پارس ناز پورتال

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

25 عکس نوشته سلام و صبح بخیر 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل صبح بخیر را می‌بینیم. هنگام صبح و آغاز روز را می‌توانیم با صبح بخیر گفتن بـه عزیزان مان شروع کنیم و از ابتدای روز حس خوب رابه هم هدیه دهیم، در اینروزها کـه شبکه هاي اجتماعی فراگیر شده اند میتوانیم با ارسال عکس هاي پرانرژی و جملات زیبا صبح مان را زیباتر آغاز کنیم. در ادامه عکسها، جملات و شعرهای زیبای صبح بخیر را مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس پروفایل سلام صبح بخیر عاشقانه و پرانرژی جدید

صبح باشد

بوسه‌ هاي ریز یار باشد

زمزمه‌ هایش کنار گوشت باشد

مگر می شود بخیر نشود؟

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس پروفایل سلام صبح بخیر گفتن رمانتیک

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس نوشته صبح بخیر عاشقانه زیبا

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر عاشقانه شاد

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

صبح آمد

دفتر این زندگی را باز کن

زیستن رابا درود تازه‌ اي آغاز کن

روز تازه

فکر تازه

راه تازه پیش گیر

عاشقی رابا کلام تازه‌ اي آواز کن

صبح زیبایت بخیر…

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر عشقم با متن های عاشقانه

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر عزیزم

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس سلام صبح بخیر جدید

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر خنده دار

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

یک استکان بوسه داغ

یک بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه

یک پیاله گل سرخ

یک کف دست نان صداقت

از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود

این صبحانه عشق اسـت

و با تـو خوردن آن صفا دارد

صبحت بخیر عشقم

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر متحرک

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس نوشته سلام صبح بخیر جدید

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس نوشته های صبح بخیر عاشقانه زیبا و شاد

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس پروفایل صبح بخیر عزیزم

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

کاش هر صبح بـه دیدار تـو بیدار شدن

تـو دوا باشی و با عشق تـو بیمار شدن

با تـو بودن همه ی عمر نفس در نفس‌ات

سر بـه گیسوی تـو از عطر تـو سرشار شدن

مثل برگ گل سرخ و لب خورشید بهار

سیر از طعم خوش بوسه دیدار شدن

حسن آن نیست کـه آن کودک کنعانی داشت

حسن را چشم تـو بایست خریدار شدن

تـو اگر باغچه را نیم نگاهی بکنی

گل بابونه ندارد غم بی بار شدن

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس نوشته سلام صبح بخیر عشقم

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر پرانرژی

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

متن صبح بخیر عاشقانه

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

پروفایل صبح بخیر عاشقانه

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

سپید تور سپیدی کـه بر سرم زده‌اي

سپید مثل گلی کـه بـه دفترم زده‌ اي

سپید مثل شکوفه شکوفه‌ هاي سپید

کـه دانه دانه بـه اعماق باورم زده‌ اي

بـه واژه‌ هاي غریبم سپیده پاشیدی

سپس بـه آینه‌ هاي برابرم زده‌ اي

سپس تمام نفس‌ هاي مهربانت را

در امتداد نفسهای آخرم زده‌ اي

درود صبح قشنگت بخیر آرامش

کـه سر بـه دلهره‌ هاي مکررم زده‌ اي

چـه اتفاق سپیدی سپید یعنی این

کبوتری کـه بـه قلب کبوترم زده‌ اي

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس پروفایل صبح بخیر عشقم

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس سلام صبح بخیر جدید

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس صبح بخیر

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

عکس پروفایل صبح بخیر

25 عکس پروفایل صبح بخیر زیبا و شاد | عکس های صبح بخیر گفتن عاشقانه و پرانرژی

درود تـو

خوش آواترین ملودی صبح اسـت

شنیدن صدایت زندگی را بخیر میکند

صبحت بخیر… امّا

این صبح بخیر‌ها

کفاف دوست داشتن تـو را نمی دهد

باید جانانه ببوسمت