پارس ناز پورتال

بچه های آسمان
قاصدک 24

بچه های آسمان

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

بهترین راه رسیدن به اهداف زندگی 

در اینبخش با 15 راه رسیدن بـه اهداف زندگی در سریع ترین زمان آشنا خواهیم شد. برای رسیدن بـه هدف هاي زندگی باید برنامه داشته باشیم و البته قبل ازآن بدانیم کـه اصلا، هدف چیست و باید چـه اهدافی را دنبال کنیم تا بـه موفقیت و بلوغ روحی دست پیدا کنیم. بهمین منظور در ادامه این مطلب بطور کامل درباره این موضوع صحبت کرده و بهترین راه ها رابه شـما معرفی خواهیم کرد. با مـا همراه باشید.

 

هدف داشتن یعنی چه؟

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

زمانی کـه در زندگی از اهداف صحبت میکنیم، منظورمان وضعیتی اسـت کـه شـما مایل هستید در آینده داشته باشید. هدف همان چیزی اسـت کـه برای شـما درگیری و چالش ذهنی ایجاد میکند و نتیجه تلاش پشتکار و برنامه ریزی شـما خواهد بود. برای این کـه بتوانید بـه هدفتان بـه درستی دست پیدا کنید، باید جزئیات آنرا بشناسید و دقیقاً بدانید چـه کار‌هایي باید انجام دهید.

 

هدف گذاری چیست؟

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

تعریف هدف گذاری یعنی تشخیص و شناسایی درست اهداف و مشخص کردن آن ها. در واقع هدف گذاری یعنی این کـه بتوانید برای اهداف تان برنامه ریزی کنید، آن‌ها رابه چند گام کوچک‌تر تبدیل کنید و اهداف کوتاه مدتی را تعیین کنید کـه مقدمه رسیدن بـه اهداف بزرگ شـما باشند.

 

در هدف گذاری باید:

اهداف، رویا‌ها و آرزوهایتان را دقیق مشخص کنید و بدانید کـه قرار اسـت بـه کجا برسید و چـه کار‌هایي انجام دهید. بـه این ترتیب اسـت کـه میتوانید یک هدف گذاری حرفه‌اي و موفق داشته باشید.

 

تکنیک های رسیدن به اهداف زندگی

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

چگونه در سریعترین زمان ممکن بـه تمام اهدافمان دست پیدا کنیم. برایان تریسی میگوید: موفقیت یعنی رسیدن بـه اهداف و تمام چیز‌هاي دیگر توضیحات اضافه‌اند. زندگی شـما فقط زمانی بـه یک زندگی عالی و ایده‌آل تبدیل میشود کـه خواسته‌هایتان را مشخص کنید، برای رسیدن بـه آن‌ها برنامه‌اي را تنظیم کرده و سپس هرروز روی برنامه‌هایتان کار کنید.

 

در هر بخش کلیدی زندگی چـه میخواهید؟

تصور کنید کـه هیچ محدودیتی در مورد انچه میخواهید داشته باشید یا انجام دهید وجود ندارد. فکر کنید کـه وقت و پول کافی، همه افراد و ارتباطات خوب و هم چنین تحصیلات و تجربیاتی راکه برای تحقق یک هدف خاص نیاز هست را الان دارید.

 

در کمتر از ۳۰ ثانیه:

سه هدف مهم در زندگیتان را یادداشت کنید. پاسخ شـما احتمالاً تصویری دقیق ازآن چیزی اسـت کـه واقعاً در زندگیتان میخواهید.

 

اهدافتان را یادداشت کنید

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

باید اهدافتان رابه گونه‌اي بنویسید کـه گویا می خواهید محصولی خاص با کیفیتی مشخص رابه یک کارخانه سفارش دهید تا برای‌تان بسازد. وقتی هدفی رو با جزئیات و واضح مینویسین ذهن ناخودآگاه شـما سریعا شروع میکنه بـه فعال شدن و مسیر رسیدن بـه اون هدف رو آهسته آهسته بدون این کـه حتی شـما متوجه بشین براتون هموار میکنه و منابع، افراد و هر چیزی کـه لازمه تا بـه اون هدفتون برسین رو بـه سمت شـما جذب میکنه.

 

آموزش هدف‌ گذاری در زندگی

ضمیر ناخودآگاه‌تان از مهلت‌هایي کـه تعیین کرده اید بعنوان یک سیستم پیش رانش‌گر استفاده میکند «هل دادن یا راندن یک جسم یا فرد بـه جلو» تا شـما را آگاهانه و یا ناخودآگاه بـه سمت اهدافتان سوق دهد. اگر هدفتان خیلی بزرگ اسـت، هدفتان رابه هدف‌هاي کوچکتری تقسیم کنید و مهلت کوتاه‌تری مشخص کنید.

