پارس ناز پورتال

اخذ ویزای تحصیلی

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

گلچین مجموعه اس ام اس زیبای جدید

مجموعه : اس ام اس جدید
گلچین مجموعه اس ام اس زیبای جدید

گلچین مجموعه اس ام اس زیبای جدید 

اس ام اس به روز جدید زیبا
نمیدانم دوست داشتن چیست !
اما گاهی احساس میکنم که به حضور وجود تو سَخت محتاجم .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
میـان هر نفسی که میکشم !
همهمه ای ست که از همه پنهان از تو چه پنهان میان هر نفسی که میکشم
تو هستی !
که میکشم تو را که میڪشی مرا .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
آدم بد را هر طور که هست
تحمل می کنم !
کاسه صبرم از کسانی پر است که
با وجود بد بودن !
ادعـای خوبی میکنند .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ !
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺴﺮﺍﯾﺪ .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ڪَﺮﺩﻡ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ !
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
من آخـرین فصل زمینم
بارانی تر از بهار
تشنه تر از تابستان !
غم انگیز تر از پاییز
سردتر از زمستان !
من فصل تنهایی یک عاشقم .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
نذر نگاهَت به هـمه می رسد
جز من
ڪه می مانم
با کاسه ی خالی در انتظار .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
خط مزن نَقش مرا موقع تمرین کردن
وزش باد شدید است و نخ ام محکم نیست
اشتباه است مـرا دورتر از این کردن .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
بزرگترین آرزوی من کوچک ترین نگاه توست
بزرگترین غم من آخرین نگاه توست
با تو بودن با تو موندن با تو رفتن آرزومه
هر جا باشی هر جا باشـم دیدن تو آرزومه.

 

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﺍﺳـﻢ ڪﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧَﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ !
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
بار الهی
+
+
+
+
بی زحمت ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺯﯾﺮ هوا رو ﮐﻢ ﮐﻦ ﻣﻠَﺖ ﺗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
نثارت میکنم بر رویت یک گل !
درودت میکنم همسان بلبل
بخوانم یک سرود صبحگاهی
زنم بر روی دل ها تکه ای پل !
خداوندا
به حـق صبح و گلبانگ اذانت !
به عشاقت به گلهای جهادت !
ببخشا این من و این دوستانم
گشا ره بر دل اهل سعادت .
°
°
°
°
°
اس ام اس به روز جدید زیبا
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت
باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی .