پارس ناز پورتال

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

 

در اینبخش با 10 ترفند رانندگی برای حرفه اي شدن آشنا می‌شویم. یک راننده حرفه اي کسی اسـت کـه بتواند در شرایط بحرانی و غیرمنتظره بـه خوبی از پس بازرسی وسیله نقلیه برآید. رانندگی هم همانند دیگر مهارت هاي  انسانی برای پیشرفت بـه تمرین، زمان و ممارست نیاز دارد و نمیتوان ظرف چند هفته آن رابه سطح حرفه اي رساند. در ادامه با 10 ترفند کاربردی آشنا می‌شویم. با پارس ناز همراه باشید.

 

بهترین ترفندهای رانندگی برای حرفه ای شدن

رانندگی ذاتا کار سهولت نیست؛ کافی اسـت بـه اطرافیانتان کـه چندین ماه اسـت در آزمون ها شرکت میکنند و میخواهند گواهی نامه رانندگی بگیرند نگاه کنید؛ یا اخبار حوادث را ورق بزنید تا با خبر تصادفات فجیع مواجه شوید یا در همین خیابانها افرادی کـه صرفا ادعای رانندگی دارند را مشاهده کنید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بار ها و بار ها بـه این نتیجه میرسید کـه رانندگی چیزی فرا تر از فشار دادن پدال ها و عوض کردن دنده اسـت. اما خوشبختانه از آنجا کـه میتوان هر مهارتی رابا تمرین یاد گرفت، رانندگی را هم میتوان با پشتکار و بکار بستن نکاتی، بـه خوبی فرا گرفت. برای همین درنظر گرفته ایم با شـما 9 نکته و ترفند رانندگی حرفه اي منجمله نحوه ي پارک موازی یا دوبل کردن را برای رانندگی بهتر در بین بگذاریم.

 

آموزش کنترل ماشین هنگام ترکیدن تایر

اگر در وسط جاده و خیابان زمانی کـه با سرعت نسبتا بالا رانندگی میکنید، تایر شـما ناگهان دچار حادثه شود چـه میکنید؟ شـما باید بدانید کـه دراین مواقع چـه عکس العملی داشته باشید در غیر این صورت حوادث جدی پیش روی شـما خواهد بود. در هنگام ترکیدن لاستیک آن هم در حرکت، در ابتدا هدف شـما باید این باشد کـه ماشین را مستقیم بـه جلو برانید ودر عین حال سرعت را هم کم کنید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

یعنی ضمن حفظ تعادل، نظارت خودرو را آرام آرام و بدون شتاب زدگی بـه دست بگیرید و خودرو را متوقف کنید. سعی کنید تا فرمان رابه نوعی هدایت کنید کـه خودرو در مسیر مستقیم خود بماند، هرچقدر هم کـه خودرو سعی در منحرف شدن داشت سعی کنید تعادل را حفظ کنید و فرمان را رها نکنید. خطرناک ترین کار در هنگام ترکیدن لاستیک چر خاندن و یا منحرف کردن خودرو بـه لاین دیگر اسـت.

 

کنترل ماشین در هنگام منحرف شدن یا لیز خوردن

یکی از ترفند هاي رانندگی حرفه اي، عکس العمل شـما در هنگام سر خوردن یا لیز خوردن خودرو اسـت. فرض کنیم جاده لغزنده اسـت و بـه ناگهان مثل ماشین شهر بازی لیز میخورید و یکراست بـه سمت گاردریل می‌رود. چـه کار باید انجام دهید؟ مطمئنا هم با آن گاردریل یا خودرو هاي اطراف برخورد خواهید کرد. چشمان خود رابه جاده بدوزید و بجای این‌کـه بـه گاردریل نگاه کنید بـه جایی نگاه کنید کـه باید می رفتید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

از ترمز زدن دراین شرایط خودداری کنید. برای بازرسی خودرو دراین شرایط باید یاد بگیرید و این آمادگی را داشته باشید کـه بـه هر سمتی کـه عقب خودرو چرخید شـما هم فرمان خودرا باید بـه همان سمت بچرخانید تا بتوانید خودرو را بازرسی کنید. کار دیگری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه بادقت سرعت خودرا افزایش دهید کـه در نتیجه ي آن بـه چرخ هاي عقب نیرو وارد میشود و می‌توانید بازرسی ماشین را در دست بگیرید.

