پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکس

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکس

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید,رابی هولت نام این مادر مهربان و از خود گذشته است که اکثر عمر ۱۰۰ ساله خود را صرف کار در مزرعه و بزرگ کردن فرزندانش کرده است.

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکسابه گفته خودش او هیچ گاه نه پول و نه وقت رفتن از تنسی به یک ساحل را نداشته است.

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکسولی او حالا در استانه تولد ۱۰۱ سالگی اش فرصت این را پیدا کند تا بعد از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را از نزدیک ببیند.

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکسیک موسسه که کارش براورده کردن ارزو های مردم کهن سال است تمام هزینه های سفر او به خلیج مکزیک را تقبل کرده است.

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکساو در هنگام دیدن خلیج مکزیک میگوید چیزی زیباتر و بزرگ تر از اقیانوس در زندگیم ندیده ام.

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکس

پیرزنی که پس از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را دید +عکسالبته بخاطر سردی هوا او مرتبا میگفته که بسیار سرد است.او برای اولین پایش را در اب قرار داد و در کنار ساحل برای مدتی قدم زد.