پارس ناز پورتال

قاصدک 24

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی 

در اینبخش 10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی را بررسی خواهیم کرد. امروزه مرزهای سیاسی در دنیای مـا کمرنگ تر شده اند و جهان کم کم روی یک پارچگی بخود میگیرد، دراین زمان یادگیری زبان هاي خارجی می تواند علاوه بر منافع مادی و مالی، فواید بسیاری هم برای روحیه و ذهن مـا داشته باشد. در ادامه این مطلب بهترین روشها برای یادگیری زبان خارجی رابه همراه فواید یادگیری، مرور می کنیم.

 

برای یادگیری هدف داشته باشید

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

شاید این توصیه کاملا واضح و بدیهی بنظر برسد. اما اگر شـما انگیزه و یا دلیل خوبی برای یادگیری یک زبان نداشته باشید، بی شک آنرا برای درازمدت ادامه نخواهید داد. بنابر این باید بـه خودتان بگویید:« مـن میخواهم این زبان را یاد بگیرم و برای یادگیری آن هرچه قدر لازم باشد، تلاش خواهم کرد.»

 

برای خود همراه پیدا کنید

فردی کـه در بالا بـه او اشاره کردیم و گفتیم کـه بـه چندین زبان زنده دنیا مسلط اسـت، دراین راستا بیان داشته کـه وی با کمک برادر دو قلوی خود از زمانی کـه ۸ ساله بوده‌اند، یادگیری اولین زبان خارجی‌شان را آغاز نموده‌اند.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

او هم چنین ادامه داده کـه: «مـا خیلی باانگیزه بودیم و همان‌ گونه با اشتیاق بکار خود ادامه میدهیم. اگر هرکدام از مـا احساس کنیم دیگری از او پیشی گرفته، تمام تلاش خودرا بکار خواهیم گرفت تا بـه او برسد.» بنابر این داشتن یک شریک، کمک خوب و موثری برای یادگیری یک زبان محسوب میگردد.

 

با خودتان حرف بزنید

حرف زدن با خودتان زمانی کـه شریکی برای تمرین ندارید، میتواند روش خوبی برای یادگیری یک زبان بـه شمار برود. شاید بـه نظرتان کمی عجیب باشد اما در راستای یادگیری زبان جدید، با خود حرف زدن روش بسیار خوبی اسـت، بـه‌ویژه وقتی‌کـه موقعیت استفاده ازآن زبان را ندارید.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

این روش می تواند لغات و عبارات جدید را در ذهن شـما همیشه تازه نگه دارد و اعتمادبه‌نفستان را برای زمانی کـه میخواهید با فردی صحبت کنید، بالا ببرد.

 

با دیگران تعامل داشته باشید

بیشتر از خواندن و نوشتن، صحبت کردن و تعامل داشتن با بقیه میتواند بـه یادگیری زبان شـما کمک نماید. صحبت کردن با افراد میتواند در مراحل یادگیری بشما کمک شایانی نموده و موجب التیام آموزه‌ها بشود.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

بهمین خاطر، سعی کنید زبانی راکه درحال یادگیری آن هستید بـه شکل عمومی و روزانه استفاده نمایید. این یادگیری، بـه‌ویژه زمانی کـه بـه یک سفر خارجی می روید بسیار مفید خواهد بود.

 

از زبان جدید لذت ببرید

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

از زبان جدیدی کـه درحال یادگیری آن هستید بـه هر شکل ممکن استفاده کنید و ازآن لذت ببرید. راه‌هاي جدید برای استفاده از زبانی کـه در حال یادگیری آن هستید پیدا کنید. بـه‌عنوان‌مثال، میتوانید با آن زبان لطیفه تعریف کنید، شعر بنویسید یا با دوستان صحبت نمایید.