 

البته مشروط بـه این‌کـه پایتان را بیش از حد روی گاز نگذاشته باشید. وقتی ماشین روی مسیر مستقیم قرار گرفت و صاف شد بـه آرامی پایتان را روی ترمز قرار دهید و بـه خودتان آفرین بگویید. البته موارد متعددی و جود دارد کـه باید دراین شرایط مدنظر داشته باشید کـه همگی بستگی بـه شرایط دارد.

 

نقطه کانونی دید خودرا تنظیم کنید

اگر فرض کنیم کـه مغز انسان مثل کامپیوتر اسـت، خواهیم دانست کـه برای پردازش قطعات مختلف اطلاعات بـه زمان نیاز دارد. اگر فقط بـه ماشین جلویی خود نگاه می‌کنید زمان زیادی برای پردازش تهدیدات بالفعل در اختیار مغزتان قرار نمی‌دهید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بنابر این تا جاییکه می‌توانید بـه دور دست نگاه کنید تا زمان زیادی برای واکنش نشان دادن داشته باشید. وقتی در اتوبان ترافیک سنگین وجوددارد، باید چشمان خودرا روی چند ماشین جلویی خود بدوزید. بین مسیرها را هم درصورت امکان نگاهی بیاندازید و مطمئن باشید کـه اگر ماشین جلویی ترمز کرد، دید جانبی تان بشما هشدار میدهد.

 

ترمز کردن با ترمزهای ضد قفل و ABS

جای شگفتی اسـت کـه تعداد زیادی از افراد نمی‌دانند کـه وقتی سوار ماشین دارای ترمز ABS هستند و رانندگی میکنند در هنگام بروز وضعیت اورژانسی چـه کار باید انجام دهند. اما چنانچه شـما از خودرو هاي مجهز بـه ترمز ABS استفاده میکنید درصورت ترمز ناگهانی تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه پای خودرا تا جاییکه میتوانید محکم روی پدال ترمز قرار بدهید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

از ترمز هاي متقاطع خود داری کنید. اینکار در عملکد ترمز هاي ABS اختلای بـه وجود اورده و می‌توانید بـه قیمت جان شـما تمام گردد. پس اگر ترمز خودروی شـما دارای سیستم ضد قفل یا ABS اسـت مدنظر داشته باشید کـه ترمز کردن هاي مقطع خطرناک اسـت و بهترین نوع ترمز تنها فشار دادن پا بدون برداشتن پا از روی ترمز اسـت.

 

آموزش رانندگی هنگام بارش باران

وقتی باران نم نم می بارد باید بدانید کـه جاده لغزنده اسـت چرا کـه روغن و قطعات ریز تایرها تمام ماشین هاي روی جاده با آب باران مخلوط میشود. ترکیب این موارد بـه اسانی باعث ایجاد سطحی لغزنده بر روی جاده می‌شود. اما وقتی باران شدید باشد باید حواس تان بیش از پیش جمع باشد.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

شـما باید چشمان خودرا خوب بچرخانید تا از فرو رفتن در هر گودالی کـه عمیق تر از بقیه بنظر میرسد جلوگیري کنید. اگر دیدید ماشین هاي جلویی آب زیادی بـه اطراف پاشیدند آماده خواهید بود کـه در آن گودال ها نیفتید و اشتباه آنها را تکرار نکنید. در باران سرعت خودرا بازرسی کنید و سعی کنید بادقت بیش تری خودرو ها را تحت نظارت داشته باشید

 

آموزش رانندگی در برف

در این جا نکته اول این اسـت کـه مطمئن شوید ماشینتان تایرهای مناسب « یا درصورت نیاز زنجیر چرخ» برای رانندگی حرفه اي در برف داشته باشد. تایرهایی کـه مناسب همه ی فصول هستند برای برف سبک جواب می‌دهند اما اگر برف سنگین بود باید دقت بیشتری کنید و حتماً از زنجیر چرخ هم استفاده کنید.

 

موارد دیگر کـه احتمالا شـما هم ازآن اطلاع دارید:

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

با نهایت دقت رانندگی کنید. با ماشین جلویی فاصله مناسب و بیشتر از معمول را رعایت کنید ودر محدوده ي توانایی هایتان رانندگی کنید. اگر دور زدید و هیچ اتفاقی نیفتاد معلوم اسـت کـه سرعتتان بیش از حد اسـت و باید فرمان را صاف کنید و بـه آرامی ترمز کنید تا سرعتتان بـه اندازه اي کم شود کـه مناسب دور زدن باشد. اگرهم لغزیدید و سر خوردید بـه نکته ي عدد 2 مراجعه کنید و آنرا بکار ببندید.

