پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

گفتگوی صمیمانه بهترین راه حل مشکلات همسران

گفتگوی صمیمانه بهترین راه حل مشکلات همسران

گفتگوی صمیمانه بهترین راه حل مشکلات همسران 

زندگی زناشویی مملو از بحث ها بین همسران هست که ممکن هست برخی از آنها منجر به ایجاد رنجش بین آنان شوند. تنها راهکار این بحث ها گفتگوی صمیمانه هست. گفتگوی صمیمانه، آرام و منطقی به جای مشاجره در زمان ناسازگاری می‌تواند کمک بزرگی در حفظ آرامش زوج ها داشته باشد.

 

احدی بیگلو روان‌شناس در صحبتی اظهار کرد:عدم رعایت برخی نکات در زندگی مشترک به ویژه در بین زوج هاي جوان باعث ایجاد مشکلاتی می شود که مشاجره و از بین رفتن صمیمیت زوج ها یکی از پیامدهای آن هست.وی با بیان این که گفتگوی صمیمانه ، آرام و منطقی به جای مشاجره، پرخاشگری و فریاد زدن، در زمان بروز اختلافات میتواند

 

کمک بزرگی در حفظ آرامش شما داشته باشد، ادامه داد: تلاش برای تغییر اخلاق همسر کار بی فایده اي هست و جز ایجاد کدورت سود دیگری نخواهد داشت، از این جهت به جای تغییر رفتار همسر باید راه هاي برخورد مسالمت آمیز با آن را برای پیشگیری از مشاجره به کارگرفت تا در فرد در دراز مدت آن را ترک کند.

 

این روان‌شناس گفت:از دیگر مواردی که باید در زندگی مشترک به آن دقت داشت کنار گذاشتن غرور بیجا، دوری از خود رای بودن در برخورد با باورها همسر و ایجاد یگانگی میان انها و هم‌چنین پرهیز از مشاجره بر سرمسائل بی فایده هست.

 

احدی بیگلو با بیان این که برخی زوج هاي جوان پیش داوری هاي منفی از تعامل و رابطه با همسرشان در ذهن دارند که حتی انتظار حل دشواری های ارتباطی خود را ندارند، دلیل نشان کرد: باورهای غیر واقع بینانه یکی دیگر از آفت‌هاي زندگی مشترک بوده به ویژه کسانی که معتقدند تغییر رفتار همسرشان غیر ممکن هست،

 

بنابراین تمام دشواری های ارتباطی را به همسر خود نسبت داده و این باعث میشود تا احساس کنند که قدرت بهبود روابط میان خود و همسرشان را ندارند.