پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

گنج افسانه ای قارون در کشور مصر کشف شد

گنج افسانه ای قارون در کشور مصر کشف شد

گنج افسانه ای قارون در کشور مصر کشف شد 

مرد مصری در زیرزمین ناگهان با گنجی مواجه شد که به هیچ عنوان نمیتوان روی انها قیمت گذاشت. این گنجینه با ارزش به گنج قارون مشهور شد. کشف گنج قارون توسط مرد مصری و جزئیات پیدا شدن گنج قارون را در پارس ناز بخوانید.گنج قارون همه ي وقت بعنوان یک ضرب المثل بکار برده شده و به کسی که ثروت بی حدی داشته باشد می‌گویند گنج قارون دارد.

 

حال یک مرد مصری در شهر المنوفیه گنجی در زیر زمین پیدا کرده که به گنج قارون مشهور هست .این گنج یکی از بزرگ ترین گنج هاي تاریخ هست که توسط مرد مصری کشف شده هست .این مرد با ادعای این که چون گنج موجود را پیدا کرده پس صاحب این گنج هست.

 

عکس هاي گنج قارون کشف شده

گنج افسانه ای قارون در کشور مصر کشف شد

تصویر هاي گنج قارون در مصر،عکس هاي گنج قارون در کشور مصر،گنج افسانه اي قارون در کشور مصر،گنج قارون کجاست

گنج افسانه ای قارون در کشور مصر کشف شد

کلیپی از مرد مصری اکران شده که وی ادعا می کند که یک زمین 4 هکتاری پر از گنج پیدا کرده که شامل جواهرات و مجسمه هاي گرانقیمت و قدیمی و آثار و ثروت فرعون میباشد.این مرد مصری میگوید به حدی مقدار این ثروت چندان هست که می تواند کل کشور مصر را یک جا بخرد .

 

مردی که گنج را پیدا کرده شرایطی را به دولت مصر توصیه کرده و گفته در قبال دادن آدرس محل گنج ،دولت باید بعد از استخراج ده درصد از کل گنج و جواهرات درخواستی که می‌خواهم را در اختیارم قرار دهد .وی گفت این خبر راست هست و اگر گنجی در کار نبود من غرامت به دولت مصر می‌پردازم .