پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

تقریبا تمام کشورهایی که در دنیا می شناسیم دارای یک نیروی دفاعی مسلح فعال هستند که در مواقع لزوم آماده بکارگیری اند و سخت می شود باور کرد که کشورهایی باشند که نیروی دفاعی مسلح ندارند. در این مطلب با پارس ناز همراه باشید تا با این کشورها آشنا شویم.

 

اکثر کشورها دارای نیروی نظامی بوده و قادر به استقرار و صف آرایی سربازان هستند تا در هر زمان آماده محافظت از کشورشان باشند. چین٬ بزرگترین و شاخص ترین ارتش دنیاست که حدود یک میلیون و ششصد هزار پیاده نظام دارد. این در حالیست که برخی کشورها در مجموع هیچ نیروی نظامی ندارند.

 

در این گزارش با ۱۰ کشوری آشنا می شویم که اساسا نیروهای مسلح ندارند. در مورد هریک از آنها به “چرا”یی قضیه هم اشاره می کنیم؛ برخی از آنها به دلیل تاریخچه آن کشور بوده و برخی دیگر به خاطر موقعیت مکانی آنهاست. در حالی که بسیاری از ما معتقدیم به دلیل خطرات احتمالی دشمنان خارجی، وجود نیروهای نظامی یک ضرورت است٬ کشورهایی هم وجود دارند که هیچ نیاز و لزومی به داشتن آن نمی بینند.

 

اما در بسیاری از حالت ها٬ نوعی برنامه پشتیبانی هم برای زمانی طرح ریزی شده که کشور مورد حمله قرار می گیرد یا در آن اعلام جنگ می شود.

 

بنا به این گزارش،‎ ژاپن در این لیست قرار نمی گیرد چون نیروی نظامی دارد ولی بر طبق بند ۲ قانون اساسی این کشور به طور رسمی در درون مرزش نیروی نظامی نداشته و این نیروهای دفاعی برای دفاع از مرزهای ملّی هستند که تنها می توانند در بیرون از ژاپن برای مأموریتهای حافظ صلح رزم آرایی کنند.

 

1. جزایر مارشال

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

از زمان شکل گیری این کشور تنها نیروی نظامی در آن واحد پلیس بود که برای امنیت داخلی آن کشور کاربرد داشته و یک واحد نظارت دریایی هم دارد. بخش بازرسی پلیس دریاییِ آن را هم افراد نظامی کمی می چرخانند و یک کشتی کوچک برای گشت اقیانوسی به نام Lomor دارد. دفاع از این کشور بر عهده ایالات متحده است.

 

2. شهر واتیکان

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

واتیکان دارای یک مرکز پلیس برای حفاظت داخلی است. گارد سوئیسی آن هم یک واحد وابسته به حوزه “سریر مقدس” است٬ نه منطقه شهری واتیکان.

 

براساس قوانین این جمهوری ایتالیایی٬ هیچ نیروی دفاعی در آن وجود ندارد٬ چرا که ممکن است باعث نقض بی طرفی واتیکان شود٬ با این همه به طور غیر رسمی نیروی نظامی ایتالیا از شهر واتیکان محافظت می کند. گارد‌ سلطنتی و گارد مجلل آن هم در سال ۱۹۷۰ ملغی شد.

 

3. پالائو

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

از زمان تأسیس این کشور٬ تنها نیروهای مجاز در آن نیروی پلیس بوده که شامل یک واحد نظارت دریایی ۳۰ نفره از مردان برای امنیت داخلی است. نظارت دریایی مجهز به سلاح بوده و دارای یک کشتی کوچک گشت اقیانوسی به نام President H.I.Remeliik است. کمک دفاعی به این کشور از سوی ایالات متحده و تحت معاهده ارتباط آزاد صورت می گیرد.

 

4. لیختنشتاین

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

لیختنشتاین نیروی مسلح خود را در سال ۱۸۶۸ ملغی کرد چرا که چنین برآورد شد که برای آن هزینه زیادی باید بپردازد. نیروی مسلح تنها در زمان جنگ مجاز به دخالت است٬ با این حال آن شرایط هرگز رخ نداد.

 

قلمرو امیر لیختنشتاین دارای یک قانون اساسی و سلاح هایی ویژه و تیم تاکتیکی خود بوده که مجهز به نیروی مسلحی کوچک برای انجام وظایف مربوط به امنیت داخلی است.

 

5. تووالو

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

هیچ نیروی نظامی از ابتدای تاسیس این کشور، در آن وجود نداشته، با این حال نیروی پلیس کوچک و واحد نظارت دریایی برای امنیت داخلی دارد. واحد نظارت دریایی تحت پوشش نیروی مسلح کوچکی بوده و دارای یک کشتی اقیانوس پیما به نام TeMataili است.

 

6. نائورو

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

استرالیا تحت توافق غیررسمی بین دو کشور باید هزینه دفاع از نائورو را پرداخت کند. با این حال این کشور یک نیروی پلیس نسبتا بزرگ و یک نیروی پلیس کمکی برای امنیت داخلی دارد.

 

7. جزایر سلیمان

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

جزایر سلیمان دارای یک نیروی شبه نظامی برای درگیری های سنگین قومیتی است که در آن استرالیا٬ نیوزیلند و سایر کشورهای حوزه اقیانوس آرام به منظور حفظ نظم و قانون دخیل هستند. از زمان تاسیس هیچ نیروی نظامی در آن باقی نمانده با این حال نیروی پلیس نسبتا بزرگ و واحد نظارت دریایی برای امنیت داخلی دارد.

 

این واحد نظارت دریایی مجهز به نیروی نظامی کوچکی بوده و دو کشتی کوچک اقیانوس پیما به نامهای Auki و Lata دارد. مسئول کمک دفاعی و پلیسی به آن برعهده RAMSI(گارد مشترک محلی و استرالیایی) است.

 

8. ساموآ

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

از زمان شکل گیری این کشور٬ هیچ نیروی نظامی در آن تشکیل نشد با این حال٬ پلیس کوچک و واحد نظارت دریایی برای امنیت داخلی دارد. واحد نظارت دریایی تحت پوشش نیروی نظامی کوچکی بوده و دارای یک کشتی اقیانوس پیما به نام Nafanua است. با توجه به معاهده ای در سال ۱۹۶۲ ٬ نیوزیلند مسئول دفاع از این کشور است.

 

9. گرانادا

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!

پس از تهاجم نظامی آمریکا به گرانادا در سال ۱۹۸۳ با نام رمز عملیات خشم اضطراری، این کشور دیگر نیروی نظامی ندارد. آژانس “نیروی پلیس گرانادا رویال” دارای یک واحد خدماتی ویژه شبه نظامی برای امنیت داخلی است. در واقع دفاع در این کشور بر عهده سیستم امنیتی منطقه ای است.

 

10. آندورا

کشورهایی که نیروی دفاعی مسلح ندارند!آندورا هیچ نیروی مسلح منظمی ندارد با این حال معاهده ای با کشورهای اروپایی و فرانسه برای محافظت از آن امضا شده است. ارتش داوطلب کوچک آن صرفا حالت تشریفاتی دارد. یک گروه شبه نظامی که برای مدیریت زندان و عملیات ضدتروریسم آموزش دیده اند در این کشور فعال است.