پارس ناز پورتال

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل مرداد ماهی ها را می‌بینیم. بـه ماه مرداد و میانه تابستان رسیده ایم، این ماه مخصوص دوستان مرداد ماهی اسـت. مرداد ماهی ها خود بزرگ بین، عاشق تعریف شنیدن، متنفر از دروغ و عاشق شهرت هستند، انها پرمحبت اند اما در مواقع عصبانیت شان باید صبر کنید تا آمپرشان خود بخود پایین بیاید! در ادامه این مجموعه مردادی رابه همراه هم می‌بینیم.

 

مردادی کـه باشی

بعضی اوقات وادار میشی تـو فضای بغضت بخندی

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی

شاکی بشی ولی شکایت نکنی

گریه بکنی اما نذاری اشکات پیدا بشن

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری

خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری

خیلی ها دلتو بشکنن و تـو فقط سکوت کنی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

همه ی رو دوست دارم

وفادارم

اهل خیانت نیستم

مغرورم

عاشق عشقم

اما اگه نامردی ببینم

اگه دلم بشکنه

اگه دو رویی و دروغ ببینم

نسبت بهت بیتفاوت میشم

میشم یه تیکه یخ در مقابلت

چون مـن یه مردادیم

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

فقط یه مردادی میتونه:

دست عشقش رو توی دست یکی دیگه ببینه

و باز براش آرزوی خوش بختی کنه.

آره

چون دل شیر داره

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد
30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس نوشته های مردادی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس دختر مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

نمی‌توانی از دل یه مردادی بری

بعد چند وقت دوباره برگردی!!

تـو فقط می تونی برای همیشه بمونی

یا برای همیشه بری!!!

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

مرداد ماهی یعنی؟

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس نوشته دختر مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس تولد مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس پروفایل مرداد ماهی ها

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

ﻣﯿﮕﻦ کـه:

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻦ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯿﻦ

ﺧﺮﺩﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻘﻦ

ﺗﯿﺮﯼ ﻫﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﻦ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﻟﺒﺮﻥ

ﻣﻬﺮﯼ ﻫﺎ ﺑﺎﻣﺮﺍﻣﻦ

ﺁﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯿﻦ

ﺁﺫﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﻥ

ﺩﯼ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ

ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻫﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻥ

ﺍﺳﻔﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﺟﺬﺍﺑﻦ

ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ ﻫﺎ ﻫﻢ

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﻥ

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس نوشته تبریک تولد مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

متن مرداد ماهی که باشی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

شعر درمورد مرداد ماهی ها

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس درمورد مرداد ماهی ها

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

یه مردادی همیشه لباش لبخند داره و میخنده

اما… یه غم هم تـو دلش داره کـه

هیچ کس ازش خبر نداره

کـه واسه خود خودشه 

بـه هیچ کسم نمیــگه چون میدونه کـه این غمو

فقط و فقط خودش میتونه بفهمه

یه مردادی فقط باخودشه

تـو خودشه… مغروره

کسی نمیتونه غرورش و درک کنه

غمش… تنهاییاش… عشقش

محبتش همه ی درون خودشه و مال خودش

اما همیشه شادیاش و با همه ی قسمت میکنه

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

متن درمورد مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

تبریک تولد مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس نوشته مرداد ماهی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

عکس پروفایل مردادی

30 عکس پروفایل مرداد ماهی + متن های زیبا درمورد متولدین مرداد

وقتی یه مردادی رو بارها و بارها

از خودتون رنجوندین

دیگه انتظار نداشته باشین

مثله قبل واسش ارزش داشته باشین

و دوستون داشته باشه

چون خودش و احساسش

واسش مهمه و شـما زیر سوالش بردین