پارس ناز پورتال

قاصدک 24

درباره چگونگی و فواید ورزش بیکرام یوگا

درباره چگونگی و فواید ورزش بیکرام یوگا

درباره چگونگی و فواید ورزش بیکرام یوگا 

شاخصه اصلی ورزش بیکرام یوگا فعالیت در دمای بالای 60 درجه سانتی گراد است که باعث تعریق بیش از اندازه افراد می شود. سبک یوگای بیکرام یکی از روش های متنوع در انجام تمرینات فیزیکی یوگاست. بیکرام یوگا توسط آقای بیکرام عرضه شده است. یوگای داغ ۲۶ آسانا ست که میبایست در هوای گرم و با رطوبت بالا انجام شود. مدت زمان کلاس های یوگای سبک بیکرام , کوتاه تر از کلاس های معمولی یوگاست.

 

آقای بیکرام مبدع این سبک، توالی حرکات خود را با ساختن موسیقی مقایسه می کند و عقیده دارد اگر چه تعداد نت های موسیقی محدودند اما با ترکیب کردن آنها به شکل های گوناگون , موسیقی های مختلفی ایجاد می شود. بر همین اساس سبک یوگای بیکرام نیز منحصر به فرد می باشد.

 

فواید بیکرام یوگا:

گرمای محیط باعث رها شدن استرس ها و گرفتگی ها شده و بدن و ذهن را رها میکند.

 

ذهن در هوای گرم بیشتر با بدن همراه است و گرمای مرطوب مثل سونا به خودی خود حالتی از افزایش آگاهی دارد.

 

بدن در گرما و رطوبت بیشتر و بهتر آساناها و حالات کششی را انجام میدهد.

 

هرچه تعریق بیشتر است، سم زدایی نیز بهترانجام می شود.

 

حرکات طوری انتخاب شده اند که علاوه بر تاثیر روی عضلات، اندام های درونی را نیز ماساژ داده و تقویت کنند.

 

 به گزارش پارس ناز انجام دادن تمرینات یوگا در این دما منجر به تعریق و افزایش دمای بدن و در نتیجه انعطاف پذیری بیشتر بدن می شود.در این نوع یوگا ۲۶ آسانا در ۹۰ دقیقه به صورت به هم پیوسته انجام می گیرد.بیکرام چودری سالانه بیش از ۲۰۰ مربی یوگا تربیت می کند.