 

مانند کودکان رفتار کنید

این توصیه بـه معنای آن نیست همانند کوکان اوقات‌تلخی کنید یا غذا رابه مو هاي سرتان بمالید، بلکه همانند آن‌ها زبان را یاد بگیرید. این فرضیه کـه کودکان بـه‌ طور غریزی قوه یادگیری بهتری نسبت بـه بزرگ‌ سالان دارند، کاملا بـه تاریخ پیوسته اسـت. بررسی‌ ها جدید نشان میدهد رابطه مستقیمی بین سن و قدرت یادگیری در افراد وجود ندارد.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

یکی از راه‌هایي کـه میتوانیم همانند کودکان یک زبان را یاد بگیریم، این اسـت کـه همانند یک کودک فکر کنیم. اصلی‌ترین موضوع دراین زمینه این اسـت کـه هوشیاری برای یادگیری بـه خرج ندهیم و بـه‌طور مشتاقانه دنبال یادگیری آن زبان باشیم ودر آن راستا حتی اشتباه هم بکنیم.

 

خودرا در موقعیت سخت قرار دهید

از اشتباه کردن نترسید. این امر جزئی از مراحل یادگیری بـه شمار میرود و بدانید کـه بدون ارتکاب اشتباه نمیتوانید یک زبان جدید را بیاموزید. دراین راستا، لازم اسـت با دیگران وارد مکالمه بشوید و سعی کنید با افراد غربیه صحبت کنید، ازآن‌ها آدرس بپرسید، غذا سفارش دهید.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

آن‌وقت از این طریق میتوانید در موقعیت‌هاي متفاوت بـه‌اسانی ارتباط برقرار کنید. دراین مسیر باید صبور باشید زیرا ممکن اسـت کلمات موردنیاز یادتان نیاید یا اشکال گرامری داشته باشید، اما بـه‌مرور قادر بـه برطرف نمودن آن‌ها خواهید بود.

 

مهارت شنیداری خودرا تقویت کنید

در یادگیری یک زبان، پیش از یادگیری مهارت صحبت کردن باید توان شنیداری خودرا التیام ببخشید. بی شک هر زبانی راکه برای اولین بار می شنوید، برایتان عجیب خواهد بود.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

اما با چندین بار گوش کردن بـه آن زبان، این امر بـه‌تدریج برایتان عادی خواهد شد و درنتیجه صحبت کردن بـه آن زبان نیز راحت‌تر می شود. برای این کـه بتوانید تلفظ صحیح لغات را بیاموزید، لازم اسـت از سی‌دی‌هاي و برنامه‌هاي کمک‌آموزشی بهره بگیرید.

 

بـه صحبت کردن افراد دقت کنید

صحبت کردن بـه زبان‌هاي مختلف نیاز بـه انجام حرکت‌هاي مختلف با زبان، لب‌ها و گلو اسـت. بنابر این تلفظ لغات بیش از هر چیز حرکت فیزیکی اسـت نه حرکت فکری. دراین راستا، برای یادگیری تلفظ‌ها باید بـه لب و دهان افرادی کـه لغات را تلفظ میکنند بادقت نگاه کنیم و آن‌ها را بادقت تقلید نماییم.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

شاید بنظر در ابتدا سخت باشد اما بعد از مدتی و با تمرین فراوان اینکار نیز راحت خواهد شد. تماشای فیلم‌هاي خارجی با زیرنویس نیز یکی از راه‌هاي دیگر برای یادگیری تلفظ صحیح واژه‌ها بـه شمار میرود.

 

جدی باشید

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

آخرین و اصلی‌ترین مطلبی کـه باید همواره بـه آن توجه داشته باشید، جدی بودن در دنبال کردن هدف اسـت. یادگیری یک زبان مستلزم تمرین اسـت ودر این راستا باید با جدیت آنرا دنبال نمایید.

