پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس 

کریس رونالدو و سه فرزندش در منزل فوق لوکسشان این روزها حسابی خوشحال میباشند, نامزد رونالدو نیز فرزندِ چهارم را حامله هست. در ادامه آخرین عکس هايِ رونالدو که در اینستاگرام به اشتراک گذاشته هست را با هم می‌بینیم.

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

ورزش و تمرین به همراه فرزند

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

خودرو سوپر لوکس رونالدو

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

بازگشت از مسابقه

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

ناهار خانوادگی

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

منزل لوکس رونالدو،تصویر فرزندان رونالدو،دوقلوهای رونالدو،پسرهای رونالدو،خانواده کریس رونالدو

کریس رونالدو و سه فرزندش در خانه سوپر لوکس

در کنار هم تیمی هاي کهکشانی