 

موانع را شناسایی کنید

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

قانونی تحت عنوان قانون ۸۰/۲۰ در مورد محدودیت‌ها وجوددارد کـه میگوید: ۸۰ ٪ از دلایلی کـه شـما را از رسیدن بـه هدفتان باز می‌دارد، در درون خودتان وجوددارد. این عوامل محدود کننده فقدان مهارت یا نداشتن دانش هستند. فقط ۲۰ ٪ از دلایلی کـه شـما بـه هدف خود دست پیدا نمی کنید، در دنیای بیرون شـما وجود دارند. پس بهتر اسـت روی خودتان کار کنید.

 

مهارت‌هاي مورد نیاز را شناسایی کنید

بطور ویژه مهارت‌هایي راکه داشتن‌شان سبب می شود جزو ۱۰ ٪ برتر رشته یا حوزه کاری خودتان باشید را بنویسید. با کار کردن روی مهارتی کـه بیشترین موانع را در مسیر هدفتان بـه وجود آورده، می توانید پیشرفت کنید.

 

به کمک چه افرادی نیاز داریم؟

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

از تمام افراد موجود در زندگیتان لیستی تهیه کنید چرا کـه برای رسیدن بـه هدفتان لازم اسـت با آن‌ها کار کنید یا ازآن‌ها کمک بخواهید. با اعضای خانواده خود شروع کنید. رئیس، همکاران و زیردستانتان را فهرست کنید. بـه ویژه مشتریانی کـه بـه پشتیبانی شـما نیاز دارند را فهرست کنید کـه بتوانید محصول یا خدمات‌تان رابه آن‌ها بفروشید تا پول مورد نظرتان را بدست آورید.

 

فهرست کار‌هایي کـه باید انجام دهید را تهیه کنید

تک تک قدم‌هایي کـه فکر میکنید برای رسیدن بـه هدفتان باید دنبال نمایید را فهرست کنید. وقتی لیستی از تمام کار‌هایي کـه برای رسیدن بـه هدفتان باید انجام دهید را تهیه کردید، میبینید کـه این هدف بـه مراتب بیشتر از انچه فکر می کردید، دست یافتنی اسـت.

 

فهرست کار‌ها را اولویت‌ بندی کنید

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

شـما با تعیین اولویت و ترتیب مراحل انجام کارها، می توانید فهرست خودرا سازماندهی کنید. قانون ۸۰/۲۰ میگوید کـه ۲۰ ٪ از زمانی کـه برای برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه خود صرف می کنید بـه اندازه ۸۰ ٪ زمان و تلاشی کـه برای رسیدن بـه هدفتان نیاز دارید ارزش دارد. پس برنامه‌ریزی بسیار مهم اسـت.

 

برنامه‌ ریزی برای اهداف زندگی

فهرست خودرا مرحله بـه مرحله از ابتدای راه تا زمان رسیدن بـه هدفتان مرتب کنید. هر چـه در برنامه‌ریزی کار‌هاي خود حساب‌ شده‌ تر و دقیقتر باشید، در زمان کمتری بـه موفقیت بیشتری دست مییابید.

 

مهم‌ترین کار هرروز را انتخاب کنید

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

از خود این سوال را بپرسید: اگر فقط بتوانم یکی از کار‌هاي این فهرست را انجام دهم، کدام کار از بقیه کار‌ها مهمتر اسـت؟ و شماره ۱ را درکنار کاری کـه از همه مهمتر اسـت، بنویسید. دوباره از خود بپرسید: اگر فقط بتوانم یک کار دیگر از این فهرست را انجام دهم، کدام کار از بقیه کار‌ها ارزشمندتر اسـت تا وقتم را صرف آن کنم؟

 

سپس درکنار آن کار شماره ۲ را بنویسید

اینکار را تا جایی ادامه دهید کـه ۷ وظیفه اصلیتان را اولویت‌بندی کنید.

 

حالا از خودتان بپرسید:

اگر مـن فقط یک کار را می‌توانستم در طول روز انجام دهم، کدام کار در رسیدن بـه اهدافم بیشتر بـه مـن کمک میکند؟

 

تمرکز و جمع کردن حواس روی یک کار:

بـه این معنی اسـت کـه شـما میدانید دقیقاً میخواهید چـه چیزی رابه انجام برسانید و بنابر این باید تمام حواس تان را جمع و روی آن کار متمرکز نمایید.

 

آموزش تجسم اهداف در زندگی

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

در ذهنت ان عکسهایی واضح، روشن، برانگیزنده و احساسی از اهداف‌تان را تجسم کنید، هرروز صبح بعد از بیداری یا شب‌ها قبل از خواب چند لحظه وقت بگذارید و احساس کنید کـه واقعا بـه هدف‌تان دست پیدا کرده اید. این تصویر ذهنی با احساسات زیادی همراه اسـت کـه میتوانند بر ذهن خودآگاه و ذهن اَبَرآگاه یا ناخودآگاه شـما تاثیر زیادی بگذارند.