 

در رانندگی حالت تدافعی داشته باشید

مواظب دور و برتان باشید و ببینید چـه ماشین هایي در جاده هستند و هر راننده چـه کار دارد میکند «با موبایل حرف می‌زند، بد رانندگی میکند و … ». امن ترین حالت این اسـت کـه فرض را این بگیریم کـه هم اکنون کسی با رانندگی بد خود فاجعه ایجاد می‌کند.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بدین ترتیب آمادگی خودرا برای اتخاذ اقدام مناسب خواهید داشت. آیا می‌توانید درصورت بروز حادثه از ناحیه رانندگان دیگر بـه کمربندی جاده بروید و یا بـه جاده خاکی بزنید؟ آیا در مسیر کناری تان ماشینی وجوددارد یا میتوانید درصورت لزوم بـه آن مسیر وارد شوید؟ همیشه آماده انجام بهترین و صحیح ترین واکنش باشید.

 

هنگام عصبانیت جاده ای چه کنیم؟

خشم جاده اي همان طور کـه از نامش بر می‌آید یک جور ابراز خشم و ناراحتی رانندگان در قبال رانندگی بد دیگر رانندگان اسـت کـه گاهی گریبان گیر شـما هم می‌شود. هنگام بروز خشم، راننده ي خشمگین می‌خواهید سلطه و برتری خود رابه رخ شـما و یا راننده حریف خود بکشاند کـه دراین حالت او شـما و دیگران را یک شی فلزی متحرک تصور میکند نه انسان.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بنابر این یاد بگیرید کـه ضمن رعایت فاصله مطمئن با این خودرو و راننده حواس تان هم بـه حرکات و رفتار هاي ناگهانی شان باشد. بنابر این اگرچه ممکن اسـت چند دقیقه دیرتر بـه مقصد خود برسید اما توصیه میکنیم حتی الامکان از جاده ها و اتوبان هاي شلوغ دوری کنید تا هم آسودگی خیال داشته باشید و هم از رانندگی تان لذت ببرید.

 

پارک موازی یا دوبل

قبل تر در رابطه با آموزش پارک دوبل مقاله کاملی منتشر کردیم. داشتن مهارت در پارک موازی برای هر راننده ضروری اسـت. اینکار البته چندان سخت نیست و حتی میشود گفت خیلی هم آسان اسـت. برای انجام پارک موازی نکات زیر رابه کار ببندید:

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بـه سمت خودروی جلویی بروید تا جاییکه تقریبا مماس با آن هستید. کمی باید از این خودرو جلو تر باشید و فاصله تان هم از این اخودرو بـه اندازه ایست کـه دست از داخل پنجره بـه آن نرسد. فرمان ماشین رابه سمت پارکینگ بچرخانید و شروع بـه عقب رفتن کنید. وقتی چرخ عقبی کـه بـه سمت پارکینگ اسـت با چرخ رو بـه خیابان ماشین اول مماس شد فرمان را صاف کنید و بـه عقب رفتن ادامه دهید.

 

وقتی چرخ عقب رو بـه رو خیابان ماشین شـما با چرخ رو بـه خیابان ماشین دیگر مماس شد فرمان را در جهت عکس بچرخانید. بـه عقب بروید تا جاییکه موازی شوید. اگر تا اینجای کار نتوانستید موازی پارک کنید حداقل کمی از پارک موازی را یاد گرفته اید و بنابر این با چند بار تنظیم کردن درست خواهد شد.

 


 

و اما در هنگام رانندگی این اشتباهات را هرگز مرتکب نشوید

 

ممکن اسـت عده اي از شـما پیرو برنامه خاصی، بـه خودروی خود رسیدگی کنید اما نحوه رانندگی تان در هنگام استفاده روزمره تاثیر شگرفی روی عمر اتومبیلتان و قطعاتش دارد. حتی رانندگان با تجربه نیز عاداتی دارند کـه باعث بروز صدماتی بـه خودرو می‌شود. با رعایت چند مورد ساده و ترک عادت هاي بد، بـه اسانی میتوان از هزینه هاي تعمیر و تعویض اضافی فرار کرد.

