پارس ناز پورتال

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

 

در اینبخش با 10 کشور کـه قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند، آشنا می‌شویم. جدول میانگین قد کشورها طبق معمول یک جدول ثابت اسـت، اقلیم و سبک تغذیه و زندگی در رشد قد ملت ها تاثیر دارد، بسته بـه نوع اقلیم ها در مدت زمان طولانی حتی نژاد انسان نیز دستخوش تغییر می‌شود. در ادامه این مطلب ابتدا 10 کشور قدبلند و سپس با 10 کشور قدکوتاه آشنا میشویم. با پارس ناز همراه باشید.

 

ایسلند

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم ایسلند: ۱۷۳/۲۱ سانتیمتر

متوسط قد مردان ایسلند: ۱۸۰/۴۹ سانتیمتر

متوسط قد زنان ایسلند: ۱۶۵/۹۴ سانتیمتر

 

بوسنی و هرزگوین

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم بوسنی و هرزگوین: ۱۷۳/۳۵ سانتیمتر

متوسط قد مردان بوسنی و هرزگوین: ۱۸۰/۸۷ سانتیمتر

متوسط قد زنان بوسنی و هرزگوین: ۱۶۵/۸۴ سانتیمتر

 

اسلواکی

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم اسلواکی: ۱۷۳/۴۸ سانتیمتر

متوسط قد مردان اسلواکی: ۱۷۹/۵۰ سانتیمتر

متوسط قد زنان اسلواکی: ۱۶۷/۴۶ سانتیمتر

 

بلژیک

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم بلژیک: ۱۷۳/۵۹ سانتیمتر

متوسط قد مردان بلژیک: ۱۸۱/۶۹ سانتیمتر

متوسط قد زنان بلژیک: ۱۶۵/۴۹ سانتیمتر

 

صربستان

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم صربستان : ۱۷۴/۱۳ سانتیمتر

متوسط قد مردان صربستان : ۱۸۰/۵۷ سانتیمتر

متوسط قد زنان صربستان : ۱۶۷/۶۹ سانتیمتر

 

جمهوری چک

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم جمهوری چک: ۱۷۴/۲۸ سانتیمتر

متوسط قد مردان جمهوری چک: ۱۸۰/۱۰ سانتیمتر

متوسط قد زنان جمهوری چک: ۱۶۸/۴۵ سانتیمتر

 

دانمارک

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم دانمارک: ۱۷۴/۲۹ سانتیمتر

متوسط قد مردان دانمارک: ۱۸۱/۳۸ سانتیمتر

متوسط قد زنان دانمارک: ۱۶۷/۲۱ سانتیمتر

 

استونی

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم استونی: ۱۷۵/۱۳ سانتیمتر

متوسط قد مردان استونی: ۱۸۱/۵۹ سانتیمتر

متوسط قد زنان استونی: ۱۶۸/۶۷ سانتیمتر

 

لتونی

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم لتونی: ۱۷۵/۶۱ سانتیمتر

متوسط قد مردان لتونی: ۱۸۱/۴۲ سانتیمتر

متوسط قد زنان لتونی: ۱۶۹/۷۹ سانتیمتر

 

هلند

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم هلند: ۱۷۵/۶۲ سانتیمتر

متوسط قد مردان هلند: ۱۸۲/۵۳ سانتیمتر

متوسط قد زنان هلند: ۱۶۸/۷۲ سانتیمتر

 


 

10 کوتاه قدترین کشور هـای جهان

جانری بالاوینگ ۲۵ ساله ي فیلیپینی در سپتامبر سال ۲۰۱۵ عنوان کوتاه قدترین انسان زنده ي دنیا را دریافت کرد. او فقط ۵۹/۹ سانتیمتر قد دارد. اگرچه او کوتاه ترین فرد کره زمین بـه شمار میرود، اما او در واقع بخشی از یک پدیده ي علمی گسترده تر اسـت: فیلیپینی ها یکی از کوتاه قدترین ملت هاي دنیا هستند. لیست پیش رو بر اساس اطلاعات بانک داده ي دکتری وب سایت NCD Risk Factor Collaboration تهیه شده.

 

کامبوج

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم کامبوج: ۱۵۸/۱۱ سانتیمتر

متوسط قد مردان کامبوج: ۱۶۳/۳۲ سانتیمتر

متوسط قد زنان کامبوج: ۱۵۲/۹۰ سانتیمتر

 

بنگلادش

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم بنگلادش: ۱۵۷/۲۹ سانتیمتر

متوسط قد مردان بنگلادش: ۱۶۳/۸۰ سانتیمتر

متوسط قد زنان بنگلادش: ۱۵۰/۷۸ سانتیمتر

 

جزایر مارشال

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم جزایر مارشال: ۱۵۷/۰۵ سانتیمتر

متوسط قد مردان جزایر مارشال: ۱۶۲/۸۰ سانتیمتر

متوسط قد زنان جزایر مارشال: ۱۵۱/۳۰ سانتیمتر

 

یمن

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم یمن: ۱۵۶/۹۲ سانتیمتر

متوسط قد مردان یمن: ۱۵۹/۸۸ سانتیمتر

متوسط قد زنان یمن: ۱۵۳/۹۷ سانتیمتر

 

نپال

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم نپال: ۱۵۶/۵۸ سانتیمتر

متوسط قد مردان نپال: ۱۶۲/۳۱ سانتیمتر

متوسط قد زنان نپال: ۱۵۰/۸۶ سانتیمتر

 

فیلیپین

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم فیلیپین: ۱۵۶/۴۱ سانتیمتر

متوسط قد مردان فیلیپین: ۱۶۳/۲۲ سانتیمتر

متوسط قد زنان فیلیپین: ۱۴۹/۶۰ سانتیمتر

 

گواتمالا

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم گواتمالا: ۱۵۶/۳۹ سانتیمتر

متوسط قد مردان گواتمالا: ۱۶۳/۴۰ سانتیمتر

متوسط قد زنان گواتمالا: ۱۴۹/۳۸ سانتیمتر

 

ماداگاسکار

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم ماداگاسکار: ۱۵۶/۳۶ سانتیمتر

متوسط قد مردان ماداگاسکار: ۱۶۱/۵۴ سانتیمتر

متوسط قد زنان ماداگاسکار: ۱۵۱/۱۸ سانتیمتر

 

لائوس

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم لائوس: ۱۵۵/۸۹ سانتیمتر

متوسط قد مردان لائوس: ۱۶۰/۵۱ سانتیمتر

متوسط قد زنان لائوس: ۱۵۱/۲۶ سانتیمتر

 

تیمور شرقی

10 کشور که قدبلندترین و قدکوتاه ترین مردم جهان را دارند

متوسط قد مردم تیمور شرقی: ۱۵۵/۴۷ سانتیمتر

متوسط قد مردان تیمور شرقی: ۱۵۹/۷۹ سانتیمتر

متوسط قد زنان تیمور شرقی: ۱۵۱/۱۵ سانتیمتر