 


 

فواید علمی و روانشناسانه یادگیری زبان جدید

 

رشد مغزی، جلوگیري از زوال عقل، تقویت حافظه و التیام قدرت تمرکز از جمله فواید یادگیری زبای جدید اسـت. همان گونه کـه شارلمانی می‌گوید: «دانستن زبان دوم مثل داشتن روح و روان دوم اسـت». کسانی کـه قادر هستند بـه دو زبان صحبت کنند، در مقایسه با کسانی کـه تنها بـه یک زبان مسلط هستند مهارت‌هاي بیشتری دارند. از ویژگی‌هاي مثبت کسانی کـه بـه چند زبان صحبت می کنند بـه چند مورد اشاره می کنیم:

 

= هوش

= تمرکز

= توانایی بخاطر آوردن مطالب

= برنامه‌ریزی و تصمیم گیری

= تغییر ناگهانی بین فعالیت‌هاي عملی

= نظارت برانگیختگی ناگهانی

= درک نقطه نظرات دیگران

= التیام توجه، تمرکز و دقت

= قدرتمندی حافظه

= انعطاف روانی

= خلاقیت

= مهارت‌هاي شنوایی

 

رشد مغزی

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

یکی از مهم ترین فواید یادگیری زبان دوم، رشد مراکز زبانی در مغز اسـت. هرچه بهتر زبان دوم را یاد بگیرید، این مراکز حیاتی هم بیشتر رشد میکنند.

 

پیشگیری از زوال عقلی

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

دوزبانه یا چند زبانه بودن باعث میشود افراد مستعد بـه آلزایمر حداقل پنج سال دیرتر دچار این بیماری بشوند. این فوق العاده اسـت و هر تحقیق جدیدی کـه انجام میشود هم این نتایج را تایید میکند. جالب اسـت بدانید کـه تاثیر مثبت یادگیری زبان جدید بر پیشگیری از آلزایمر، بیشتر از تمام داروهایی اسـت کـه تابحال ساخته شده اسـت.

 

تقویت توانایی هاي شنیداری

دو یا چند زبانه بودن باعث التیام مهارتهای شنیداری میشود چون مغز باید برای تشخیص آواهای دو زبان، بهتر و دقیق‌تر کار کند.

 

حساسیت بیشتر بـه زبان

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

نوزادانی کـه در خانه هاي چند زبانه هستند، میتوانند زبانهای جداگانه اي کـه تابحال نشنیده اند را تشخیص دهند. یعنی اگر کودکی زبانهای پارسی و ترکی را در خانه شنیده باشد، میتواند اختلاف زبانهای انگلیسی و فرانسوی را هم تشخیص دهد. این هم یک مزیت دیگر دوزبانه بودن.

 

تقویت حافظه

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

کودکانی کـه در محیطی دوزبانه بزرگ می‌شوند نسبت بـه کودکان یک زبانه حافظه قوی تری دارند. درنتیجه در خواندن و درک مطلب، ارزیابی ذهنی و بعضی از سایر مهارتهای اساسی بهتر هستند.

 

امکان سفر بـه نقاط مختلف جهان

سفر بـه نقاط مختلفدر تعطیلات،‌ سفر بـه مناطقی کـه با زبان آنجا آشنایی دارید،‌ تجربه‌ي فوق‌العاده‌اي اسـت. هیچ چیز جالب‌تر از این نیست کـه بتوانید بـه اسانی با افراد محلی رابطه برقرار کنید، مسیرتان را پیدا کنید و با هر شخصی کـه خواستید صحبت کنید.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

یکی از مهم‌ترین مزایای دانستن یک زبان خارجی این اسـت کـه آن زبان ممکن اسـت در نقاط مختلفی از جهان از جمله کشور اصلی مورد استفاده قرار گیرد، برای مثال زبان اسپانیایی در اسپانیا، کشور مکزیک، کلمبیا، آرژانتین، پرو، شیلی، کوبا و تعداد زیادی از کشور هـای دیگر صحبت میشود.