 

استفاده از سردنده به عنوان استراحت گاه

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

هیچ نیازی بـه لمس اهرم دنده نیست مگر زمانی کـه بخواهید برای تعویض دنده اقدام کنید. قرار دادن دستتان روی اهرم دنده موجب ایجاد فشار و وزن اضافی در بوش ها و سیستم هاي هماهنگ کننده میشود کـه در گذر زمان فرسودگی قطعات داخلی گیربکس را در پی خواهد داشت. بهترین راهکار این اسـت کـه هردو دست را روی فرمان قرار داده و تنها زمان تعویض دنده از اهرم تعویض دنده استفاده کنیم.

 

استفاده نکردن از ترمز دستی

اغفال در استفاده از ترمز دستی حتی در مسیر هاي صاف، موجب انتقال تمام وزن خودرو روی قطعه اي بنام «Parking Pawl» می‌شود.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

این قطعه در واقع ضامنی برای ثابت نگه داشتن چرخ دنده هاست، این ضامن اندازه اي بسیار کوچک دارد ودر صورتی کـه بـه صورت مداوم تحت فشار وزن خودرو قرار گیرد، شکسته و عملاً دنده P خودروی شـما بی استفاده می‌شود. استفاده از ترمز دستی عمر قطعات گیربکس خودرو را افزایش میدهد؛ دلیلی منطقی نیز برای استفاده نکردن ازآن وجود ندارد.

 

حمل بار اضافی

مفاهیم ساده سازی و سبک کردن، نه تنها در خودروهایی خودروهایی مانند لوتوس بلکه برای تمامی خودرو ها صادق اسـت؛ ولی منظور مـا از این دو مورد برداشتن صندلی هاي عقب و حذف عایق هاي صدای خودرو نیست.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

همواره از حمل وسایل اضافی پرهیز کنید، چرا کـه هر کیلو گرم بار اضافی در مصرف سوخت و هندلینگ خودرویتان اثر گذار اسـت و ضمناً فشار بیشتری بر سیستم تعلیق و ترمزها وارد می‌کند. همواره سعی کنید تا حد امکان صندوق خودرو را خالی از موارد غیر ضروری نگه دارید.

 

ذخیره کم سوخت در خودرو

خیلی از مـا برای صرفه جویی بیشتر در هزینه ها، در هنگام سوخت گیری باک خودرو را پر نمیکنیم و تنها چند لیتر سوخت داخل آن می ریزیم. این راهکار نه تنها موجب صرفه جویی نمی‌شود بلکه موجب آسیب رسانی بـه سیستم سوخت خودرو شده و هزینه هاي اضافی نیز در پی دارد.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

در خودرو هاي مدرن امروزی پمپ سوخت برای خنک ماندن در باک شناور اسـت، رانندگی با باک خالی و سوخت کم موجب گرم شدن این پمپ و خرابی هاي پی در پی آن میشود. بهتر اسـت حداقل یک چهارم از حجم باک خودرا پر نگه دارید تا با چنین مشکلی مواجه نشوید.

 

حرکت و ترمز کردن شدید

اجتناب از این یک مورد بسیار آسان اسـت. تقریبا همه ی مـا گاهی وسوسه می‌شویم کـه پدال گاز را کمی بیشتر فشار دهیم. مسئله این اسـت کـه این فشارهای بی مورد بر پدال گاز، اثرات منفی روی بخش انتقال قدرت بـه همراه دارد.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

از سوی دیگر گاز دادن بی مورد و حرکت سریع با ترمز شدید و توقف ناگهانی همراه بوده، کـه این امر نیز سبب هرچه سریعتر فرسوده شدن لنت ها میشود. هوشیاری در رانندگی، آماده بودن برای شرایط مختلف و فشردن آرام پدال ها بهترین استراتژی برای رانندگی اسـت.

 

افزایش دور هنگامیکه پیشرانه سرد اسـت

دادن زمانی دو الی سه دقیقه اي بـه پیشرانه، جهت درجا کار کردن، بسیاری عمل ایده آلی اسـت. موتور خودرو در طی این مدت گرم شده و چرخه روغن کاری در بین اجزای آن بـه نحو مناسبی صورت می پذیرد؛ اگرچه در طی این مدت باید از فشار آوردن روی پدال گاز پرهیز کنید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بالا بردن دور موتور جهت تسریع فرآیند گرم شدن پیشرانه یا برای شنیدن صدای لذت بخش تولید شده از اگزوزها، سبب تغییرات ناگهانی در دمای بخش هاي مختلف موتور کـه هنوز تحت روغن کاری قرار نگرفته اند می‌شود. بـه موتور خودرو فرصت کافی را دهید، پس ازآن هم صدای بهتری تولید میکند و هم نرم تر کار خواهد کرد.

