پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

گلچین اس ام اس های ناب و جدید دی ماه

مجموعه : اس ام اس جدید
گلچین اس ام اس های ناب و جدید دی ماه

گلچین اس ام اس های ناب و جدید دی ماه 

اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
چترها
عاشق ترین موجودات زمین اند
حاضرند خیس بـارن بـشوند،ـ
یا سقفی بـرای دیگران
اما نمی گذارند ڪـسی
چشم های خیس آسمان را
تماشا ڪـند
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
انقدر ڪـه بـودن تو را میخواهم
بـودن خود را نمیخواهم
چقدر زیبـاست این عشق
محو تو شدن را دوست دارم
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
دوستت دارم” غوغا میڪـند
بـه شرطی ڪـه از بـین لـب های “تو” آمده بـاشد
نشسته بـاشد روی دل “من”
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
دل تنگ یعنی دل من
دل سنگ یعنی دل تو
و این دل سنگی توست ڪـه دل مرا تنگ ڪـرده
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
بـزنم بـه تخته بـه خودت رسیده ای
دراین شعرڪـه حتی دست هایم هم
گل انداخته از نوشتنت
من هر روز عاشقانه تر مینویسم
تا مردم این سرزمین تب ڪـنند
درحسرت داشتن معشوقه ای
شبـیه” تو
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
هیچ ڪـس از قلـب شما بـه شما نزدیڪ تر و راستگوتر نیست؛ بـنابـراین از ڪـسانی ڪـه قلـب پاڪ شما ؛ایشان را بـه خود نمی پذیرد اجتناب ڪـنید
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
عاشق شدن چیز ساده ای ست
آنقدر ڪـه همه ی انسان ها توان تجربـه ڪـردن آن را دارند
مهم عاشق ماندن است
بـی انتها
بـی منت
تا ابـد
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
چگونه دوستت نداشته بـاشم؟
راه ڪـه میروی
بـاصدای قدم هایت
شاخه های درختان بـه رقص می افتند پشت سرت
گنجشڪ ها بـه پرواز درمیاند
وڪـنار پاهایت
گربـه ها خودشان را لـوس میڪـنند
چگونه دوستت نداشته بـاشم؟
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
ناز پروده عشق تو شدم ، جان منی
درد خود بـا ڪـه بـگویم ڪـه ، تو درمان منی
دین و دنیا و همه هستی من رفته بـه بـاد
هیچ سرمایه مرا نیست ، تو ایمان منی
یاد تو روشنی ذهن پریشان من است
در شب تیره هجران ، مه تابـان منی
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
من بـا تو فاصلـه ای ندارم
مثل هوا
ڪـنارت هستم
فقط، ڪـمی مرا نفس بـڪـش
حبـسم ڪـن درون سینه ات
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
بـارها گفتم بـه تو :
چشمها
بـرای نگاه است
اما
تو
هرروز بـا آنها
حادثه می آفرینی
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ
ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد
زندگی ڪـن، ﺟﺎﻥ ﻣﻦ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ

 

ڪـاش بـدانیم
اگر دلـیل اشڪ ڪـسی شویم، دیگر بـا او طرف نیستیم
بـا خدای او طرفیم
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
انگشت فقط جای یڪ حلـقه دارد…
دلـت را دست بـه دست میڪـنی بـرای چه
.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
بـر بـخار پنجره یڪ شب نوشتی عاشقم
خون شد انگشتم بـه آجر حڪ ڪـنم ”ما بـیشتر

.
.
.
.
.
اس ام اس ناب جدید زیبا به روز
من یڪ دختر ایرانیم دستهایم بـالـین ڪـودڪ فردایم خواهد شد بـی حرمتش نمیڪـنم و بـه هر ڪـسی نمیسپارمش