پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کارکرد مغز شبیه به چراغ راهنمایی است

کارکرد مغز شبیه به چراغ راهنمایی است

کارکرد مغز شبیه به چراغ راهنمایی است

تحقیقات اخیر دانشمندان به این نتیجه رسیده است که عملکرد مغز انسان چیزی شبیه به چراغ راهنمایی و رانندگی است. یک گروه بین‌المللی از متخصصان نقش پنج بخش مختلف کورتکس (قشر) جلویی مغز را در تصمیم‌گیری برای حرکت شناسایی کردند. این پنج بخش عملکردی شبیه به چراغ راهنمایی دارند.

 

نحوه واکنش مغز نسبت به یک محرک خارجی تا حد زیادی به تعادل بین برانگیختگی و بازدارندگی کورتکس جلویی مغز بستگی دارد. اتصالات سیناپسی کورتکس جلویی مغز در خصوص واکنش حرکتی نسبت به محرک خارجی به‌طور آگاهانه تصمیم‌گیری می‌کند.

 

متخصصان در این تحقیقات از موش‌های تربیت شده تراریخته استفاده کردند و عملکرد مغز را در دو نوع فعالیت توقف واکنشی و توقف غیرواکنشی بررسی کردند. در فعالیت اول موش‌ها در واکنش نسبت به یک عامل خارجی متوقف می‌شوند؛ اما در فعالیت دوم به دلیل انگیزه‌های درونی از فعالیت باز می‌ایستند. برای بررسی نحوه تاثیرگذاری بخش‌های مختلف

 

کورتکس جلویی مغز هربار یکی از این بخش‌ها را در مغز موش‌ها غیرفعال کرده و عملکردهای واکنشی و غیرواکنشی آن‌ها را بررسی کردند.در نتیجه این آزمایشات مشخص شد پنج بخش مختلف کورتکس جلویی مغز عملکردی شبیه به چراغ راهنمایی دارند. تعدادی از این بخش‌ها مسئولیت واکنش‌های بازدارنده و تعدادی دیگر مسئولیت واکنش‌های برانگیختگی و حرکتی را بر عهده دارند.

 

 به گزارش پارس ناز نتایج تحقیقات زمینه ساز تشخیص و درمان اختلالات کنترل برانگیختگی مانند اختلال اضطرابی است.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Current Biologies منتشر شده است.