پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش ژست های عکاسی

 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از ژست عکاسی دخترانه را مرور می‌کنیم. میخواهید یک عکس خاص داشته باشید؟ می‌خواهید عکس تان را قاب کنید، پوستر و یا این کـه در شبکه هاي اجتماعی بـه اشتراک بگذارید؟ خیلی هم خوب اسـت، اما قبل ازآن باید ژست گرفتن صحیح را بلد باشید تا عکس خوبی بگیرید، در ادامه انواع ژست هاي زیبای ایرانی رابه همراه هم مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

اگر شـما از یک سوژه بخواهید تا در جلوی یک پس زمینه زیبا بایستد و برای شـما ژست بگیرد، شـما بطور کلی با دو مشکل روبه‌رو می‌شوید «خب، احتمالا خیلی بیشتر از دو مشکل وجود خواهد داشت، اما این دو مورد مشکلات بزرگ هستند»: 1- یک ژست خشک و مصنوعی و 2- قرار گرفتن مستقیم هردو شانه روبروی شـما.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

یک ژست خشک و مصنوعی باعث ایجاد عکسی با ظاهر غیر حرفه اي میشود و یک ژست ایستاده مستقیم کـه هردو شانه رابه طور مساوی نشان می‌دهد باعث میشود سوژه شـما پهن و عریض بنظر برسد، این ظاهری نیست کـه اکثر مـا بـه دنبال آن هستیم. اگر شـما یک مدل نباشید، مدیریت تصاویر ایستاده دشوار اسـت.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

عکس گرفتن حرفه ای با ژست های متنوع

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

بهمین دلیل اسـت کـه مـن اغلب در حالت نشسته، تکیه داده بـه چیزی، یا حتی دراز کشیده از دختران عکس می‌گیرم. تمام این فعالیت ها باعث میشوند کـه سوژه شـما وزن خود رابه یک موقعیت طبیعی تر و تحسین برانگیزتر از حالت ایستاده مستقیم در مقابل دوربین تغییر دهد. در این جا چند مثال ارائه شده اسـت:

 

وقتی شـما از سوژه خود می‌خواهید بنشیند، درحالیکه شـما ایستاده اید، باعث می‌شود کـه او رو بـه بالا بشما نگاه کند. این باعث میشود کـه چشم هاي او بزرگ‌تر و صورتش باریک تر بنظر برسند «و چـه کسی این را دوست ندارد؟». فقط مطمئن شوید کـه او چانه اش را نسبتا پایین نگه دارد، بنابر این او با چشمهایش رو بـه بالا بشما نگاه میکند بجای این کـه کل صورتش را رو بـه بالا کج کند.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست دخترانه برای عکاسی با دوربین

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست تک نفره برای عکاسی با دوربین و موبایل

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

شـما هم چنین می‌توانید دولا شوید تا از یک سوژه نشسته هم سطح با چشمهایش عکس بگیرید. دختران طبق معمول بسیار انعطاف پذیر هستند، بنابر این شـما می‌توانید از آن ها بخواهید برای رسیدن بـه یک عکس زیبا و ریلکس، چهارزانو بنشینند. همیشه وقتی از سوژه در حال نشستن عکس میگیرید، از او بخواهید پاهایش رابه سمت بدنش جمع کند.

 

اگر او با پاهای آزاد در مقابل خود بنشیند، پاهای او کمی نزدیک تر از بقیه بدنش بـه دوربین خواهند بود، کـه باعث می‌شود واقعا بزرگ بنظر برسند. اما اگر زانوهای خودرا بالا بکشد و آرنج هاي خودرا دور آن ها حلقه کند، تصویر بسیار بهتری ارائه خواهد کرد. بعنوان یک ژست آسان دیگر بـه سوژه خود بگویید کـه برعکس روی یک صندلی بنشیند.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست برای عکاسی با موبایل

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عاشقانه برای عکاسی

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

او می‌تواند بازوهای خودرا در بالای صندلی قرار دهد، کـه مشکل این کـه با دستانش چـه کار کند را حل می‌کند «چون دخترها طبق معمول در حالتی کـه دست هایشان در جیبشان باشد خوب بنظر نمیرسند». در این جا یک مثال مشابه وجوددارد، با این تفاوت کـه اینبار سوژه ایستاده اسـت، نه نشسته. با این حال بازوهایش را بر روی یک میله در مقابل خود قرار داده اسـت.

