پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی

کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی

کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی 

مردی که علاقه زیادی به کوهنوردی دارد تصمیم گرفت با کفش پاشنه بلند زنانه اقدام به فتح قله کند که واقعا کار دشواری به شمار می‌آید. کوهنوردی با کفش پاشنه بلند | در ارتفاع 1345 متر بالای دریا، کوه بن نویس مطمئنا سخت ترین کوه برای کوهنوردی نیست.

 

ولی همه ي چیز به طور قابل توجهی متفاوت میشود اگر به جای کفش هاي مناسبکوه نوردی ، کفش هایي با پاشنه 12 سانتی متری به پا داشته و در عین حال آقا نیز باشید!ولی به گزارش پارس ناز اخیرا یک نوجوان انگلیسی به نام بن کان وی 19 ساله، اثبات کرداین کار غیرممکن نیست!

 

این دانشجوی هنر لندنی به تازگی با کوهنوردی به قله بلندترین کوه انگلستان با کفش پاشنه بلند خود رابه چالش کشیده هست تا بعنوان یک نکته برجسته در فرم بورسیه خود برای هنرستان هنرهای ارتباطیدر بریکستون ثبت کند.
کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی

پسر 19 ساله انگلیسی و کوهنوردی با کفش پاشنه بلند

 

از متقاضیان درخواست شده بود “یک کار احساسی در مورد چیزی که واقعا به آن تعلق دلیل دارند،انجام دهند” و از آنجا که بن عاشق انتقال فرهنگ هاست و 13 سال هست که روی آن کار می‌کند،تصمیم گرفت دو مورد از سرگرمی هایش را با هم ترکیب کند.

 

کان وی در این مورد میگوید:”من باید به کاری سخت فکر می‌کردم و همین طور علاقه زیادی به انتقالفرهنگ دارم. من کوه بن نویس را گزینش کردم چون بزرگ ترین بود و با خود گفتم اینکار را انجاممی دهم ، آن را درست انجام میدهم و تا حدی خود به خود اینکار انجام شد. ”

کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی

کان وی کوهنوردی با کفش پاشنه بلند خود را ساعت 8 صبح روز بیست و هفتم ژوئن آغاز کرد وکالوم مکنزی آلن ، یکی از دوستانش از دانشکده هنر نیز وی را همراهی کرد و تمام این کوهنوردیرا با دوربین فیلم برداری ضبط کرد تا یک ویدئوی دو دقیقه اي را بعنوان پروژه فرم تقاضا تهیهکنند. کل این کوهنوردی پنج ساعت طول کشید و به هیچ عنوان تجربه راحتی نبود.

کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی

این پسر برای کوهنوردی غیرمعمول خود کوه بن نویس در انگلستان را گزینش کرد

 

در نیمه راه بالا رفتن از کوه بن نویس، یکی از بندهای کفش پاره شد و به گزارش پارس ناز اومجبور شد با چسب کفش را به پایش محکم کند تا درنیاید. آب و هوا نیز عمده با او یار نبود واو می‌گوید تمام طول مدت کوهنوردی ، بارندگی تمامی نداشت و در عین حال مجبور به تحمل باد40 تا 50 مایل در ساعت شد.

 

به علت این شرایط سخت ، بن و دوستش پس از رسیدن به 900 متر بالای کوه ، مجبور به بازگشتشدند و او در زمان برگشت کفش هاي کوهنوردی اش را به پا کرد.

 

جمع آوری پول برای خیریه با کوهنوردی با کفش پاشنه بلند

او در مورد تجربه اش میگوید هرگز قبلا کوهنوردی نکرده بودم و نخستین بار نیز بود که کفشپاشنه بلند می پوشیدم. اکثر مردم نظرات مثبتی داشتند ولی بعضی دیگر با انتقاد از این کارمی گفتند باید در درجه اول به سلامتی و امنیت فکر میکردم. من اکثر از آنکه با کفش پاشنه بلندروی کوه صدمه ببینم در شب گردی در لندن آسیب می‌بینم چرا که در کوهنوردی جوراب و بانداژداشتم.

کوهنوردی این مرد با کفش پاشنه بلند زنانه 12 سانتی

چالش کوهنوردی با کفش پاشنه بلند

جدا از این که او پروژه اي منحصر به فرد برای هنرستان فراهم کرد، کوهنوردی با کفش پاشنه بلند بهاین پسر 19 ساله اجازه داد برای بعضی مناسبت هاي خیریه اي نیز مثل خیریه حقوق افراد ترنس جندر«تغییر جنسیت داده» و کمپانی کفش سال که برای بچه هاي پابرهنه در جهان کفش تهیه می‌کند نیز، اعانهجمع آوری کند.

 

بن در این مورد گفت جمع آوری پول خیریه برای زندگی بعضی مردم شادی به همراه دارد و اگرمن بتوانم با کاری طنز برای کسی شادی بیاورم ، پس آن کار ارزش انجامش را داشته هست.