پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه 

در اینبخش مجموعه از عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه و احساسی را مرور میکنیم. فصل پاییز، فصل زنده شدن خاطرات اسـت، وقتی کـه باران پاییزی شروع بـه باریدن می‌کند ناخودآگاه بـه عمق خاطرات خود می‌رویم. گاهی اوقات دوست داریم این احساس درونی مان رابا دیگران بـه اشتراک بگذاریم، بهمین منظور امروز مجموعه اي زیبا از عکسها، متن ها و شعرهای بارانی پاییز رابه همراه هم می‌بینیم.

 

عکس پروفایل بارانی پاییزی عاشقانه و احساسی

حالا نوبت توست

باران پاییزی

مـن را اندازه بگیر

کدام مان ابر بیشتری داشتیم؟

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس نوشته های عاشقانه با حال و هوای باران پاییزی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس های عاشقانه دونفره هوای بارانی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

پروفایل باران بهاری

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

زیر باران انگار

چهره ات زیباتر

چشمانت گیراتر

دستانت مهربان تر

هـمه چیز خیس و تر شده بود

آسمان ذوق زده بود

قطره‌ها نا آرام

سر تـو دعوا بود

باران پاییزی

جزء بـه لمس تن تـو

هیچ دلیلی نداشت

بهمین خاطر بود

کـه میان هـمـه آدمها

هیچ‌کس بـه اندازه تـو خیس نشد

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

پروفایل باران و دلتنگی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس باران برای پروفایل

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارانی زیبا

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس نوشته باران ببار

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

باران پاییزی

می ریخت

از سطر چشم هایت

مـن زیر آبشار حرف

با چتر پاره

بـه دنبال واژه اي

برای زردی ات بودم.

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس باران و پنجره

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس بارش باران در شب

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس باران پاییزی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل روز بارانی | عکس نوشته هوای بارانی عاشقانه

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

این ابرها

نقشه کشیدند

تا چشم هایم دور از تـو باشند

چون کـه میدانند

فقط شانه‌هاي تـو

جان پناه باران پاییزی ست.

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس های عاشقانه باران پاییزی دونفره

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی دخترانه

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی بدون متن

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

شعر درباره بارون پاییزی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارانی خاص

 

هرشب خیال تـو

می پیچد درفضای خانه

بازهم قرار دیدارمان را در خواب می‌گذارم

مـن، تنها دیوانه اي هستم

کـه وانمود می‌کنم

حال دلم خوب اسـت

و هيچ دل تنگ نیستم

امّا تـو حساب دلتنگی هایم را نگه دار

شاید روزی

درکوچه پس کوچه‌هاي دلتنگی

سهمم را از باران پاییزی بگیرم

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی غمگین

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی عاشقانه

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل باران پاییزی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارانی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه

 

نیا باران زمین جای قشنگی نیست

مـن از جنس زمینم و خوب می‌دانم

کـه گل در عقد زنبور اسـت

اما یک طرف سودای بلبل

وز یک طرف بال و پر پروانه را هم

دوست میدارد

نیا باران پشیمان می شوی از آمدن

زمین جای قشنگی نیست

مـن از جنس زمینم خوب می‌دانم

کـه این جا جمعه بازار اسـت

و دیدم عشق را در بسته هاي زرد کوچک

نسیه میدادند

در این جا قدر مردم رابه جو اندازه میگیرند

دراینجا شعر حافظ رابه فال کولیان

در بـه در اندازه می‌گیرند

مـن از جنس زمینم مـن خوب می‌دانم

این جا جای قشنگی نیست