 

استفاده غلط از کلاچ

درنظر بگیرید در خودرویی با دنده دستی پشت چراغی ایستاده اید، در همین حال کلاچ را نگه داشته اید تا بـه محض این‌کـه چراغ سبز شد شروع بـه حرکت کنید. در تمام مدتی کـه کلاچ را گرفته اید بخش هاي متفاوتی ازآن مثل صفحه فشار، بازوی رها کننده با یک دیگر درگیرند.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

درگیر شدن این قطعات بطور مداوم موجب فرسایش و خوردگی آنها می‌شود کـه امکان بروز مشکلات ناگهانی در خودرو را بالا می‌برد. بنابر این بهتر اسـت حتی در زمان توقفات کوتاه یا در ترافیک دنده را در حالت خلاص قرار دهید و از کلاچ استفاده نکنید.

 

تعویض ناگهانی دنده عقب به دنده یک قبل از ایست کامل

فرض کنید میخواهید در فضایی کوچک خودروی خودرا پارک کنید، ممکن اسـت بارها هنگامیکه خودرو هنوز در حال حرکت رو بـه عقب اسـت دنده را روی یک یا در گیربکس هاي اتوماتیک روی حالت D قرار دهید. ممکن اسـت این عمل در ظاهر اصلاً کار نامناسبی بنظر نرسد، اما باید بدانید این یکی از عاداتیست کـه بـه هر قیمتی باید آنرا ترک کنید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

این رفتار از آنجایی کـه بخش هاي انتقال نیرو را مجبور میکند تا در خلاف جهت حرکتشان حرکت کنند، فشار بسیار زیادی بر آنها وارد می‌کند و آسیبی چند برابر نیز بـه دنبال دارد. تنها کافیست چند لحظه صبر کنید و مطمئن شوید خودرویتان کاملاً ثابت اسـت سپس اقدام بـه تعویض دنده نمایید.

 

استفاده از ترمزها در سراشیبی

پایین آمدن از سراشیبی یا تپه می‌تواند تا حدودی وحشتناک باشد. بعضاً برای پیش گیری از افزایش سرعت خودرو یا آمادگی بیشتر برای ترمز ناگهانی، رانندگان پای خودرا روی پدال ترمز قرار میدهند، فارغ از این‌کـه اینکار فشار و حرارت زیادی در اجزای سیستم ترمز بوجود می آورد و موجب ساییدگی و فرسایش لنت ها و دیسک ترمز میشود.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

بهترین کار این اسـت کـه خودرو را در دنده سنگین قرار دهید. بدین ترتیب فشار و کمپرس بوجود آمده در موتور، از افزایش سرعت خودرو پیش گیری میکند و مشاهده خواهید کرد کـه در چنین شرایطی ترمزها هم بهتر بـه وظیفشان عمل می‌کنند.

 

عدم توجه بـه علائم هشدار دهنده

نادیده گرفتن لرزش هاي غیرمعمول یا صداهایی مانند جیرجیر و هر صدایی کـه خودرویتان تولید می‌کند بسیار آسان اسـت. اما در پس این صداها اتفاقات ناگواری در جریان اسـت و احتمالاً شرایط خوب پیش نمیروند. هنگام شنیدن صداهایی اضافی اصلاً وقت را اتلاف نکنید، چرا کـه شرایط می‌توانند بسیار بد شوند و اگر خودرویتان سر و صدای اضافی دارد بـه دنبال رفع آن باشید.

10 ترفند رانندگی برای حرفه ای شدن در شرایط بحرانی

کنار گذاشتن عادات بد و مخصوصا قدیمی می‌تواند سخت باشد. اما فرای این‌کـه چـه مدت را صرف رانندگی کرده‌اید باید با مراقبت از خودروی خود از ایجاد هزینه هاي اضافی جلوگیري کنید. تنها کافیست هنگام انجام این عادات بد، بـه هزینه اي کـه بعدا باید برای شان پرداخت شود فکر کنید؛ شاید کمی انگیز بگیرید.