پارس ناز پورتال

کار زشت و زننده بهنوش بختیاری با کودک بیمار

مجموعه : اخبار سینما
کار زشت و زننده بهنوش بختیاری با کودک بیمار

کار زشت و زننده بهنوش بختیاری با کودک بیمار 

اقدام زشت و زننده بهنوش بختیاری با کودکان بیمار که تصویر هاي یادگاری آن را در اینستاگرام به اشتراک میگذارد خشم بسیاری را برانگیخته هست. کار زشت بهنوش بختیاری با یک طفل بیمار و سلفی حاشیه ساز بهنوش بختیاری با یک طفل بیمار را در ادامه مشاهده نمایید.

 

سلفی بهنوش بختیاری با طفل بیمار دردسر ساز شده هست و واکنش هاي متفاوتی را در پی داشته هست.پژمان راهبر , یکی از نویسنده هاي ورزشی کشورمون این سلفی را «سلفی داغون» سال گذاشته هست .

کار زشت و زننده بهنوش بختیاری با کودک بیمار