 

بهتر بودن در انجام هم زمان چندین کار

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

افراد دو یا چند زبانه سریع تر میتوانند از کاری بکار دیگر بروند و انعطاف شناختی بیشتری نشان می‌دهند و با شرایط جدیدی کـه پیش میاید راحتتر سازگار می شوند.

 

تمرکز بیشتر

دوزبانه ها بازرسی بیشتری روی تمرکزشان دارند و بهتر میتوانند حواس پرتی ها را دور کنند.

 

اعتماد بـه نفس

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

غلبه بر ترس‌ها و تردیدها، درس گرفتن از اشتباهات دیگران، شناخت بهتر از خود و بـه چالش کشیدن خود، از مزایایی اسـت کـه دانستن یک زبان خارجی دارد و عزم و شجاعت شـما را بیشتر می کند. تمرینِ این زبان راهی مناسب برای غلبه بر احساسِ ناامنی و صحبت کردنِ راحت با سایر افراد اسـت.

 

دو برابر شدن فعالیت

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

شاید دلیل تقویت مهارتهای شناختی هم چون تمرکز و چندکارگی بهتر بـه این دلیل باشد کـه افراد دوزبانه هردو زبان رابه صورت فعال و آماده بکار در ذهن شان دارند و باید هر لحظه تصمیم بگیرند کـه بهتر اسـت بـه کدام زبان صحبت کنند. همین رفت و برگشت بین زبانها و فعالیت دائمی، از مزایای یادگیری زبان جدید اسـت.

 

نگاه از منظری دیگر

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

یادگیری یک زبان جدید باعث میشود نگرشتان بدنیا هم عوض شود. مثلا در زبان ژاپنی برای آبی کمرنگ و پررنگ لغات متفاوتی وجوددارد و یادگیری زبان ژاپنی باعث میشود نسبت بـه رنگها دید جدیدی داشته باشید.

 

افزایش فرصت‌ هاي شغلی

زبان‌هاي خارجی بـه شیوه‌هاي مختلفی میتوانند فرصت‌ها و چشم‌اندازهای شغلی شـما را التیام بخشند. تعداد زیادی از شرکت‌ها در کشور هـای مختلفی در سراسر جهان فعالیت میکنند،‌ بنابر این استخدام کارکنانی کـه حداقل یک زبانِ دیگر را میدانند، حیاتی اسـت.

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

هر چـه تعداد زبان‌هایي کـه می دانید بیشتر باشد، شغل‌هاي بیشتری در انتظار شماست و برای مشاغل بیشتری انتخاب می شوید. وقتی در مقابل شخص دیگری برای استخدام قرار می گیرید، دانستن یک زبان، مهارت قابل قبولی اسـت کـه شـما را نسبت بـه سایر کاندیداها، متمایز می کند.

 

تقویت زبان اول

یادگیری زبان دوم دقت و توجه شـما رابه قوانین و ساختارهای زبانی جلب میکند و درنتیجه بـه زبان اولتان هم دقت بیشتری خواهید داشت و بهتر ازآن استفاده خواهید کرد. همان‌ گونه کـه جفری ویلیانس گفته اسـت: «تا وقتی حداقل دو زبان یاد نگرفته اید نمیتوانید یک زبان را بخوبی بفهمید».

10 بهترین روش یادگیری زبان خارجی + فواید علمی و روانشناسانه

علاوه بر این مزیت ها کـه شمردیم، با یادگیری زبان دوم درواقع در فرهنگ انها جذب خواهید شد و فرهنگ خودتان را از چشم دیگری خواهید دید و درمجموع واقعاً چیزی شبیه روح وروان دوم نصیبتان خواهد شد. توجه داشته باشید بعضی از نکاتی کـه برشمردیم بیشتر در مورد کسانی صادق اسـت کـه دو زبان را در کودکی آموخته اند ولی در مورد بزرگسالان هم چنان بیربط نیست.