پارس ناز پورتال

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

 

در اینبخش جدید ترین گالری عکس نوشته و عکس پروفایل روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر را مرور میکنیم. 11 شعبان مصادف اسـت با روز جوان، جوانان پایه هاي یک کشور هستند و برای گرامی داشتن مقام جوانان در کشورمان روز میلاد پسر امام حسین «ع» حضرا علی اکبر، این روز رابه نام جوانان نامگذاری کرده اند، در ادامه عکسها و متن هاي جالبی برای تبریک این روز را میبینیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

جـوان دلی شاداب دارد

و جانی بی‌قرار و بی تاب

جوان دلی بی کینه دارد

و جـانی هم چون آیینه

جوان زنگار دل آسوده تر می زداید

و عشق و مهربانی را می‌سراید

جوان، بر بلندای قله اندیشه

و ایمان مینشیند و حقایق را نیکوتر می بیند

و جوانی بهار زندگی اسـت

و هنگام رستن از بردگی و بندگی

روز جوان خجسته باد…

 

روز جوان چه روزی است؟

در جامعه جهانی روز 12 آگوست یا 21 مرداد ماه 1398 توسط سازمان جهانی یونسکو روز جهانی جوان نامگذاری شده اسـت ولی مبنای نام گذاری روز جوان در کشور عزیزمان متفاوت اسـت. روز 11 ماه شعبان میلاد حضرت علی اکبر «ع» فرزند امام سوم شیعیان بعنوان روز جوان در ایران انتخاب شده اسـت. جوان برومند حضرت امام حسین کـه با فداکاری‌هایش در روز عاشورا جاودانه شد و درس‌هاي بسیاری رابه جوانان داد.

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

 

برای دیدن عکس و متن هاي بیشتر و خاص درباره روز جوان و ولادت حضرت علی اکبر بر روی لینک آبی زیر وارد شوید.

 


حتماً بخوانید : عکس و متن تبریک روز جوان | عکس پروفایل ،شعر و متن درباره روز جوان


 

 

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس تبریک روز جوان + عکس نوشته تبریک ولادت حضرت علی اکبر

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

انرژی وصف ناپذیری کـه در دوران جوانی وجوددارد را هیچگاه نمیتوان در دوره دیگری از زندگی پیدا کرد. سرحال، شاد، پر انرژی و … همگی فقط و فقط در جوانی یافت می شود. بهمین دلیل اسـت کـه تمامی شاعران نامی جوانی را چون دری گرانبها میدانند کـه با هیچ پول و متاع مادی نمیتوان آنرا خریداری کرد.

 

ملک الشعرا بهار می گوید:

دور جوانی بشد از دست مـن آه

و دریغ آن زَمَن دل فروز

قوّت سرپنجه شیری گذشت

راضی‌ام اکنون بـه پنیری چو یوز

 

سعدی

جوانی نکو دار کائن مرغ زیبا

نماند دراین خانه استخوانی

متاعی کـه مـن رایگان دادم

از کف تـو گر میتوانی، مده رایگانی

 

پروین اعتصامی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را چـه سود

از زندگانی چون تبه کردم جوانی را

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

روز جوان چـه روزی اسـت؟ + متن و شعر زیبا تبریک تولد حضرت علی اکبر

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس نوشته روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

جوان را بایستی بحال خود رها کرد تا غرق در افکارش شود ولی از دور بر او کنترل کرد کـه از این دوران طلایی بهره ببرد. از یک جوان نمیتوان انتظار داشت کـه مانند افراد پیر و سال خورده محتاط باشد ودر یک چارچوب خاص عمل کند. جوانی بـه آزادی عمل اسـت، بـه افکار جذاب برای ایده‌هاي نو، نه بسته شدن در بند قواعد زندگی.

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس نوشته هاي تبریک روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس کارتونی تبریک روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

روز جوان یک روز نیست بلکه تمام روزها جوان هستند. این نامگذاری سمبلی اسـت برای یادآوری دورانی شکوهمند در زندگی. دورانی کـه مثل آن دیگر یافت نخواهد شد. جوانی یادآور روزگار خوشی اسـت، گشتن‌ها، خنده‌ها، شادی‌ها و… دورهمی‌هایي کـه هیچگاه بر نخواهند گشت پس بایستی بـه جوان فرصت لذت بردن از این زمان را داد ودر عین حال از گوهر وجودیش نیز استفاده کرد.

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس و متن تبریک روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس نوشته روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

خداوندا، بگذار روزهای جوانی ام را

با نفس فرشته هایت عدد کنم

جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن

روزهای جوانی دلنشین اند

دلنشین تر از نگاه لیلی

خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد

و خواستنی ترند از عشق

جوانی روزگار ماندنی ترین خاطره‌ هاست

روز جوان خجسته باد…

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

شعر درباره روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

متن تبریک روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار

جوانی پیش از پیری

صحت پیش ازبیماری

توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ

روز جوان مبارک…

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

تاریخ روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس نوشته روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید

و بر رودخانه پرخروش جوانی اش، سد محکمی بزند

و اجازه طغیان ، بـه امیال و غرایز جوانی خود ندهد

خداوند وی را بیشتر از دیگران دوست می دارد

و آن چنان وی را زیر سایه لطف خود قرار میدهد

کـه تمام سختیهای متحمل شده دراین طریقت

جبران شود «روز جوان خجسته باد»

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

عکس پروفایل روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

تبریک روز جوان

گالری عکس نوشته روز جوان برای پروفایل | روز جوان چه روزی است؟

جوانان اراده اي سترگ دارند

و دل هایي دریایی و بزرگ

کـه می‌توانند در آرامش سر سبز عشق

نیکی‌ها و زیبایی‌ها را بسرایند

و دری بـه خـانه خورشید بگشایند