 

علاوه بر این، او کمی بـه میله تکیه داده اسـت، کـه باعث می‌شود خشک و مصنوعی بنظر نرسد. شـما متوجه خواهید شد کـه مـن هنگام عکاسی از او کمی پایین تر از سطح چشمانش ایستاده بودم – اینکار در مورد دخترها و خانم هاي جوان خوب جواب می‌دهد، اما برای خانم هایي «مثل مـن» کـه ممکن اسـت در مورد غبغب خود نگران باشند، بهترین ژست نخواهد بود.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عکاسی زیبا دخترانه

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

آموزش ژست عکاسی دخترانه

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

همانگونه کـه قبلا اشاره کردم، شـما هرگز نمیخواهید از دختری کـه دست بـه سینه مستقیم مقابل شـما ایستاده اسـت عکس بگیرید – این میتواند یک ژست عالی برای پسرها باشد چون این ژست نسبتا مردانه اسـت، کـه دقیقا بهمین دلیل اسـت کـه شـما نمی‌خواهید ازآن برای دخترها استفاده کنید. در عوض، از پهلو «بغل» از او عکس بگیرید.

 

از او بخواهید تا سر خودرا کمی بچرخاند و بشما نگاه کند. اگر بازوهای او روی هم قرار گرفته اند، بجای زیر بغل باید بـه نزدیک چانه اش منتهی شوند. در این جا نمونه ژست دیگری ارائه شده کـه از سوژه خود بخواهید جهت پشتیبانی کمی بـه یک شیء تکیه دهد. بـه او بگویید سرش رابه سمت دیواری کـه در مقابلش نشسته کج کند تا ژستش طبیعی بنظر برسد.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

نمونه ژست عکاسی دخترانه

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عکاسی برای پروفایل

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

یک ژست بسیار زیبای دیگر برای دخترها، بـه خصوص دختران دبیرستانی، این اسـت کـه بـه پهلو روی زمین دراز بکشند، و سر خودرا با یک دست بالا نگه دارند. این ژست برای عکس هاي تمام قد کارساز اسـت، بـه خصوص وقتی کـه شـما یک پس زمینه واقعا خوب داشته باشید. این ژست بـه خصوص برای تصاویر سر و شانه کارساز اسـت.

 

مطمئن شوید کـه شـما نیز بر روی زمین نشسته اید – دوربین شـما باید دقیقا هم سطح چشم سوژه باشد. برای بـه دست آوردن ظاهر بهتر، از او بخواهید تا دست خودرا زیر سرش قرار دهد، نه گونه اش. در این جا گزینه دیگری برای یک ژست دراز کشیده روی زمین وجوددارد. اگر سوژه شـما در واقع روی زمین اسـت، شـما نیز باید روی زمین باشید.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عکاسی دخترانه برای اینستاگرام

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

یک میز پیک نیک عکاسی از این ژست را کمی آسان تر می‌کند. بـه یاد داشته باشید کـه در هر پوزیشن «موقعیت» تصاویر تمام قد، نیم قد، و کلوزآپ بگیرید. بازهم، در مورد این کـه دستها چطور صورت را پشتیبانی می‌کنند، مراقب باشید – شـما نمیخواهید کـه دستان او گونه هایش را پهن کند، بنابر این زیر چانه انتخاب خوبی اسـت.

 

اگر سوژه شـما مو هاي بلند داشته باشد، این یک ژست واقعا جالب و مسحور کننده اسـت کـه بـه خوبی جواب میدهد. شـما بـه یک چارپایه یا نردبان بلند برای گرفتن این عکس نیاز دارید. جارپایه خودرا خارج از کادر بالای سر او تنظیم کنید، ازآن بالا بروید، و بـه آن تکیه دهید تا دوربین شـما مستقیما بالای چشم هاي او قرار گیرد.

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ایده برای ژست عکاسی دخترانه

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست هاي عکاسی حرفه اي

ژست عکاسی دخترانه ایرانی + آموزش تصویری ژست های عکاسی حرفه ای

اگر شـما کار ژست دهی بـه سوژه خود رابه خوبی انجام دهید او از این کـه از او عکس گرفته میشود احساس اسانی بیشتری خواهد کرد و هر دوی شـما لذت خواهید برد. در حالیکه عکس می‌گیرید دائماً حرف بزنید سوال بپرسید و داستان بگویید. وقتی کـه سوژه شـما شروع بـه خندیدن یا ژست گیریهای فی البداهه می‌کند برای گرفتن عکس فوری آماده باشید.