پارس ناز پورتال

قاصدک 24

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان 

کیت میدلتون ملقب به دوشس کمبریج یکی از معروف ترین افراد سلطنتی در دنیا هست که برای خود در اساس مد و استایل شهرت خاصی دارد. خانواده سلطنتی بریتانیا گروه خانوادگی خویشاوندان نزدیک فرمانروای بریتانیا هست. تعریف دقیق یا رسمی در بریتانیا در این خصوص که چه کسی عضو خانواده سلطنتی هست یا نیست وجود ندارد

 

و لیست‌هاي مختلف افراد متعددی را در بر می گیرند. درهر صورت کسانی که حامل عنوان والاحضرت یا والامقام میباشند معمولا عضو تلقی میشوند. طبق این معیار، خانواده سلطنتی معمولا فرمانروا، همسر او، بیوگان فرمانروایان قبلی فرزندان و نوه‌هاي پسری فرمانروا و فرمانروایان پیشین و فرزندان بزرگ ترین پسر شاهزاده ولز را در بر میگیرد.

 

شاهزاده ویلیام و همسرش کیت میدلتون و شاهزاده هری جزو خانواده سلطنتی محسوب می شوند.حتما شما تصویر هاي زیادی از شاهزاده ویلیام در کنار کیت میدلتون دیده اید اما در عکسهایی که در این جا برایتان آورده ایم شاهزاده هری نیز عضوی جدانشدنی هست. انها با هم در مراسم رسمی شرکت میکنند در خیریه ها حضور می یابند به تماشای مسابقه ورزشی مورد علاقه شان می‌روند و غیره….با هم به این تصویر هاي خوشگل نگاهی می‌اندزیم.

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

تصویر هاي اخیر و دیدنی از کیت میدلتون

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

مدل لباس کیت میدلتون

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

تصویر هاي کیت میدلتون،تصویر هاي زیبای کیت میدلتون

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

دوشس کمبریج کیت میدلتون،تصویر هاي جذاب کیت میدلتون،

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان

استایل کیت میدلتون در کنار شاهزادگان انگلستان