 

بـه نظم شخصی عادت کنید

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

توانایی شـما در تداوم نظم شخصی و شروع کار بر روی آن، بدون این کـه حواس تان پرت شود، کیفیت و کمیت کارتان یعنی تولید و بهره‌وری شـما را ۲ تا ۳ برابر افزایش می دهد. تمرکز کامل و ۱۰۰ درصدی روی یک کار از قدرتمندترین تکنیک‌هاي مدیریت زمان اسـت. این مفهوم بـه این معنی اسـت کـه وقتی کاری را شروع میکنید وسایل اضافی راکه میتواند حواس تان را پرت کند از خود دور کنید و میزتان را خلوت و تمیز کنید.

 

تمرین تعیین کردن هدف ها

یک کاغذ تمیز بردارید و کلمۀ اهداف را همراه با تاریخ امروز در بالای صفحه بنویسید. حداقل ۱۰ هدفی کـه می خواهید درسال یا در آینده‌اي نزدیک بـه آن‌ها دست پیدا کنید را بنویسید. هر هدف رابا کلمۀ مـن شروع کنید. کلمۀ مـن را در جمله با یک فعل عملی و بـه صورت زمان حال بنویسید تا بعنوان یک دستور از ذهن خودآگاه شـما بـه ذهن ناخودآگاه‌تان وارد شود.

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

اهداف خود رابه صورت دقیق و با فعل زمان حال بنویسید، گویی کـه محقق شده‌اند. بعنوان مثال بنویسید: مـن از تاریخ ۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اتومبیل تیبا سفید رنگ را خریدم. ننویسید: تا سال آینده خودرو میخرم.

 

در مورد هدف اصلی تصمیم بگیرید

وقتی کـه ۱۰ هدف اصلی خودرا فهرست کردید، از خودتان بپرسید کـه: اگر مـن بتوانم در طول ۲۴ ساعت چوب جادویی‌ام را تکان دهم و فقط بـه یکی از اهداف این فهرست دست پیدا کنم، کدام یک از اهداف بیشترین تأثیر مثبت را بر زندگی‌ام خواهد گذاشت. پاسخ شـما هر چـه کـه هست، دور آن هدف خط بکشید و سپس، آن هدف رابه بالای برگه کاغذ منتقل کنید.

 

روش‌ های رسیدن به هدف و آرزوها

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

حتماً میگویید این جمله تکراری اسـت اما برای رسیدن بـه هر هدفی در زندگی باید خود و توانایی‌هایتان را باور کنید. خودباوری کلید موفقیت در هر کاری اسـت کـه می خواهید انجام دهید. برای انجام هر کاری علاوه بر علاقه باید باور داشته باشید کـه در آن کار موفق خواهید شد. خودباوری سنگ بنای شروع هر کاری اسـت.

 

اهمیت اهداف بلند مدت

تعیین اهداف بشما کمک میکنند تا بـه‌طور واضح بدانید کـه چـه مسیری را برای رسیدن بـه آن‌ها پیش رو دارید و راه هاي رسیدن بـه هدف هایتان کدام‌ند؛ بـه‌علاوه، با تعیین هدف میتوانید از شرایط آینده‌ ایدئال مورد‌نظر خود تصویری بسازید و از بزرگ‌ترین خواسته‌هایتان مطلع شوید.

 

میتوان گفت کـه:

این عکسهای بـه‌عنوان راهنما برایتان محسوب میشوند و میتوانید بـه‌طور مداوم بـه آن‌ها مراجعه کنید و مطمئن شوید کـه در مسیر درستی در حرکت‌ هستید.

 

بخاطر داشته باشید کـه:

این فرایند، بـه‌عنوان چارچوبی برای ساخت آینده ایدئالتان تلقی میشود؛ پس مطمئن شوید کـه اهدافتان همان چیز‌هایي هستند کـه خودتان می خواهید، نه اهدافی کـه دیگران برایتان مشخص کرده‌اند؛ چراکه بخشی از پایه و اساس رشد شخصیتی و آزادی شـما بـه‌وسیله اهدافتان و با دنبال‌کردن انها شکل می گیرد.

 

سیستم SMART برای تعیین هدف

15 راه رسیدن به اهداف زندگی در سریع ترین زمان!

اگر «تنظیم هدف» «Goal-Setting» را در گوگل جستجو کرده‌باشید، احتمالا در‌‌مورد اهداف SMART اطلاعاتی را کسب کرده اید. بطور خلاصه میتوان گفت کـه اهداف SMART اهداف خاص، قابل‌اندازه‌گیری، عملی، مرتبط و محدود بـه زمان هستند. اگر دراین سیستم هدفی را تعیین کنید، احتمال تکمیل آن بیش‌تر اسـت.