پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

میلاد مسعود و مبارک قمر بني هاشم حضرت عباس بن علي (ع) مبارک باد. کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) را در این مطلب مشاهده خواهید کرد.

 

میلاد مسعود اباالفضل جوان است
هنگام شادی و سرور شیعیانست

از دامن ام البنین ماهی عیان است
کز روی وی شرمنده ماه آسمانست

 

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

تصاویر ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال میلاد حضرت عباس(ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)

کارت پستال های زیبا از ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)