۳ میلادی محققان در مرکز حس‌هاي شیمیایی مونِل از شرکت‌کننده‌ها تقاضای کردند تا بـه تماشای فیلم زنان در موقعیت‌هاي معمولی زندگی بنشینند، از کار در شرکت گرفته تا نگه داری از بچه‌ها.

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

در زمان تماشای ویدئو سه نوع بوی عرق انسان برای آن ها منتشر میشد: بوی عرق ناشی از فعالیت‌هاي ورزشی، عرق ناشی از قرارگیری در موقعیت‌هاي پراسترس و عرق استرسی کـه با مام یا اسپری معطر کننده پوشید شده بود. از شرکت‌کننده‌ها تقاضای شد تا بـه میزان مهارت، اعتمادبه‌نفس و صداقت زنان رای بدهند.

 

نتیجه نشان داد کـه رای همه ی شرکت‌کننده‌ها در زمانی کـه بوی عرق ناشی از استرس بـه مشامشان خورده کمتر از دیگر موقعیت‌ها بوده اسـت. اما در زمانی کـه بوی مخلوط عرق و مام «یا اسپری» را استشمام کرده‌اند، میزان رای‌هاي مثبتشان بیشتر بوده اسـت.

 

نخندیدن

چگونه یک دوست خوب پیدا کنیم؟ | راهکارهای ساده برای جذب دیگران

سعی کنید در جمع‌ هایي کـه حضور دارید یک لبخند کوچک و محو گوشه لب‌ هایتان داشته باشید. محققان دانشگاه استنفورد و اِسِن ثابت کرده‌اند کـه وقتی در نخستین برخورد با غریبه‌ ها لبخند بـه لب دارید برای مدت زمان طولانی‌تری در ذهن و یاد انها باقی خواهید ماند. لبخند انرژی مثبتی بـه مخاطب تلقین می کند و حس خوبی برای تعامل ایجاد می کند.